બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: ઓનલાઇન પેમેન્ટ પર કેશબેન્ક 

5.37 pm | 18 May 2018 CNBC-Bajar

ઓનલાઇન પેમેન્ટ પર મળતા કેશબેક પરના કરવેરાની જોગવાઇ શું રહે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: સિનિયર સિટિઝન માટે આયોજન 

5.30 pm | 04 May 2018 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદા અનુસાર સિનિયર સિટીઝન કોને કહેવાય છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.47 pm | 27 Apr 2018 CNBC-Bajar

પીપીએફમાં વાર્ષિક રૂપિયા 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનું રોકાણ કરી શકો છો.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.36 pm | 20 Apr 2018 CNBC-Bajar

ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નના નવા ફોર્મ આવી ગયા છે તેમાં ITR-1માં સહજ નામની સાક્ષી હજૂ સાબૂત છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.38 pm | 13 Apr 2018 CNBC-Bajar

તમારા પત્નીને જો વ્યાજ ચૂકવો છો તો તે આપને ખર્ચ તરીકે બાદ મળી શકશે. સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમમાં જે વ્યાજ આપને મળે છે

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.48 pm | 06 Apr 2018 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદાની કલમ 10(10) હેઠળ ગ્રેચ્યુઇટીના સંદર્ભમાં કરમુક્તિનો લાભ મળે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે એચયૂએફ અંગે આયોજન 

5.40 pm | 23 Mar 2018 CNBC-Bajar

કોઇપણ હિન્દુ હોય અને તેના લગ્ન થવાની સાથે જ HUF અસ્તિત્વમાં આવે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.32 pm | 16 Mar 2018 CNBC-Bajar

વર્ષ 2004થી 31 માર્ચ 2018 સુધીના લાંબાગાળાના મૂડીનફા ઉપર ગ્રાન્ડ ફાધરિંગનો લાભ આપ્યો છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.44 pm | 09 Mar 2018 CNBC-Bajar

31 માર્ચ સુધી ઇક્વિટી ઓરિયેન્ટેડ ચ્યુઅલ ફંડ માટે પ્રવર્તમાન જોગવાઇ યથાવત્ છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.39 pm | 23 Feb 2018 CNBC-Bajar

એલટીસીજીની આવક ઉપર જે ટેક્સ ભરવાનો થશે તેના ઉપર ટીડીએસ કરવાની યોજના નથી.