બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: નવી જોગવાઇ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.46 pm | 16 Feb 2018 CNBC-Bajar

ખાનગીક્ષેત્રના પગારદાર વર્ગ તરફથી નારાજગી ચોક્કસ થઇ છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: નોટબંધી બાદ અર્થતંત્રમાં ફાયદા 

5.45 pm | 10 Nov 2017 CNBC-Bajar

નોટબંધી બાદના એક વર્ષનું સરવૈયું શું કાઢશો. નોટબંધીને સર્વાંગ રીતે જોવાની જરૂરીયાત છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.53 pm | 03 Nov 2017 CNBC-Bajar

આ કલમમાં તમામ પ્રકારના કરદાતાઓને સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: પગારના કરમુક્ત ભથ્થા અંગે ચર્ચા 

6.19 pm | 06 Oct 2017 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદાની કલમ 10 પેટાકલમ 14 સાથે 2BBની જોગવાઇ પર ફોકસ રાખીશું.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: દર્શકોની સમસ્યાનું નિવારણ 

5.52 pm | 22 Sep 2017 CNBC-Bajar

પતિ-પત્ની એકબીજાને બક્ષિસ આપે તે કરમુક્ત છે. ક્લબિંગ ઓફ ઇન્કમની જોગવાઇઓ દાખલ કરવામાં આવી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.52 pm | 15 Sep 2017 CNBC-Bajar

પગારની આવક સામે નુકસાન સેટઓફ નહીં થાય આવકના 5 શિર્ષક હેઠળ નુકસાન ઉદ્દભવી શકે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે બક્ષિસ સંબંધિત આયોજન 

5.56 pm | 08 Sep 2017 CNBC-Bajar

બક્ષિસ સંબંધિત વાત કરવાના છીએ જેમાં તાજેતરમાં કેટલાંક સુધારા થયા છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: એડવાન્સ ટેક્સ અંગે વિસ્તૃત માહિતી 

5.43 pm | 01 Sep 2017 CNBC-Bajar

જેમ જેમ કમાણી થાય તેમ તેમ તમારે ટેક્સ ભરવાનો તેના ઉપરથી એડવાન્સ ટેક્સનો કન્સેપ્ટ આવ્યો છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

2.49 pm | 26 Aug 2017 CNBC-Bajar

મૂડીનફાની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે તે ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: સિનિયર સિટીઝન માટે રોકાણ 

11.28 am | 16 Aug 2017 CNBC-Bajar

સિનિયર સિટિઝન અને સુપર સિનિયર સિટીઝન સ્થિર અને સુરક્ષિત આવકની તપાસમાં હોય છે તેમના માટે કઇ રોકાણ યોજનાઓ છે.