બજાર - વ્યવસાય - એન્કરની ટિપ્પણી
બજાર » સમાચાર » એન્કરની ટિપ્પણી

એન્કરની ટિપ્પણી

10550 મહત્વનો સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.33 am | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી માટે આજે 10550 મહત્વનો સપોર્ટ છે.

ઓપનિંગમાં નિફ્ટી 10640 જાળવે, તો 10700ની રેલી જોવા મળશે 

8.21 am | 07 Dec 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસ ઈન્ડેક્સ અને સ્ટોક ફ્યુચર્સ પર શોર્ટ છે.

નિફ્ટી બેન્કની રેન્જ 26450-26850ના વચ્ચે રહેશે 

8.45 am | 05 Dec 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે એફઆઈઆઈએસ એ ગઇ કાલે નિફ્ટી ફ્યુચર્સમાં શોર્ટ બનાવ્યા છે.

10960નું સ્તર નિફટી નહી જાળવે તો શોર્ટ કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 03 Dec 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે ગૅપ અપ ઓપનિંગ પર પ્રોફિટ બુક કરો.

ઘટાડે નવી ખરીદી કરો, સ્ટોપલોસ 10750 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.15 am | 30 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફટીમાં 10820ના સ્ટૉપલોસ સાથે લોન્ગ પોઝીશન હોલ્ડ કરો.

10650 તરફના ઘટાડે ફરી ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.15 am | 28 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 10740–10760 પાસે મહત્વનો અવરોધ છે. આ રેન્જમાં પ્રોફિટ બૂક કરો.

10580ની ઉપર માર્કેટ ટકે તો લોન્ગ કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.46 am | 27 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી માટે પોઝિશનલ રેન્જ 10500-10700 રાખો.

નિફ્ટીમાં લોન્ગ કરો, સ્ટૉપલોસ 10470: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.16 am | 26 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીની આ અઠવાડિયા માટે ટ્રેડિંગ રેન્જ 10450-10700 છે.

નિફ્ટીમાં ઘટાડે વધુ ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.38 am | 16 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે હાલમાં નિફ્ટીની ટ્રેડિંગ રેન્જ 10550-10700 છે.

નિફ્ટી બેન્કમાં ઘટાડે ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.33 am | 15 Nov 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે ડે ટ્રેડર માટે નિફ્ટીની રેન્જ 10590-10650 છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>