મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com - વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેમાં આ શેર છે કન્સ નોન ડયુરેબલ તેમના ટોચના 10 હોલ્ડિંગમાં સેક્ટર
  તમે અહિં છો  :   easyMF    ટ્રેક    ફંડ મેનેજર્સને કયા સેક્ટર આકર્ષક લાગે છે ?
ફંડ મેનેજર્સને કયા સેક્ટર આકર્ષક લાગે છે ?
નું વેઈટેજ કન્સ નોન ડયુરેબલ છેલ્લા 6 માસમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા સેક્ટર
Click on specific mutual funds (AMC) to find out કન્સ નોન ડયુરેબલ stocks bought/sold by its schemes over the last 6 months
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જુલાઈ '15 ઓગસ્ટ '15 સપ્ટેમ્બર '15 ઓક્ટોબર '15 નવેમ્બર '15 ડિસેમ્બર '15
મૂલ્ય(રૂ.કરોડમાં) મૂલ્ય(રૂ.કરોડમાં) %
Axis MF 395.7 379.9 243.2 - - 233.5 2.32
Fortis MF 91.5 96.7 57.3 - - - -
IDFC MF 1,088.0 1,042.9 364.2 - - - -
Bharti AXA MF 8.3 9.8 3.8 - 15.3 - -
Baroda Pioneer MF 93.2 86.0 28.7 - 47.7 19.0 1.82
Birla Sun Life MF 1,614.8 1,799.3 879.9 1,793.3 1,792.8 - -
Canara Robeco MF 52.5 46.8 25.8 - 69.7 32.1 1.74
DBS Chola 432.0 430.2 246.1 - 493.2 - -
Taurus MF - - 12.6 - 27.9 8.8 2.58
Deutsche MF - - 12.6 - - - -
DSP BlackRock MF 271.4 272.4 147.0 246.9 249.2 120.6 2.32
Edelweiss MF 104.3 140.7 50.2 - - - -
Sahara MF 5.6 - 1.7 - - - -
Goldman Sachs MF 41.4 40.3 34.8 40.7 40.8 34.7 3.20
HDFC MF 1,693.0 1,559.0 672.4 1,198.1 1,016.2 - -
HSBC MF 19.1 25.1 31.1 - - - -
IDBI MF 144.3 140.6 71.0 - 160.4 - -
PRINCIPAL MF 50.3 47.8 27.2 - 46.8 - -
LIC MF 54.6 52.2 27.6 - - - -
JM Financial MF 209.1 255.2 70.8 - - - -
JP Morgan MF - - - - 20.8 - -
Kotak Mahindra MF 581.4 588.6 227.4 417.8 377.1 185.0 1.51
Religare MF - - 1.4 - - - -
Mirae Asset MF 97.7 88.7 64.3 - 92.3 72.3 2.91
Motilal Oswal MF - - 17.5 - 3.3 - -
Pramerica MF 12.2 11.9 5.1 - - - -
ICICI Prudential MF 1,011.7 951.2 470.2 922.7 988.3 298.6 1.37
Peerless MF 11.6 20.0 8.3 - 25.4 12.4 4.26
Quantum MF 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.12
Reliance MF 96.2 91.5 69.5 27.0 24.2 18.1 0.49
SBI MF 1,597.2 1,535.3 780.1 - 1,618.4 833.6 3.67
Sundaram MF 216.3 217.1 80.9 - - - -
Tata MF 117.4 111.2 61.3 264.5 299.6 153.8 2.17
Franklin Templeton 645.6 606.5 358.2 709.6 777.5 437.8 1.89
UTI MF 842.4 808.8 403.9 901.1 - - -
કુલ 11,598.7 11,455.6 5,556.2 6,521.7 8,187.0 2,460.4
 


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • વડાપ્રધાને કહ્યું પેટેન્ટ રજિસ્ટ્રેશન સરળ બનશે
  • વડાપ્રધાને કહ્યું પેટેન્ટ પર કાનુની સલાહ આપીશું
  • વડાપ્રધાને કહ્યું પેટેન્ટની ફીસમાં 80% ઘટાડો કરીશું
  • વડાપ્રધાને કહ્યું સરકારી ખરીદીમાં સ્ટાર્ટ-અપને છૂટ
  • વડાપ્રધાને કહ્યું સ્ટાર્ટ-અપ માટે 10 હજાર કરોડનું ફન્ડ
  • વડાપ્રધાને કહ્યું ટર્નઓવર એક્સપીરિયન્સમાં છૂટ આપીશું
  • વડાપ્રધાને કહ્યું ₨2000 કરોડ ક્રેડિટ ગેરન્ટી ફન્ડ
  • વડાપ્રધાને કહ્યું કેપિટલ ગેન્સ માટે મોટી રાહત
  • વડાપ્રધાને કહ્યું 3 વર્ષ સુધી ઈન્કમ ટેક્સમાં રાહત
  • વડાપ્રધાને કહ્યું 3 વર્ષ સુધી નફા પર ટેક્સ નહી લાગે

Now Playing

બજાર સ્પેશિયલ