મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com - મ્યુચ્યુઅલ ફંડની લેટેસ્ટ NAVs, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડસ, ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડની NAV, એએમસી, NAV અને એમએફ સર્ચ
  તમે અહિં છો  :   easyMF    ટ્રેક    મ્યુચ્યુઅલ ફંડની લેટેસ્ટ NAVs
મ્યુચ્યુઅલ ફંડની લેટેસ્ટ NAVs
મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પસંદગી કરો
As on 30-Jan-15
યોજનાનું નામ ફંડ ક્લાસ એનએવી (Rs) વિગત (%)
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - सुपर संस्थागत योजना (DD) મની માર્કેટ 1,001.00 0.00
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - सुपर संस्थागत योजना (MD) મની માર્કેટ 1,001.62 0.02
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - सुपर संस्थागत योजना (QD) મની માર્કેટ 1,008.50 0.02
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - सुपर संस्थागत योजना (WD) મની માર્કેટ 1,001.63 0.02
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - सुपर संस्थागत योजना A (G) મની માર્કેટ 1,716.87 0.02
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - खुदरा योजना (DD) મની માર્કેટ 1,001.00 0.00
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - खुदरा योजना (G) મની માર્કેટ 1,677.09 0.02
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - खुदरा योजना (MD) મની માર્કેટ 1,038.72 0.02
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड - खुदरा योजना (WD) મની માર્કેટ 1,001.62 0.02
पिनब्रिज इंडिया लिक्विड फंड-डायरेक्ट प्लान (G) મની માર્કેટ 1,719.91 0.02


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • જમ્મુ-કાશ્મીર વિધાનસભા પરિણામ JAMMU & KASHMIRહ્્લ9હ્્લ87 LEADS + RESULTS
  • ઝારખંડ વિધાનસભા પરિણામ JHARKHANDહ્્લ27હ્્લ81 LEADS + RESULTS
  • JAMMU & KASHMIR PERSONALITY ઉમર અબદુલ્લાહ્્લસોનવરહ્્લજમ્મુ-કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફ્રેન્સ હ્્લ090242હ્્લOMAR ABDULLAH.jpgહ્્લJKNC
  • માઝ્રતિ સુઝુકી 2014માં વેચાણ વોલ્યુમ કંપનીના ઈતિહાસમાં સૌથી ઉચું રહ્યું છે
  • કોર ઈન્ડસ્ટ્રીના આંકડા ડિસેમ્બરમાં 8 કોર ઈન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથ 6.7% થી ઘટીને 2.4% (MoM)
  • ACC Q4 અનુમાન (YoY) નફો ₨275 કરોડથી ઘટી ₨180 કરોડ, આવક ₨2792 કરોડથી વધી ₨2840 કરોડનો અંદાજ
  • ACC Q4 અનુમાન (YoY) EBITDA ₨362 કરોડથી ઘટી ₨285 કરોડ, માર્જીન 13% થી ઘટી 10%નો અંદાજ
  • હિરો મોટો Q3 અનુમાન (YoY) નફો ₨525 કરોડથી વધી ₨695 કરોડ,આવક ₨6877 કરોડથી ઘટી ₨6768 કરોડનો અંદાજ
  • હિરો મોટો Q3 અનુમાન (YoY) EBITDA ₨898 કરોડથી વધી ₨919 કરોડ, માર્જીન 13.1%થી વધી 13.6%નો અંદાજ
  • લ્યુપિન Q3 અનુમાન (YoY) નફો ₨476 કરોડથી વધી ₨585 કરોડ, આવક ₨3022 કરોડથી વધી ₨3419 કરોડનો અંદાજ

Now Playing

બજાર સ્પેશિયલ