બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.30 pm | 08 Mar 2019 CNBC-Bajar

8 માર્ચને વિશ્વ મહિલા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે તો અમે વિચાર્યુ કે ટેક્સ પ્લાનિંગમાં મહિલાઓ માટે કંઈ કંઈ જોગવાઈઓ છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.39 pm | 22 Feb 2019 CNBC-Bajar

2018-19ના વર્ષમાં માર્કેટ ઘણું વોલેટાઈલ રહ્યું, અને ઘણી કંપનીઓએ 31 જાન્યૂઆરી 2018નો બેઝ ઓળંગ્યો નથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.38 pm | 15 Feb 2019 CNBC-Bajar

ગત સપ્તાહમાં આપણે બજેટ 2019 પરના દર્શકોના પ્રશ્નો પર વાત કરી હતી. તેમજ આવકવેરા રિબેટ પર પણ ચર્ચા કરી હતી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.29 pm | 08 Feb 2019 CNBC-Bajar

ગત સપ્તાહમાં મોદી સરકારની આ ટર્મનું અંતિમ બજેટ પ્રસ્તુત થયું. ઘણા પ્રશ્નો ઉદભવ્યા ટેક્સ પેયર્સને.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

1.24 pm | 02 Feb 2019 CNBC-Bajar

દરેકને એવી સમજ બેસી કે 5 લાખની મુક્તિ મર્યાદા કરાઈ તે ખોટી છે. હાલની કર વ્યવસ્થામાં કોઈ ફેરફાર નથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.28 pm | 25 Jan 2019 CNBC-Bajar

સોશ્યલ સિક્યોરિટીની આવક પર ભારતમાં ટેક્સ ન ભરવાનો રહે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: NRI માટે કરવેરા આયોજન - 2 

5.33 pm | 18 Jan 2019 CNBC-Bajar

NRIને સ્પર્ષતી અન્ય અનેક મહત્વની જોગવાઈઓની ચર્ચા કરીશું.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: NRI માટે કરવેરા આયોજન - 1 

5.16 pm | 11 Jan 2019 CNBC-Bajar

આમાં પણ ગુજરાતીઓની સંખ્યા લગભગ ત્રીજા ભાગ જેટલી એટલે કે 1 કરોડ જેટલી કહી શકાય.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.23 pm | 04 Jan 2019 CNBC-Bajar

નવું વર્ષ 2019 શરૂ થઈ ગયેલું છે ત્યારે નવા વર્ષમાં અમે દર્શકો માટે પણ ટેક્સ પ્લાનિંગમાં ગીફ્ટ્સ લાવ્યા છીઅ.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.28 pm | 28 Dec 2018 CNBC-Bajar

લાંબાગાળા મુડીનફાનો નફો અથવા ઈક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ પર 10 ટકા ટેક્સ લાદવામાં આવ્યો છે.