બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.15 pm | 12 Apr 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લાઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.15 pm | 05 Apr 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લાઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.34 pm | 29 Mar 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લાઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

6.00 pm | 22 Mar 2019 CNBC-Bajar

કે તમારે કંઈ વાત માર્ચ મહિના પહેલા ભૂલવી ન જોઈએ અને ટેક્સ બચાવવામાં માટે ક્યા 2 સ્માર્ટ ટીપ્સ બની રહે તેની ચર્ચા કરીશું.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.29 pm | 15 Mar 2019 CNBC-Bajar

આ ઓર્ડિનન્સનો કાયદો લોકસભામાં પસાર કરવામાં આવ્યો છે પણ રાજ્યસભામાં પસાર થયો ન હોઈ.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.30 pm | 08 Mar 2019 CNBC-Bajar

8 માર્ચને વિશ્વ મહિલા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે તો અમે વિચાર્યુ કે ટેક્સ પ્લાનિંગમાં મહિલાઓ માટે કંઈ કંઈ જોગવાઈઓ છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.39 pm | 22 Feb 2019 CNBC-Bajar

2018-19ના વર્ષમાં માર્કેટ ઘણું વોલેટાઈલ રહ્યું, અને ઘણી કંપનીઓએ 31 જાન્યૂઆરી 2018નો બેઝ ઓળંગ્યો નથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.38 pm | 15 Feb 2019 CNBC-Bajar

ગત સપ્તાહમાં આપણે બજેટ 2019 પરના દર્શકોના પ્રશ્નો પર વાત કરી હતી. તેમજ આવકવેરા રિબેટ પર પણ ચર્ચા કરી હતી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.29 pm | 08 Feb 2019 CNBC-Bajar

ગત સપ્તાહમાં મોદી સરકારની આ ટર્મનું અંતિમ બજેટ પ્રસ્તુત થયું. ઘણા પ્રશ્નો ઉદભવ્યા ટેક્સ પેયર્સને.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

1.24 pm | 02 Feb 2019 CNBC-Bajar

દરેકને એવી સમજ બેસી કે 5 લાખની મુક્તિ મર્યાદા કરાઈ તે ખોટી છે. હાલની કર વ્યવસ્થામાં કોઈ ફેરફાર નથી.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>