બજાર - વ્યવસાય - માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ
બજાર » સમાચાર » માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

10810 ના ઉછાળે નિફ્ટીમાં વેચો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.23 am | 15 Jan 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 10860 અને લક્ષ્યાંક 10750-10700 રાખો.

સ્ટૉપલોસ 10740 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.40 am | 07 Jan 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે શુક્રવારે ઇન્ડેક્સ ફયુચર્સમાં શોર્ટ બિલ્ટ અપ.

નિફ્ટી માટે લાંબી રેન્જ 10750-11000 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.25 am | 31 Dec 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે ઘટાડે ખરીદી માટે રાહ જુઓ,10860-10890ની આસપાસની રેન્જ છે.

10730 પર ટકે તો ઈન્ટ્રા ડે કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.38 am | 24 Dec 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીએ 10730ના સ્તર પર ટકે તો વધુનો ઘટાડે અટકે.

10750ના ઘટાડે ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડયા 

8.32 am | 29 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ રૂપિયા 10730 નો રાખો અને લક્ષ્યાંક રૂપિયા 10815 નો રાખો.

નિફટીની રેન્જ 10550-10650ની વચ્ચે રહેશે 

8.41 am | 22 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 10500 અને લક્ષ્યાંક રૂપિયા 10650/10720 નો રાખો.

નિફ્ટી માટે 10615-10640 સપોર્ટ ઝોન: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.48 am | 21 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી માટે 10615-10640 સપોર્ટ ઝોન છે.

10,740 સ્તરને જાળવશે તો બાઉન્સ જોવા મળશે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.43 am | 20 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 10,740 સ્તરને જાળવશે તો બાઉન્સ જોવા મળશે.

આજના માટે 10710 નિર્ણાયક સ્તર: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.56 am | 19 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીની આ અઠવાડિયાની રેન્જ 10600-10850 છે.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ રૂપિયા 10540 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.59 am | 14 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસએ ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં લોન્ગ પોઝિશન સ્કેવર કરી.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>