મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ
ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - NAV Details - as on Oct 17, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Jun 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
આઈએનજી એક્ટિવ ડેએબીટી એમએમ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.69 26.10 26.12 Oct 03, 19 23.90 Oct 26, 18
આઈએનજી એક્ટિવ ડેએબીટી એમએમ -ડાઈરેકટ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.46 26.93 26.95 Oct 03, 19 24.54 Oct 26, 18
બિરલા એસએલ ડાઇનામીક બોન્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
1,145.30 33.82 34.66 Sep 19, 19 31.39 Oct 17, 18
બિરલા એસએલ ડાઇનામીક બોન્ડ - આરપી (G) રેન્ક 4
2,703.55 32.58 33.41 Sep 19, 19 30.42 Oct 17, 18
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - રેગુ. (જી) રેન્ક 3
106.40 20.09 20.11 Sep 09, 19 17.92 Oct 17, 18
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
29.05 21.59 21.60 Sep 09, 19 19.11 Oct 17, 18
બરોડા પાયોનીયર ડાઇના બોન્ડ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.28 17.34 18.32 Jun 03, 19 16.75 Jun 11, 19
બરોડા પાયોનીયર ડાઇનામિક બોન્ડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.77 16.50 17.46 Jun 03, 19 15.96 Jun 11, 19
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ - આરપી-એ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
0.13 22.75 22.82 Oct 03, 19 20.66 Oct 17, 18
કેનેરા રોબેકો ડાઇનામિક ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
13.98 22.63 22.68 Oct 03, 19 20.35 Oct 17, 18
કેને રોબેકો ડાઇનામિક બોન્ડ -આરપી (G) રેન્ક 4
92.54 21.76 21.83 Aug 26, 19 19.73 Oct 17, 18
ડીએસપી-બિઆર સ્ટ્રેટેજીક બોંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
615.65 2,374.52 2,386.33 Oct 03, 19 2,083.80 Oct 17, 18
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (G) રેન્ક 3
287.43 2,312.01 2,324.05 Oct 03, 19 2,041.27 Oct 17, 18
જેપી મોર્ગન એક્ટિવ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
5.38 22.21 22.25 Oct 03, 19 19.07 Oct 17, 18
જેપી મોર્ગન એક્ટિવ બોંડ -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.58 17.97 18.02 Sep 09, 19 15.56 Oct 17, 18
જેપી મોર્ગન એક્ટિવ બોંડ -રીટેઇલ પ્લાન (G) રેન્ક 3
13.03 21.00 21.06 Sep 09, 19 18.18 Oct 17, 18
ટેંપલટન ઇંડીયા ઇંકમ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
660.39 72.49 72.51 Oct 15, 19 66.10 Oct 17, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ (G) રેન્ક 2
3,241.55 68.61 68.63 Oct 15, 19 63.12 Oct 17, 18
ઍચડીઍફસી હાઇ ઇંટ્રેસ્ટ દ્ૈન (જી) રેન્ક 5
495.44 61.55 61.55 Oct 16, 19 59.04 Oct 17, 18
એચડીએફસી હાઈ ઇનટરેસ્ટ -એસટીપી-ડાઈરેક (G) રેન્ક 5
198.09 64.68 64.68 Oct 16, 19 61.69 Oct 17, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોંગ ટર્મ પ્લાન (G) રેન્ક 3
1,062.10 24.30 24.31 Sep 18, 19 22.05 Oct 17, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોંગ ટર્મ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,569.12 25.19 25.19 Oct 16, 19 22.70 Oct 17, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોંગ ટર્મ પ્લાન- પીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.52 24.16 24.17 Sep 18, 19 21.92 Oct 17, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોંગ ટર્મ પ્લાન- આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.69 46.27 46.29 Sep 18, 19 41.99 Oct 17, 18
