બજાર - વ્યવસાય - પ્રોપર્ટી
બજાર » સમાચાર » પ્રોપર્ટી

પ્રોપર્ટી

પ્રોપર્ટી બજાર: શિવાલિક શારદા પાર્કવ્યુની મુલાકાત 

3.01 pm | 23 Jun 2018 CNBC-Bajar

336 યુનિટની સ્કીમ છે. 810 SqFtમાં 3BHK સેમ્પલ ફ્લેટ છે.

સુનિલ ગાભાવાલા સાથે પ્રોપર્ટીગુરૂ 

2.56 pm | 23 Jun 2018 CNBC-Bajar

જુલાઇએ જીએસટીનાં અમલને એક વર્ષ થયુ. જીએસટીનાં અમલીકરણનું એક વર્ષ થયુ.

પ્રોપર્ટી બજાર: ફોરચ્યુન સેરેનિટીની મુલાકાત 

12.14 pm | 16 Jun 2018 CNBC-Bajar

આવો જોઈએ પ્રોપર્ટી બજારમાં ફોરચ્યુન સેરેનિટીની મુલાકાત.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ અંગે ચર્ચા 

12.10 pm | 16 Jun 2018 CNBC-Bajar

સરકારનું અફોર્ડેબલ હાઉસિંગને બુસ્ટ મળી છે. અફોર્ડેબલ સેગ્મેન્ટનાં નફા પર ડેવલપરને ટેક્સમાં રાહત છે.

પ્રોપર્ટી બજાર: કસ્તુરી ઓરમ-1ની મુલાકાત 

1.07 pm | 09 Jun 2018 CNBC-Bajar

વર્ધમાન નગર વિકસતો વિસ્તાર છે. ઘંટેશ્ર્વરની નજીકનો વિસ્તાર છે. કસ્તુરી ગ્રુપ રાજકોટનું ગ્રુપ છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: મુંબઇની રેન્ટલ પ્રોપર્ટી અંગે ચર્ચા 

1.00 pm | 09 Jun 2018 CNBC-Bajar

મુંબઇમાં પણ 3 થી 6 મહિનાનું ભાડુ એડવાન્સ તરીકે લેવાય છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: મોદી સરકારના 4 વર્ષ અને પ્રોપર્ટી માર્કેટ 

11.36 am | 04 Jun 2018 CNBC-Bajar

મોદી સરકારને આવતા પહેલા પ્રોપર્ટી માર્કેટ સામે ઘણા પડકાર હતા.

પ્રોપર્ટી બજાર: સેરેનિટી ગાર્ડનની મુલાકાત 

2.44 pm | 02 Jun 2018 CNBC-Bajar

સેરેનિટી ગાર્ડનનો 4BHK નો સેમ્પલ ફ્લેટ છે. 230 યુનિટની સ્કીમ છે.

પ્રોપર્ટી બજાર: મર્લિન ઓપલનો 3BHK સેમ્પલ ફ્લેટ 

2.52 pm | 26 May 2018 CNBC-Bajar

કોલક્તા બેઝડ મર્લિન ગ્રુપ છે. 35 વર્ષનો અનુભવ છે. અમદાવાદમાં 12 વર્ષથી કાર્યરત છે.

પ્રોપર્ટી બજાર: ટ્રાન્સકોન ટ્રાઇમ્પનો 4 BHK સેમ્પલ ફ્લેટ 

12.00 pm | 19 May 2018 CNBC-Bajar

ટ્રાન્સકોન ટ્રાઇમ્પની મુલાકાત છે. ટ્રાન્સકોન ટ્રાઇમ્પનો 4 BHK સેમ્પલ ફ્લેટ છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>