બજાર - વ્યવસાય - માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ
બજાર » સમાચાર » માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 11685/11750 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.35 am | 26 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે લાંબા વિકેન્ડ પર ટ્રેડર્સ બજારમાં સાવધાની વર્તશે.

નિફ્ટીમાં ઘટાડે ખરીદારી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.32 am | 25 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં ઘટાડે 11660ના સ્તર તરફ ખરીદારી કરવી.

નિફ્ટી માટે 11550-11625 મહત્વના સ્તર: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.13 am | 24 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં 11625ના સ્તર ઉપર 11680નો લક્ષ્યાંક શક્ય.

નિફ્ટીમાં 11785 ના સ્તર જાળવે તો ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.20 am | 22 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે નિફ્ટી માટે ઘટાડે 11710-11730ના સ્તર મહત્વના રહેશે.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11710 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.26 am | 09 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસએ ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં લોન્ગ વેચી શોર્ટ ખરીદ્યા.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11230 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.42 am | 13 Mar 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસની ખરીદદારી 10,000 કરોડને પાર પહોંચી.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11135 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.15 am | 12 Mar 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે ટોક ફ્યુચર્સમાં શોર્ટ કાપી લોન્ગ એડ કર્યા.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 10930 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.13 am | 06 Mar 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 10930 અને લક્ષ્યાંક 11035-11100 રાખો.

10770ના સ્તર પર સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 05 Mar 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે 10825ની નીચે નિફટી જશે તો ઘટાડો આગળ વધશે.

નિફ્ટી 10840 ની ઉપર ટકે તો ખરીદદારી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.23 am | 27 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 10900 અને સ્ટૉપલોસ 10810 રાખો.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>