બજાર - વ્યવસાય - એન્કરની ટિપ્પણી
બજાર » સમાચાર » એન્કરની ટિપ્પણી

એન્કરની ટિપ્પણી

નિફ્ટીમાં ગેપ ડાઉન પર 14725 મહત્વનો સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા

8.32 am | 30 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં ગેપ ડાઉન પર 14725 મહત્વનો સપોર્ટ છે.

નિફ્ટીમાં 14470ના સ્ટોપલોસ સાથે ઘટાડે ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.50 am | 28 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મુજબ નિફ્ટી બેન્કમાં લક્ષ્યાંક 33000-33200 રાખો અને સ્ટૉપલોસ 32300 રાખો.

નિફ્ટી 14515 ઉપર ટકે તો ખરીદારી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.58 am | 27 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મુજબ નિફ્ટી બેન્ક 32400 ઉપર ટકે તો 32070ના સ્ટૉપલોસ સાથે ખરીદો.

જો નિફ્ટી 14350 ઉપર સેટલ થાય તો ખરીદારી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.58 am | 26 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે જો 14333 નીચે સેટલ થાય તો 14415ના સ્ટૉપલોસ સાથે વેચો.

14800-14820 નિફ્ટી માટે મહત્વનો સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા

8.51 am | 12 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 14980-15000 નિફ્ટી માટે મહત્વનો પડકાર છે.

નિફ્ટીમાં 14750 નો સ્ટોપલોસ રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.56 am | 09 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 14900ની ઉપર અથવા ઘટાડે નિફ્ટીમાં ખરીદદારી કરો.

નિફ્ટી માટે 14750-14770 સપોર્ટ છે: પ્રદીપ પંડ્યા

8.31 am | 08 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે આજે નિફ્ટી બેન્ક 33000ની ઉપર ટકે તો શોર્ટ કવરિંગ આવશે.

14800ના સ્ટોપલોસ સાથે ઉછાળે વેચવાલી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.46 am | 06 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે જો નિફ્ટી 14650 ઉપર ટકે તો ઉછાળો અવી શકે.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 14890 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા

9.10 am | 05 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે હાલ માટે નિફ્ટી પર 14700-14725 ક્રિટિકલ સપોર્ટ છે.

નિફ્ટી બેન્કમાં ટાર્ગેટ 33560-33970 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા

8.44 am | 01 Apr 2021 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી બેન્ક માટે 33000-32800 મહત્વનો સપોર્ટ ઝોન છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>