મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
?????????? ???????? ???
?????????? ???????? ??? - NAV Details - as on Jun 21, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ ટેક્સ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
570.02 38.05 42.05 Aug 28, 18 35.25 Oct 25, 18
બિરલા સન લાઇફ ટેક્સ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
71.13 40.56 44.52 Aug 28, 18 37.38 Oct 25, 18
બિરલા એસએલ ટેક્સ રિલીફ ૯૬ (G) રેન્ક 2
6,544.71 30.66 33.58 Aug 28, 18 28.33 Oct 25, 18
બિરલા એસએલ ટેક્સ રીલીફ ૯૬ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
1,045.34 32.52 35.32 Aug 28, 18 29.85 Oct 25, 18
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
1,799.02 48.53 50.22 Jun 03, 19 41.21 Oct 23, 18
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (જી) રેન્ક 3
15,819.20 45.10 46.68 Jun 03, 19 38.56 Oct 23, 18
Baroda Pioneer ELSS 96 - Plan B Dir (G) રેન્ક 5
7.70 47.39 51.87 Aug 31, 18 42.42 Oct 25, 18
Baroda Pioneer ELSS 96 - Plan-A (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.34 44.07 48.58 Aug 31, 18 39.68 Oct 25, 18
બીએનપી પારીબાસ ટેક્સ એડવાન્ટેજ પ્લાન (જી) રેન્ક 4
440.29 38.63 39.79 Jun 03, 19 33.23 Oct 23, 18
બીએનપી પારીબાસ ટેક્સ એડવેન્ટેજ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
11.34 40.41 41.60 Jun 03, 19 34.51 Oct 23, 18
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
25.57 55.35 61.89 Aug 17, 18 48.10 Oct 23, 18
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - ઇકો પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.01 53.72 60.28 Aug 17, 18 46.83 Oct 23, 18
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (G) રેન્ક 5
176.47 50.81 57.39 Aug 17, 18 44.51 Oct 23, 18
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (G) રેન્ક 1
816.92 66.28 68.41 Jun 03, 19 56.08 Oct 25, 18
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
59.50 68.95 71.13 Jun 03, 19 57.70 Oct 26, 18
DHFL Pramerica Tax Savings Fund (G) રેન્ક 2
177.34 14.52 14.88 Jun 03, 19 12.67 Oct 25, 18
DHFL Pramerica Tax Savings Fund-Dir (G) રેન્ક 2
1.93 15.26 15.62 Jun 03, 19 13.17 Oct 25, 18
ડીડબ્લ્યુએસ ટેક્સ સેવિંગ્સ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.37 31.57 32.31 Jun 03, 19 27.44 Oct 25, 18
ડીડબ્લુએસ ટેસ સેવિંગ ફંડ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.83 34.68 35.47 Jun 03, 19 29.76 Oct 25, 18
ડીએસપી-બિઆર ટેક્સ સેવર ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
670.54 50.93 52.25 Jun 03, 19 42.60 Oct 23, 18
ડીએસપી-બીઆરટેક્સ સેવર ફંડ (G) રેન્ક 3
4,158.07 48.57 49.85 Jun 03, 19 40.91 Oct 23, 18
એડેલવૈસ ઇએલએસએસ ફંડ (G) રેન્ક 3
77.40 46.76 48.41 Aug 28, 18 40.78 Oct 25, 18
એડેલવૈસ ઇએલએસએસ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
2.72 49.93 51.44 Jun 03, 19 43.01 Oct 25, 18
જેપી મોર્ગન ટેક્સ એડવાંટેજ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.26 40.68 42.72 Aug 28, 18 35.76 Oct 25, 18
જેપી મોર્ગન ટેક્સ એડવાંટેજ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.32 43.21 44.99 Aug 28, 18 37.68 Oct 25, 18
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ટેક્સ શિલ્ડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
430.68 601.76 616.74 Jun 03, 19 536.40 Oct 09, 18
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા ટેક્સ શિલ્ડ (G) રેન્ક 3
3,312.70 568.55 585.71 Aug 28, 18 510.19 Oct 09, 18
એચડીએફસી લોંગ ટર્મ એડવાન્ટ ડાઈરેક (G) રેન્ક નથી કરાયુ
129.73 381.04 388.44 Jun 03, 19 323.89 Oct 25, 18
એચડીએફસી લોંગ ટર્મ એડવાંટેજ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,321.44 366.94 374.16 Jun 03, 19 312.89 Oct 25, 18
ઍચડીઍફસી ટૅક્સ સેવર (જી) રેન્ક 3
6,334.51 528.91 540.15 May 28, 19 471.21 Feb 19, 19
એચડીએફસી ટેક્ષ સેવર ડાઈરેક(G) રેન્ક 3
582.24 550.75 562.25 May 28, 19 489.70 Feb 19, 19
એચએસબીસી ટેક્સ શેવેર ઈક્વીટી-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 4
3.99 38.60 39.85 Aug 27, 18 33.63 Oct 09, 18
