બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત

5.26 pm | 30 Aug 2019 CNBC-Bajar

આ રાહત માત્ર ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટર્સ માટે નહીં પરંતુ ભારતના પણ ઇક્વિટી રોકાણકારોને લાભ થશે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

6.12 pm | 23 Aug 2019 CNBC-Bajar

તેના પર જાણકારી લઇએ કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.32 pm | 09 Aug 2019 CNBC-Bajar

કોઈપણ પગારદાર જ્યારે નિવૃત્ત થાય ત્યારે જે અલગ-અલગ રકમ મળે છે તેને સમજવી ખુબ જરૂરી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: કેવી રીતે કરી શકાય બક્ષિશનું આયોજન 

5.28 pm | 02 Aug 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.42 pm | 26 Jul 2019 CNBC-Bajar

તેના જાણકારી લઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.32 pm | 19 Jul 2019 CNBC-Bajar

તેના પર જાણકારી લઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.34 pm | 12 Jul 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણીશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ પાસેથી સમજો બજેટ 2019 

6.59 pm | 05 Jul 2019 CNBC-Bajar

બીજી ઈનિંગનું પ્રથમ બજેટ નિર્મલા સિતારામને રજૂ કર્યુ. તે બજેટ કેવું રહ્યું તેની સરળ શબ્દોમાં સમજ તમને આપીએ.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.26 pm | 28 Jun 2019 CNBC-Bajar

સિનિયર સિટીઝનના કેસમાં જેને વ્યાજની આવક હોય અને દાવો કરે કે તેમને ટેક્સ ભરવાનો થતો નથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: IT રિટર્ન સ્પેશલ સિરીઝ - 3 

5.29 pm | 21 Jun 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લઇએ કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.