બજાર - વ્યવસાય - એન્કરની ટિપ્પણી
બજાર » સમાચાર » એન્કરની ટિપ્પણી

એન્કરની ટિપ્પણી

8900ની નીચે નિફ્ટી બેન્ક ખુલે તો વેચવાલી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.21 am | 29 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી બેન્કમાં લક્ષ્યાંક 18500 અને સ્ટૉપલોસ 19160 રાખો.

નિફ્ટીમાં 9350ની ઉપર ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.24 am | 28 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 9350ની ઉપર નિફ્ટી ટકે તો તેજીમાં સોદો કરવો.

નિફ્ટી 9060ની ઉપર ટકે તો ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.35 am | 27 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મુજબ નિફ્ટી બેન્ક માટે 17700 હાલમાં મોટું અવરોધ છે.

હાલમાં 17500 નિફ્ટી બેન્ક મજબૂત અવરોધ: પ્રદીપ પંડ્યા

8.18 am | 26 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 17500ની ઉપર નિફ્ટી બેન્ક ટકે તો વધુ શોર્ટ કવરિંગ થશે.

નિફ્ટી બેન્ક માટે મહત્વનો સપોર્ટ 17390: પ્રદીપ પંડ્યા

8.31 am | 22 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નબળી શરૂઆત પર 9030-9050 તાત્કાલિત સપોર્ટ છે.

નિફ્ટીની બ્રોડ રેન્જ 8975-9160: પ્રદીપ પંડ્યા

8.27 am | 21 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે 9240ની ઉપરના ક્લોઝિંગ બાદ પોઝિશનલ વ્યુ તેજીનો બનશે.

8870-8930ની આસપાસ નિફ્ટીમાં શરૂઆત શક્ય: પ્રદીપ પંડ્યા

8.22 am | 20 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મુજબ નિફ્ટી માટેની આજની રેન્જ 8800-9000 છે.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 9125 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.36 am | 19 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 9040-9050ની આસપાસ નિફ્ટી વેચો.

ખરીદીના કોલ પર 9040નો સ્ટોપલોસ રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા

9.02 am | 18 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે વેચવાલીના ટ્રેડર માટે 18350-18450 મુખ્ય ટાર્ગેટ રેન્જ છે.

નિફ્ટીમાં અપમૂવ માટે 9180ના સ્તર ટકે તે જરૂરી: પ્રદીપ પંડ્યા

8.27 am | 15 May 2020 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી બેન્ક અપસાઈડ માટે 19160ની ઉપર ટકવું જરૂરી છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>