મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com - વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેમાં આ શેર છે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાયનાન્સીય તેમના 10 ટોપ હોલ્ડિંગ્સ
  તમે અહિં છો  :   easyMF    ટ્રેક    શું
શું ફંડ મેનેજર તમારા શેર પર દાવ લગાડી રહયા છે ?
માં એમએફની ગતિવિધિ મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાયનાન્સીય : દ્વારા ખરીદાયેલા 31 યોજનાઓ | દ્રારા વેચાયેલા 40 યોજનાઓ | કોઈ બદલાવ નથી 19 યોજનાઓ
 મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાયનાન્સીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ધરાયેલા
યોજનાનું નામ Sep '20 Oct '20 Nov '20 Dec '20 Mar '21 Jun '21 એસેટ્સ
-- શેરોની સંખ્યા -- શેરોની સંખ્યા % (રૂ.કરોડમાં)
Axis EHF - DP (G) - - - - 18,458 - - -
Axis EHF - RP (G) - - - - 497,334 - - -
Axis Enhanced Arbitrage Fund-DP (G) 574,226 936,768 - - - 164,060 0.11 2,343.08
Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (G) 393,348 936,768 - - - 75,593 0.11 1,079.61
Axis Equity Hybrid - DP (QD) - - - - 18,458 - - -
Axis Equity Hybrid - RP (G) - - - - 497,334 - - -
એચડીએફસી એરબિત્રાજ ફંડ ડાઈરેક (G) - - - - - 173 0.25 1.09
એચડીએફસી મિડકેપ ઓપોચનુંટી (G) - - - 4,463,085 11,436,355 11,080,407 0.75 10,000.00
એચડીએફસી મીદ્કપ ઓપન-ડાઈરેક(G) - - - 848,867 2,221,313 2,215,040 0.75 4,639.77
એચડીએફસી અરબીટ્રેજે ફંડ - ડબલ્યુપી (G) - - - - - 227,075 0.25 1,426.94
એચડીએફસી અરબીટ્રેજે ફંડ - આરપી (G) - - - - - 781 0.25 4.91
એલ & ટી પ્રુડેન્સ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) - - - - 171,353 - - -
એલ & ટી લાર્જ કેપ - ડાઇરેક્ટ (G) - - - - 29,718 - - -
એલ&ટી પ્રુડેન્સ ફંડ (G) - - - - 1,957,567 - - -
એલ&ટી ઇન્ડીયા લાર્જ કેપ ફંડ (G) - - - - 247,710 - - -
એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડ (G) 8,663,682 11,721,496 - 7,339,970 5,912,304 5,669,670 0.44 10,000.00
એસબીઆઈ બ્લુ ચીપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) 3,076,448 11,721,496 - 2,575,575 2,065,202 2,013,060 0.44 7,187.54
એસબીઆઈ મલ્ટીકેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) - - - 1,262,011 1,492,601 - - -
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ટેક્સ ગેઇન - ડાયરેક્ટ (G) - - - 327,287 406,237 576,767 1.34 676.41
એસબીઆઈ મેગ્નમ ટેક્ષ ગેઇન (G) - - - 4,621,170 5,582,023 7,647,490 1.34 8,968.68
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટીકેપ ફંડ (G) - - - 4,779,217 4,852,938 - - -
એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડકેપ ફંડ (G) 5,213,200 6,384,948 - 4,948,144 5,134,226 4,959,656 1.79 4,352.86
એસબીઆઈ મીડકેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) 973,648 6,384,948 - 921,342 894,886 914,017 1.79 802.19
એસબીઆઈ અરબીટ્રેજ - ડાયરેક્ટ (G) - - - 416,065 - 443,584 0.31 2,247.97
એસબીઆઈ અરબીટ્રેજ ઓપીપીઓઆર.ફંડ (G) - - - 374,031 - 256,759 0.31 1,301.19
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ (જી) - - - - 1,663,791 - - -
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) - - - - 731,621 - - -
ડીએસપી ડાઇનેમીક એસેટ અલોકેસન - ડીપી (G) - 6,888 - 9,997 - 10,076 0.05 316.58
ડીએસપી ડાઇનેમીક એસેટ અલોકેસન - આરપી (G) - 6,888 - 109,399 - 100,724 0.05 3,164.74
બિરલા એસએલ એન્હેન્સ્ડ આર્બીટ્રેજ - આરપી (G) - - - 227,594 - 216,988 0.17 2,005.22
બિરલા એસએલ એન્હેન્સ્ડ આર્બીટ્રેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) - - - 224,389 - 462,819 0.17 4,276.99