આઈડીબીઆઈ બોન્ડ ડાઈનામીક- ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.77 16.21 16.33 Sep 04, 19 15.10 Oct 17, 18
આઈડીબીઆઈ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.27 15.33 15.46 Sep 04, 19 14.42 Oct 17, 18
આઇડીએફસી ડાઇનામીક બોન્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
694.54 25.35 25.40 Oct 16, 19 22.11 Oct 17, 18
આઇડીએફસી ડાઇનામીક બોન્ડ - રેગ્યુલાર પ્લાન (G) રેન્ક 2
1,246.98 23.95 24.00 Oct 16, 19 21.02 Oct 17, 18
આઈઆઈએફએલ દાઇનામીક બોન્ડ ફંડ - ડીપી (G) રેન્ક 3
75.68 15.87 15.86 Oct 16, 19 14.55 Oct 17, 18
આઈઆઈએફએલ દાઇનામીક બોન્ડ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 3
260.07 15.33 15.33 Oct 16, 19 14.15 Oct 17, 18
જેએમ ફલોટર લોન્ગ ટર્મ ફંડ-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
90.43 29.78 29.78 Oct 16, 19 27.88 Oct 17, 18
જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
315.57 30.86 30.85 Oct 16, 19 28.75 Oct 17, 18
જેએમ ફલોટર એલટીએફ-પ્રીમીયમ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 28.85 28.84 Oct 16, 19 27.01 Oct 17, 18
કોટક ફ્લેક્સી ડેબ્ટ -પ્લાન એ (G) રેન્ક 2
349.99 25.76 25.79 Oct 16, 19 22.79 Oct 17, 18
કોટક ફ્લેક્સી ડેબ્ટ - એ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
248.25 26.85 26.88 Oct 16, 19 23.60 Oct 17, 18
એલ & ટી ફ્લેક્સી બોન્ડ આરપી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
20.16 22.04 22.07 Oct 16, 19 19.54 Oct 17, 18
એલ&ટી ફલેક્સી બોન્ડ - આઇપી (G) રેન્ક 3
34.24 21.08 21.12 Oct 16, 19 18.83 Oct 17, 18
Mirae FMP Sr-1 368D - Reg (D) રેન્ક નથી કરાયુ
11.87 12.30 12.31 Oct 03, 19 10.73 Oct 17, 18
Mirae FMP Sr-1 368D - Direct (D) રેન્ક નથી કરાયુ
19.43 11.86 11.88 Oct 03, 19 10.48 Oct 17, 18
પ્રામેરિકા ડાયનામિક બોંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
11.84 2,010.07 2,011.67 Oct 03, 19 1,760.96 Oct 17, 18
પ્રામેરિકા ડાયનામિક બોંડ ફંડ (G) રેન્ક 1
48.06 1,893.18 1,895.57 Sep 18, 19 1,669.05 Oct 17, 18
પ્રિન્સીપલ ઇન્કમ - લોંગ ટર્મ (G) રેન્ક 4
45.10 29.69 31.63 Jun 03, 19 28.73 Jun 10, 19
પ્રિન્સીપલ ઇન્કમ - એલપીટી -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
16.75 31.21 33.19 Jun 03, 19 30.16 Jun 10, 19
Quantum Dynamic Bond Fund - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.61 14.57 14.66 Oct 03, 19 13.11 Oct 17, 18
Quantum Dynamic Bond Fund - Regular (G) રેન્ક 2
56.67 14.61 14.70 Oct 03, 19 13.13 Oct 17, 18
રિલાયન્સ ડાઈનામીક બોન્ડ ફંડ (G) રેન્ક 2
832.34 24.66 24.71 Sep 09, 19 21.69 Oct 17, 18
એસબીઆઈ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
186.75 25.83 25.86 Sep 09, 19 22.57 Oct 17, 18
ટાટા ડાઈનેમિક બોન્ડ ફંડ - પ્લાન એ (G) રેન્ક 4
253.24 29.02 29.07 Sep 19, 19 26.82 Oct 17, 18
ટાટા ડાયનેમિક બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
122.37 31.09 31.12 Oct 03, 19 28.43 Oct 17, 18
યુનિયન કેબીસી ડાયનેમિક બોંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
3.42 17.57 17.61 Sep 09, 19 15.68 Oct 17, 18
યુનિયન કેબીસી ડાયનેમિક બોંડ ફંડ (G) રેન્ક 3
146.27 16.88 16.92 Sep 09, 19 15.09 Oct 17, 18
યુટીઆઇ ડાયનેમિક બોંડ ફંડ (G) રેન્ક 5
556.98 19.74 20.81 Dec 26, 18 19.06 Jun 10, 19
યૂટીઆઇ ડાઇનમિક બોન્ડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 5
158.55 20.61 21.62 Dec 26, 18 19.86 Jun 10, 19

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Oct 17, 2019 ની એનએવી અને Oct 17, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.