બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.33 pm | 06 Dec 2019 CNBC-Bajar

આગળ ટેક્સ વિષસ જાણકારી લઇએ ટેક્સ પ્લાનિંગના મુકેશ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: કરવેરા આયોજનનાં ગુરૂમંત્ર 

5.21 pm | 29 Nov 2019 CNBC-Bajar

આગળ ટેક્સ વિષસ જાણકારી લઇએ ટેક્સ પ્લાનિંગના મુકેશ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: આવકવેરા રિબેટ સંદર્ભે શુ ધ્યાન રાખવું?

5.27 pm | 22 Nov 2019 CNBC-Bajar

આગળ ટેક્સ વિષસ જાણકારી લઇએ ટેક્સ પ્લાનિંગના મુકેશ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: દર્શકોનાં સવાલ-મૂકેશભાઈની સલાહ 

5.14 pm | 15 Nov 2019 CNBC-Bajar

આગળ ટેક્સ વિષસ જાણકારી લઇએ ટેક્સ પ્લાનિંગના મુકેશ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: ઇન્કમટેક્સ અને GSTનું આયોજન એક સાથે - 2 

5.24 pm | 01 Nov 2019 CNBC-Bajar

જીએસટીની એક્ઝમ્પ્ટ સર્વિસીઝ કયા છે. હેલ્થ સર્વિસીઝ જીએસટી માંથી મુક્ત છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: ઇન્કમટેક્સ અને GSTનું આયોજન એક સાથે 

5.36 pm | 25 Oct 2019 CNBC-Bajar

ઇન્કમટેક્સ અને GSTનું પ્લાનિંગ એકસાથે કરવાનું આયોજન દિવાળી સ્પેશ્યલમાં છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: દર્શકોનાં સવાલ-મૂકેશભાઈની સલાહ 

7.34 pm | 18 Oct 2019 CNBC-Bajar

બક્ષિસ કે વસિયત હેઠળ મિલકત મળી હોય તો તેની કોઇ ખરીદકિંમત હોય નહીં તો સંપૂર્ણ રકમ કરપાત્ર મૂડીનફો ગણાય.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: બાળકોના શિક્ષણના સંદર્ભમાં મળતી કર કપાત

4.40 pm | 12 Oct 2019 CNBC-Bajar

પગારનું જે પેકેજ આપવામાં આવે છે તેમાં મોટાંભાગે માલિક તરફથી ચિલ્ડ્રન એલાઉન્સનું ભથ્થું મળે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.22 pm | 04 Oct 2019 CNBC-Bajar

ફેસલેસ સ્ક્રૂટીની અને ઇ-એસેસમેન્ટનો વિચાર ફક્ત અમારી કમિટીનો જ નહીં પણ વડપ્રધાનનો પણ હતો.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: 30 સપ્ટેમ્બરનું આવકવેરા માટે મહત્વ 

6.25 pm | 27 Sep 2019 CNBC-Bajar

જેમની પાસે લોંગટર્મ કેપિટલ એસેટ હોય તેઓ આ કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડેક્સની રાહ જોતા હોય છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>