એચડીએફસી ટેક્સ સેવર ઈક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 4
147.63 36.81 38.25 Aug 27, 18 32.25 Oct 09, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટેક્સ પ્લાન (G) રેન્ક 2
5,220.85 381.02 390.44 Jun 03, 19 337.11 Oct 25, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટેક્સ પ્લાન -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
465.43 405.97 415.83 Jun 03, 19 356.32 Oct 26, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ આર.આઇ.જી.એચ.ટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.33 42.56 45.63 Aug 28, 18 38.99 Oct 11, 18
આઈડીબીઆઈ ટેક્ષ સેવિન્ગ્ ફંડ -આરઈજી (G) રેન્ક 4
574.51 25.58 28.31 Aug 30, 18 23.78 Oct 09, 18
આઈડીબીઆઈ ટેક્ષ સેવિન્ગ્ ફંડ - ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 4
25.50 27.36 29.90 Aug 30, 18 25.16 Oct 09, 18
આઇડીએફસી ટેક્ષ એડવાન્ટેજ (ઇએલએસએસ) - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
245.77 60.44 62.81 Aug 31, 18 53.16 Feb 18, 19
આઇડીએફસી ટેક્ષ એડવાન્ટેજ (ઇએલએસએસ) (G) રેન્ક 3
1,524.61 56.34 59.18 Aug 31, 18 49.81 Feb 18, 19
Indiabulls Tax Savings Fund-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.16 9.87 10.13 Aug 28, 18 8.63 Oct 23, 18
Indiabulls Tax Savings Fund-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.33 9.73 10.07 Aug 28, 18 8.56 Oct 23, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ટેક્સ પ્લાન (G) રેન્ક 2
632.69 51.01 53.97 Aug 28, 18 45.58 Oct 25, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ટેક્સ પ્લાન -ડીપી (G) રેન્ક 2
90.75 56.11 58.63 Aug 28, 18 49.35 Oct 26, 18
જેએમ ટેક્ષ ગેઈન ફંડ(G) રેન્ક 3
28.53 17.29 17.70 Jun 03, 19 14.45 Oct 23, 18
જેએમ ટેક્સ ગૈન ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1.34 18.65 19.09 Jun 03, 19 15.51 Oct 23, 18
કોટક ટેક્સ સેવર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
51.21 48.92 50.07 Jun 03, 19 40.73 Oct 23, 18
કોટક ટેક્સ સેવર (G) રેન્ક 2
837.32 45.10 46.18 Jun 03, 19 37.83 Oct 23, 18
એલ & ટી લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફંડ - ૧ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.91 51.10 54.76 Aug 28, 18 45.25 Oct 09, 18
એલ&ટી ટેક્સ એડ્વાન્ટેજ (G) રેન્ક 4
2,982.09 53.59 57.73 Aug 31, 18 48.71 Feb 19, 19
એલ & ટી ટેક્સ એડ્વાન્ટેજ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
178.90 55.89 59.94 Aug 31, 18 50.72 Feb 19, 19
એલઆઈસી નોમ્યુરા ટેક્ષ પ્લાન (G) રેન્ક 2
190.13 66.99 69.13 Aug 28, 18 58.74 Oct 23, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ટેક્ષ પ્લાન -ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 2
10.33 71.25 72.86 Aug 28, 18 62.03 Oct 23, 18
Mahindra MF KBY - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.87 12.17 12.65 Aug 31, 18 11.04 Oct 25, 18
Mahindra MF KBY - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
238.60 11.47 12.11 Aug 31, 18 10.53 Oct 25, 18
Mirae Asset Tax Saver Fund - DP (G) રેન્ક 1
180.00 18.75 19.18 Jun 03, 19 15.95 Oct 26, 18
Motilal MOSt Long Term Fund -RP (G) રેન્ક 4
884.65 17.20 18.45 Jul 27, 18 15.20 Oct 09, 18
Motilal MOSt Long Term Fund -DP (G) રેન્ક 4
238.59 18.26 19.36 Jul 27, 18 15.99 Oct 09, 18
પ્રિન્સીપાલ પર્સનલ ટેક્સ સેવર રેન્ક નથી કરાયુ
261.02 193.61 208.34 Aug 31, 18 177.25 Feb 18, 19
પ્રિન્સીપલ ટેક્ષ સેવિન્ગ્સ રેન્ક 3
354.52 206.61 221.30 Aug 31, 18 188.49 Oct 09, 18
પ્રિન્સિપલ ટેક્ષ સેવિન્ગ્સ - ડાઇરેક્ટ રેન્ક 3
23.75 213.77 227.70 Aug 31, 18 194.15 Oct 09, 18
એસકોર્ટ્સ ટેક્સ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.56 93.19 97.35 Aug 31, 18 83.71 Feb 18, 19
એસકોર્ટ્સ ટેક્સ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.02 94.85 98.75 May 28, 19 85.03 Feb 18, 19
Quantum Tax Saving Fund - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.34 54.53 56.39 Jun 03, 19 49.82 Oct 26, 18
ક્વાંટમ ટેક્સ સેવિંગ્સ ફંડ (G) રેન્ક 3
66.27 54.81 56.67 Jun 03, 19 49.96 Oct 26, 18
રિલાયન્સ ટેક્સ સેવર (ELSS) (G) રેન્ક 5
