બજાર - વ્યવસાય - માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ
બજાર » સમાચાર » માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11230 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.42 am | 13 Mar 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસની ખરીદદારી 10,000 કરોડને પાર પહોંચી.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11135 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.15 am | 12 Mar 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે ટોક ફ્યુચર્સમાં શોર્ટ કાપી લોન્ગ એડ કર્યા.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 10930 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.13 am | 06 Mar 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 10930 અને લક્ષ્યાંક 11035-11100 રાખો.

10770ના સ્તર પર સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 05 Mar 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે 10825ની નીચે નિફટી જશે તો ઘટાડો આગળ વધશે.

નિફ્ટી 10840 ની ઉપર ટકે તો ખરીદદારી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.23 am | 27 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 10900 અને સ્ટૉપલોસ 10810 રાખો.

નિફટી 10800-10890 ની રેન્જમાં રહી શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.17 am | 13 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે એફઆઈઆઈએસએ ઇન્ડેક્સ ફયુચર્સમાં લોન્ગ પોઝીશન બનાવી.

10985 ના સ્તરને પાર કરીને ટકે તો ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.17 am | 06 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 11050 રાખો અને સ્ટૉપલોસ 10960 રાખો.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 10800 નો રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.18 am | 31 Jan 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે જો નિફ્ટી બેન્ક 26950ને પાર નહીં કરે તો વેચવાલી કરો.

26600ની ઉપર નિફ્ટી બેન્કમાં ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.38 am | 30 Jan 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે બેન્ક નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 26725-26875 રાખો.

ઉછાળે નિફ્ટીમાં વેચવાલી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.39 am | 29 Jan 2019 CNBC-Bajar

નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 10600-10550 રાખો અને સ્ટૉપલોસ 10770 રાખો.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>