બજાર - વ્યવસાય - વીમો
બજાર » સમાચાર » વીમો

વીમો

યુનિટ લિંકડ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન શું છે?

1.51 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

યુએલઆઈપીએસ રોકાણમાં રક્ષણ અને રાહતનો લાભ આપે છે. આ ઈનસ્યુરન્સ કમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન છે. પ્રવર્તમાન એનએવી પર આધારિત ફંડના પ્રકાર અનુસાર યુનિટ્સને ખરીદવા માટે ફાળવેલા પ્રીમીયમનો અમલમાં કરવામાં આવે છે. એનએવી એ સ્કીમની એકમદીઠ વેલ્યુ છે.

ચાઈલ્ડ પ્લાન શું છે?

1.50 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

એક માતા-પિતા તરીકે તમે તમારા સંતાનને શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ, લગ્ન અને જીવન શૈલી પૂરી પાડવા માટેની ઈચ્છા ધરાવો છો. ચિલડ્રન પ્લાન તમને બચત કરવા માટે મદદ કરે છે પરિણામે તમે તમારા સંતાનના સપના અને મહત્વકાંક્ષાઓને પુરા કરી શકશો.

પેન્શન પ્લાન કઈ રીતે કામ કરે છે?

1.49 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

પેન્શન પ્લાનને રિટાયરમેન્ટ પ્લાન તરીકે પણ ઓળખાઈ છે, જે તમારા ઘડપણ દરમિયાન માટે ભાવિ નાણાકીય સ્થિરતા હેતુ છે.

મની બેક ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન શું છે ?

1.48 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

મની બેક લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન તેના સમયગાળા દરમિયાન સમયાંતરે ચુકવણી પુરી પાડે છે. જે પોલિસીધારકને સમયાંતરે એટલે કે સામાન્યપણે 4-5 વર્ષે નાણા પાછા આપે છે.

વૂલ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસી શું છે?

1.47 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

વૂલ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સને પરમેનેન્ટ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પણ કહેવાય છે. જે તમને તમારા સંપૂર્ણ જીવન માટે કવરેજ પુરું પાડે છે. આ વિકલ્પ લાંબાગાળાના લક્ષ્યાંક માટે સારો છે.

ટર્મ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન શું છે?

1.47 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

ટર્મ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાનએ લાઈફ કવરનું સ્વરૂપ છે. મુત્યુ અથવા અનિશ્ચિતતાના કિસ્સામાં તમારા પરિવારની જરૂરિયાતોને સંતોષવા ટર્મ પ્લાનની ખાસ કરીને રચના કરવામાં આવી છે.

રાઈડર્સ શું છે અને ઈનસ્યુરન્સ પોલિસીમાં સમાવિષ્ટ રાઈડર્સના પ્રકાર કયા છે?

1.46 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

રાઈડર્સ એટલે કે પોલિસીમાં ઉમેરાયેલા વધારાના લાભ. પણ આ માટે તમારે વધારે પ્રીમીયમ ચુકવવું પડશે. ઈનસ્યુરન્સ કંપની હેઠળના વિવિધ રાઈડર્સમાં ક્રિટિકલ ઈલનેસ, એક્સિડેન્ટલ ડેથ, ડિસ્મેમ્બરમેન્ટ રાઈડરનો સમાવેશ થાય છે.

ઈનસ્યુરન્સ પ્રીમીયમ પર મને કર રાહત મળે?

1.45 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

ઈનકમ ટેક્સ એક્ટ, 1961ના સેક્શન 80સી હેઠળ રૂ.1 લાખ સુધીની બધી લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસી માટેના પ્રીમીયમની ચુકવણીને કરમાંથી રાહત મળે છે.

ગ્રુપ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સના લાભ કયા છે ?

1.40 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

આ સ્કીમ એક કરાર હેઠળ લોકોના સમૂહને ઈનસ્યુરન્સ કવરેજ પુરું પાડે છે. આ સ્કીમ કર્મચારીઓ, સંગઠનો, સંસ્થાઓ વગેરે માટે પુરી પાડવામાં આવે છે. ગ્રુપ ઈનસ્યુરન્સ અન્ય વ્યક્તિગત ઈનસ્યુરન્સ યોજનાઓની સરખામણીએ વધુ પરવડે એવી છે. આ ઉપરાંત ગ્રુપ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ એવા વ્યક્તિઓ માટે છે જેને વ્યક્તિગત લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ ન પરવડતું હોય.

લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ શું છે અને તમને એની શુ કામ જરૂર છે?

1.38 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસીએ ઈનસ્યુરન્સ કંપની સાથેનો કરાર છે, જે હેઠળ પ્રીમીયમની ચુકવણીના બદલામાં ઈનસ્યુરન્સ કંપની ઈનસ્યોરરને રકમ પૂરી પાડે છે, જેને ડેથ બેનિફિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રકમની ચુકવણી ઈનસ્યોર્ડના મૃત્યુ વખતે લાભાર્થીઓને કરવામાં આવે છે.