બજાર - વ્યવસાય - નિવૃત્તિ
બજાર » સમાચાર » નિવૃત્તિ

નિવૃત્તિ

પેન્શન બિલ બદલશે રિટાયરમેન્ટ બાદનું જીવન

12.20 pm | 25 Feb 2014 Moneycontrol.com

પેન્શન બિલ પાસ થવાની સાથે આશા જાગી છે કે પ્રાઈવેટ કંપનીઓમાં કામ કરનારા લોગોનું રિટાયરમેન્ટ પણ સારુ થઈ શકશે.

રિટાયરમેન્ટ માટે ક્યા રોકાણ કરશો?

12.17 pm | 25 Feb 2014 Moneycontrol.com

જે પણ એ કરે છે કે ગ્રાહકો માટે વધુમાં વધુ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ થવું એ સારું છે તેમને ચોક્કસપણે માર્કેટિંગની જાણકારી નથી.

નિવૃતિ આયોજન

2.58 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

નિવૃતિ એટલે ફક્ત બાગકામ અને વાંચન કરવું એમ નથી હોતું, જો તમે આયોજન કર્યુ હોય તો આ જીવનનો શ્રેષ્ઠ તબક્કો છે. તમારા નિવૃતિની યોજનામાટે નીચે મુજબ કેટલીક વિગતો આપેલી છે.