બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.38 pm | 15 Feb 2019 CNBC-Bajar

ગત સપ્તાહમાં આપણે બજેટ 2019 પરના દર્શકોના પ્રશ્નો પર વાત કરી હતી. તેમજ આવકવેરા રિબેટ પર પણ ચર્ચા કરી હતી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.29 pm | 08 Feb 2019 CNBC-Bajar

ગત સપ્તાહમાં મોદી સરકારની આ ટર્મનું અંતિમ બજેટ પ્રસ્તુત થયું. ઘણા પ્રશ્નો ઉદભવ્યા ટેક્સ પેયર્સને.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

1.24 pm | 02 Feb 2019 CNBC-Bajar

દરેકને એવી સમજ બેસી કે 5 લાખની મુક્તિ મર્યાદા કરાઈ તે ખોટી છે. હાલની કર વ્યવસ્થામાં કોઈ ફેરફાર નથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.28 pm | 25 Jan 2019 CNBC-Bajar

સોશ્યલ સિક્યોરિટીની આવક પર ભારતમાં ટેક્સ ન ભરવાનો રહે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: NRI માટે કરવેરા આયોજન - 2 

5.33 pm | 18 Jan 2019 CNBC-Bajar

NRIને સ્પર્ષતી અન્ય અનેક મહત્વની જોગવાઈઓની ચર્ચા કરીશું.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: NRI માટે કરવેરા આયોજન - 1 

5.16 pm | 11 Jan 2019 CNBC-Bajar

આમાં પણ ગુજરાતીઓની સંખ્યા લગભગ ત્રીજા ભાગ જેટલી એટલે કે 1 કરોડ જેટલી કહી શકાય.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.23 pm | 04 Jan 2019 CNBC-Bajar

નવું વર્ષ 2019 શરૂ થઈ ગયેલું છે ત્યારે નવા વર્ષમાં અમે દર્શકો માટે પણ ટેક્સ પ્લાનિંગમાં ગીફ્ટ્સ લાવ્યા છીઅ.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.28 pm | 28 Dec 2018 CNBC-Bajar

લાંબાગાળા મુડીનફાનો નફો અથવા ઈક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ પર 10 ટકા ટેક્સ લાદવામાં આવ્યો છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.27 pm | 21 Dec 2018 CNBC-Bajar

પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે એક મકાન હોય તો તેનું વાર્ષિક મૂલ્ય રૂપિયા 0 ગણવામાં આવે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ ચેમ્પિયનશિપ વિશે ચર્ચા 

5.41 pm | 14 Dec 2018 CNBC-Bajar

ક્લબિંગ અંગેની જોગવાઈ રાખો. ટેક્સ પ્લાનિંગના પાયામાં 2 સુવર્ણ નિયમ છે. ગ્રેડેડ રેટ ટેક્સ પ્લાનિંગનો મહત્વનો પાયો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>