બિરલા એસએલ પ્યોર વેલ્યુ - ડાઇરેક્ટ (G) 70,692 - - 137,706 57,668 - - -
બિરલા એસએલ પ્યોર વેલ્યુ ફંડ (G) 498,572 - - 993,392 439,298 - - -
બિરલા એસએલ ફ્ર્ન્ટલાઇન ઇક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) - - - - - - - -
બિરલા એસએલ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ - ડાઇરેક્ટ (G) - - - 124,035 - - - -
બિરલા એસએલ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ - આરપી (G) - - - 774,458 - - - -
બિરલા એસએલ મીડકેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) 181,414 2,000,000 - 182,733 191,117 179,716 1.05 268.89
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ - ડાઇરેક્ટ (G) 119,432 765,576 - 119,975 - - - -
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ (G) 589,634 765,576 - 602,849 - - - -
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ - ડાઇરેક્ટ (G) - - - - 58,493 - - -
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ ફંડ. (G) - - - - 403,996 - - -
બિરલા સન લાઈફ ફોર્ચ્યુન ઈક્વિટી (G) - - - - - - - -
બિરલા સન લાઇફ મીડકેપ ફંડ (G) 1,732,252 2,000,000 - 1,688,251 1,777,205 1,693,394 1.05 2,533.64
મોતિલાલ એમઓએસટી શેયર્સ મિડકેપ ૧૦૦ ઈટીએફ 34,066 34,247 - - 33,050 - - -
મોર્ગન સ્ટેનલી ગ્રોથ (G) - - - - - 1,654,108 1.21 2,148.29
મોર્ગન સ્ટેનલી ગ્રોથ - ડાયરેક્ટ (G) - - - - - 81,370 1.21 105.68
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ મલ્ટિકેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ પ્લાન (જી) 960,979 3,121,413 - 1,437,187 1,433,267 1,395,371 1.69 1,297.53
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટોપ ૧૦૦ ફંડ (G) - - - 2,250,063 1,999,593 1,931,259 1.20 2,528.34
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટોપ ૧૦૦ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) - - - 694,971 797,243 1,036,323 1.20 1,356.72
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટોપ ૨૦૦ ફંડ (G) 2,243,608 3,121,413 - 3,466,279 3,888,044 4,997,851 1.69 4,647.41
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ અધર સર્વિસીઝ - ડીપી (G) 43,113 310,188 - 40,369 - - - -
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ અધર સર્વિસીઝ ફંડ (G) 278,203 310,188 - 252,901 - - - -
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ડિસ્કવરી - ડાયરેક્ટ (G) - - - - - 437,188 0.16 4,292.64
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ડિસ્કવરી ફંડ (G) - - - - - 1,472,230 0.16 10,000.00
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ બેલેંસ્ડ એડવાંટેજ (G) 3,785,298 4,316,212 - 4,248,085 3,366,645 2,965,151 0.17 10,000.00
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ બેલેંસ્ડ એડવાંટેજ -ડાયરેક્ટ (G) 499,038 4,316,212 - 590,806 498,552 450,479 0.17 4,162.96
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ બેંકિંગ & ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીઝ -ડાયરેક્ટ (G) 1,263,093 5,574,121 - 1,079,902 - - - -
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ બેંકિંગ & ફાઇનાન્સ સર્વિસિઝ -આરપી (G) 4,387,333 5,574,121 - 3,791,185 - - - -
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ મિડકેપ ફંડ (G) - - - 2,251,920 1,030,197 942,265 0.67 2,209.40
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ મિડકેપ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) - - - 331,973 146,302 137,510 0.67 322.43
