બજાર - વ્યવસાય - એન્કરની ટિપ્પણી
બજાર » સમાચાર » એન્કરની ટિપ્પણી

એન્કરની ટિપ્પણી

10815ની આસપાસના ઉછાળે નિફ્ટી વેચો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.18 am | 15 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 10755-10720 રાખો અને સ્ટૉપલોસ 10835 રાખો.

10770ની નીચે નિફ્ટીમાં વેચવાલી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 14 Feb 2019 CNBC-Bajar

બીજી તરફ પુટમાં પણ થોડી રાઈટિંગ જોવા મળી. 10770ની નીચે નિફ્ટીમાં વેચવાલી કરો.

10925-10965ની નિફટીની રેન્જ જોવા મળી શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.19 am | 12 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે 10855-10870ની રેન્જમાં નિફટીનો મજબૂત સપોર્ટ છે.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11000 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.26 am | 11 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11000 રાખો અને લક્ષ્યાંક 10900-10860 રાખો.

નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 27050 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.22 am | 08 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે વિકલી એકસપાયરીના લીધે ઓપ્શનસ પોઝીશન સ્કેવર ઓફ થતી હોય.

નિફ્ટી બેન્કમાં ખરીદી કરો, સ્ટૉપલોસ 27225: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 07 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 11055-11100 રાખો અને સ્ટૉપલોસ 10940 રાખો.

નિફ્ટી બેન્કમાં 27500ની ઉપર ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.33 am | 01 Feb 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે બજેટ પહેલાની નિફ્ટીની રેન્જ 10780-10890 છે.

સ્ટૉપલોસ 10960 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.19 am | 23 Jan 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી 10925ની ઉપર ટકવામાં નિષ્ફળ રહે તો વેચવાલી કરો.

10860ના ઘટાડે નિફ્ટીમાં ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.19 am | 21 Jan 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે ઈન્ટ્રાડે ટ્રેડરે 10940 પ્રોફિટ બૂક કરવું.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 10875 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.44 am | 18 Jan 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 10925 નજીક નિફટી ખુલે તો એક કલાક માટે રાહ જુઓ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>