બજાર - વ્યવસાય - પ્રોપર્ટી
બજાર » સમાચાર » પ્રોપર્ટી

પ્રોપર્ટી

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: ગુજરાતનાં પ્રોપર્ટી માર્કેટ પર ફેસ્ટિવલ સિઝન 

10.33 am | 20 Apr 2019 CNBC-Bajar

લોકો ચુટંણી સુધી થોભવાનો મત બનાવી રહ્યાં છે. એન્ડ યુઝરને સારા બાર્ગેન પણ મળી શકે છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: પ્રોપર્ટી માર્કેટની હાલની સ્થિતી 

4.28 pm | 13 Apr 2019 CNBC-Bajar

2019 પ્રોપર્ટી માર્કેટ માટે સારૂ રહી શકે. 2018ની નવી પોલિસીનો લાભ 2019માં મળશે.

પ્રોપર્ટી બજાર: સ્તવન સિગ્નેચરની મુલાકાત 

4.21 pm | 13 Apr 2019 CNBC-Bajar

ગાંધીનગરનો વિકાસ સારો છે. PDPU વિસ્તારમાં ઘણી યુનિવર્સિટી છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: ગુડીપાડવા પર પ્રોપર્ટી લેતી વખતે જીએસટી સમજો 

10.35 am | 09 Apr 2019 CNBC-Bajar

1 એપ્રિલ પછી પ્રોપર્ટી પર જીએસટીનાં દરમાં ફેરફાર લાગુ થયા છે. જીએસટીનાં દર 12 ટકા થી 5 ટકા કરાયો છે.

પ્રોપર્ટી બજાર: રિવર ડેલ રેસિડન્સનો સેમ્પલ ફ્લેટ 

10.19 am | 09 Apr 2019 CNBC-Bajar

પૂના મહારાષ્ટ્રનું બીજુ મોટુ શહેર છે. આઈટી અને એજ્યુકેશન હબ તરીકે જાણીતુ શહેર છે.

પ્રોપર્ટી બજાર: ઓર્ચિડ હેવનની મુલાકાત 

2.32 pm | 30 Mar 2019 CNBC-Bajar

શેલા વિકસતો વિસ્તાર છે. 200 ફિટ રિંગરોડ નજીક છે. પહોળા રસ્તાનો લાભ છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: રિયલ એસ્ટેટ પર જીએસટીની સમજ 

2.26 pm | 30 Mar 2019 CNBC-Bajar

અન્ડર કંશટ્રકસન પ્રોપર્ટી પર જીએસટી 12% થી 5% કરાયો છે. અફોર્ડેબલ પ્રોપર્ટી પર જીએસટી 1% કરાયો છે.

પ્રોપર્ટી બજાર: સર્વેશનો સેમ્પલ ફ્લેટ સી-મોન્ટાજ 

1.25 pm | 23 Mar 2019 CNBC-Bajar

બકેરી અમદાવાદનાં જુના ડેવલપર છે. 1959થી અમદાવાદમાં કાર્યરત રહ્યા છે. ગ્રુપનાં ઘણા સફળ પ્રોજેક્ટ થયા છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: જીએસટીની રિયલ એસ્ટેટ પર અસર 

11.42 am | 23 Mar 2019 CNBC-Bajar

અફોર્ડેબલ હોમ્સ પર જીએસટી 1 ટકા કરાયો છે. ઘર ખરીદનારને ઘણો મોટો લાભ છે.

પ્રોપર્ટી બજાર: ધ અધર સાઇડની મુલાકાત 

4.06 pm | 16 Mar 2019 CNBC-Bajar

વાંસજડા અમદાવાદથી 25 કિમીનાં અંતરે છે. અમદાવાદ-સાણંદ રોડ પર વાંસજડા છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>