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ સીસીપી -ગિફ્ટ પ્લાન 715,868 769,036 - 668,416 - - - -
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ સીસીપી-ગિફ્ટ પ્લાન -ડાયરેક્ટ 53,780 769,036 - 668,416 - - - -
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇક્વિટી -આર્બિટ્રેજ - આરપી (G) 154,266 551,040 - 70,727 - 109,038 0.04 4,282.47
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇક્વિટી આર્બિટ્રેજ -ડાયરેક્ટ (G) 174,355 551,040 - 91,820 - 175,951 0.04 6,910.46
કોટક એમઆઈપી-ડાયરેક્ટ (G) - - - - 2,497 3,294 0.09 57.50
કોટક મિડકેપ ફંડ (G) 895,586 1,197,724 - - 821,000 773,985 0.39 3,117.77
કોટક મિડકેપ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) 163,606 1,197,724 - - 197,084 226,436 0.39 912.13
કોટક મંથલી ઇંકમ પ્લાન (G) - - - - 33,380 28,417 0.09 496.03
કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ (G) 6,955,784 9,066,732 - - 6,936,647 6,552,568 1.05 9,807.01
કોટક ઇમર્જીંગ ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) 1,600,624 9,066,732 - - 1,639,691 1,587,735 1.05 2,376.31
કોટક ઇક્વિટી આર્બિટ્રેજ -ડાયરેક્ટ (G) 1,015,789 2,345,364 - - - 2,935,772 0.41 10,000.00
કોટક ઇક્વિટી આર્બિટ્રેજ ફંડ (G) 1,213,922 2,345,364 - - - 2,221,879 0.41 8,513.59
કોટક ક્લાસિક ઇક્વિટી (G) 481,220 560,000 - - 468,209 443,535 0.84 829.78
કોટક ક્લાસિક ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) 80,070 560,000 - - 81,959 80,622 0.84 150.83
DSP-BR AF - DP (G) 153,804 275,520 - 60,062 - 187,062 0.28 1,049.55
DSP-BR AF - RP (G) 143,008 275,520 - 51,213 - 74,999 0.28 420.80
HDFC Arbitrage Fund - WP (G) - - - - - 789,060 0.25 4,958.45
ICICI Pru Growth Fund-Sr3-DP (G) - 52,340 - 1,507 - - - -
Kotak Balanced Advantage - Dir. (G) 3,231 154,980 - - - 10,075 0.03 527.60
Kotak Balanced Advantage - Reg. (G) 64,729 154,980 - - - 151,599 0.03 7,938.76
Kotak India Growth Fund-Sr IV-Dir. (G) - - - - 4,701 1,454 0.51 4.48
Kotak India Growth Fund-Sr IV-Reg. (G) - - - - 133,347 22,546 0.51 69.45
N 89,888 392,616 475,272 59,893 - - - -
N 210,446 392,616 475,272 222,583 - - - -
SBI - ETF SENSEX NEXT 50 2,752 2,753 - - - - - -
SBI Banking & Financial Services -DP (G) 1,003,397 3,160,000 - 1,167,111 1,300,349 - - -
SBI Banking & Financial Services -RP (G) 2,074,910 3,160,000 - 2,341,413 2,547,497 - - -
SBI Long Term Advantage-Sr1-DP (G) 102 1,400 - - - - - -
SBI Long Term Advantage-Sr1-RP (G) 1,239 1,400 - - - - - -
SBI-ETF BSE 100 424 425 - - - - - -
કુલ 52,834,079 107,313,809 950,544 63,910,344 76,118,460 72,784,981
* For schemes that have not disclosed the number of shares, the same has been calculated on the basis of the closing price of the stock on the BSE/NSE as on the portfolio date. The increase/decrease in the share quantity besides the fund buying or selling the shares from the market, could also be due to any bonus, split, rights, or restructuring in the company.
** The numbers in green / red indicate increase /decrease, respectively in the no. of shares over the shares mentioned in the previous month.
નોંધ-આ અહેવાલ એએમસી (mutual funds).દ્વારા જાહેર કરાયેલા મહિનાના અંતના પોર્ટફોલિયોના આધારે છે
માટે Jun '21, અહિંયા ડેટા જોવા મળશે 9 કુલ ટોટલમાંથી 43 એએમસી.
 


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

બજાર હેલ્પ