બજાર - વ્યવસાય - યૂ.ઍસ. માર્કેટ
બજાર » સમાચાર » યૂ.ઍસ. માર્કેટ

યૂ.ઍસ. માર્કેટ

યુએસ માર્કેટ નબળા, ડાઓ 84 અંક લપસીને બંધ 

8.25 am | 21 May 2019 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 84.10 અંક એટલે કે 0.33 ટકાની નબળાઈની સાથે 25679.90 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

યુએસ માર્કેટ મજબૂત, ડાઓ 214 અંક વધીને બંધ 

8.13 am | 17 May 2019 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 214.66 અંક એટલે કે 0.84 ટકાની મજબૂતીની સાથે 25862.68 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

યુએસ માર્કેટમાં મજબૂતી, ડાઓ 115 અંક વધીને બંધ 

8.13 am | 16 May 2019 CNBC-Bajar

યુએસ માર્કેટ ગઈકાલે મજબૂતી સાથે બંધ થયા. ઓટો ટેરિફ ટળવાથી US માર્કેટમાં મજબૂતી છે.

યુએસ માર્કેટમાં રિક્વરી, ડાઓ 207 અંક ઉછળીને બંધ 

8.14 am | 15 May 2019 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 207.06 અંક એટલે કે 0.82 ટકાની મજબૂતીની સાથે 25532.05 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

ડાઓમાં 138 પોઇન્ટનો ઘટાડો 

8.37 am | 10 May 2019 CNBC-Bajar

ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ નિચલા સ્તરેથી સુધાર છે. ડાઓમાં નિચલા સ્તરેથી 300 પોઈન્ટથી વધુનો સુધાર કરશે.

અમેરિકી બજાર મિશ્ર, ડાઓ 25965 ની ઊપર બંધ

8.13 am | 09 May 2019 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 2.24 અંક એટલે કે 0.01 ટકાની મજબૂતીની સાથે 25967.33 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

ડાઓ 473 પોઇન્ટ નીચે, વર્ષનો બીજો મોટો ઘટાડો 

8.21 am | 08 May 2019 CNBC-Bajar

ચીનનાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ ટ્રેડ વાર્તા માટે યુએસ જશે. ટ્રેડ વોરથી બજારને ગ્લોબલ ગ્રોથ ઘટવાની આશંકા છે.

યૂએસમાં રિકવરી, ડાઓ 66 અંક ઘટીને બંધ 

8.13 am | 07 May 2019 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 66.47 અંક એટલે કે 0.25 ટકાની નબળાઈની સાથે 26438.48 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

વ્યાજ દરોને લઈને ચિંતા કાયમ, યૂએસ માર્કેટ નબળા 

8.15 am | 03 May 2019 CNBC-Bajar

કાલના કારોબારમાં ડાઓ 100 અંકથી વધારે લપસીને બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજાર નબળા, ડાઓ 26430 પર બંધ 

8.18 am | 02 May 2019 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 162.77 અંક એટલે કે 0.61 ટકાની નબળાઈની સાથે 26430.14 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>