9,221.56 55.18 59.14 Aug 31, 18 49.18 Feb 18, 19
રિલાયન્સ ટેક્ષ સેવર(ELSS) -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
735.24 58.06 61.84 Aug 31, 18 51.62 Feb 18, 19
સહારા ટેક્સગૈન ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.83 74.87 78.49 Aug 29, 18 65.98 Oct 09, 18
સહારા ટેક્સગેન - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.43 78.72 82.08 Aug 29, 18 69.11 Oct 09, 18
SBI Long Term Advantage-Sr1-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.76 13.76 14.14 Aug 31, 18 11.73 Oct 23, 18
SBI Long Term Advantage-Sr1-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.31 13.51 13.99 Aug 31, 18 11.59 Oct 23, 18
SBI Long Term Advantage-Sr2-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.91 14.28 14.56 Jun 03, 19 11.88 Oct 23, 18
SBI Long Term Advantage-Sr2-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.48 14.03 14.31 Jun 03, 19 11.74 Oct 23, 18
એસબીઆઈ ડીએફએસ - ૧૩એમ (4) માર્ચ ૦૭ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.41 13.05 13.79 Aug 31, 18 11.54 Oct 09, 18
એસબીઆઈ ડીએફએસ - ૯૦ડી (20)-એફઈબી ૦૮ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
119.24 12.78 13.60 Aug 31, 18 11.34 Feb 18, 19
SBI LTAF-Sr-5 Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
258.08 10.26 10.49 Jun 03, 19 8.74 Oct 08, 18
SBI LTAF-Sr-5 Regular- Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.98 10.38 10.62 Jun 03, 19 8.80 Oct 08, 18
SBI LTAF-Sr-6 Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.86 10.77 11.07 Jun 03, 19 9.10 Oct 09, 18
SBI LTAF-Sr-6 Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
199.01 10.65 10.95 Jun 03, 19 9.07 Oct 09, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ ટેક્ષ ગેઇન (G) રેન્ક 3
6,224.68 141.53 147.65 Aug 31, 18 127.07 Oct 25, 18
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ટેક્સ ગેઇન - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
379.08 147.07 153.03 May 28, 19 131.55 Oct 25, 18
એસબીઆઈ ટેસ એડ્વાન્તેજ એસઆર-૨ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.23 36.84 37.89 Jun 03, 19 31.25 Oct 23, 18
એસબીઆઈ ટેકસ એડવાન્ટેજ એસઆર-૩- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.38 25.93 26.67 Jun 03, 19 21.26 Oct 09, 18
એસબીઆઈ ટેકસ એડવાન્ટેજ એસઆર-૩- રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.14 25.42 26.15 Jun 03, 19 20.98 Oct 09, 18
સુન્દરમ ટેક્સ સેવર (G) રેન્ક 4
2,518.23 101.84 107.32 Aug 27, 18 89.22 Oct 25, 18
સુન્દરમ ટેક્સ સેવર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.94 104.56 109.78 Aug 27, 18 91.36 Oct 25, 18
Sundaram LT Tax Adv.- Sr-III- DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.87 8.50 9.61 Jun 20, 18 7.70 Feb 18, 19
Sundaram LT Tax Adv.- Sr-III- RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.58 8.35 9.57 Jun 20, 18 7.58 Feb 18, 19
Sundaram LT Tax Adv.- Sr-IV- DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.50 9.73 10.31 May 28, 19 8.91 Feb 18, 19
Sundaram LT Tax Adv.- Sr-IV- RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.67 9.68 10.26 May 28, 19 8.88 Feb 18, 19
Sundaram LT Tax Adv.- Sr-V- DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram LT Tax Adv.- Sr-V- RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram LT Tax Advantage- Sr-I - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.85 13.83 14.51 Aug 28, 18 12.49 Oct 23, 18
Sundaram LT Tax Advantage- Sr-I - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.62 13.59 14.30 Aug 28, 18 12.30 Oct 23, 18
Sundaram LT Tax Advantage- Sr-II- DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.39 15.00 15.53 Aug 28, 18 13.43 Oct 09, 18
Sundaram LT Tax Advantage- Sr-II- RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
24.19 14.73 15.33 Aug 28, 18 13.25 Oct 09, 18
Tata Tax Saving Fund - Direct (G) રેન્ક 3
940.25 19.71 20.04 Jun 03, 19 16.19 Oct 09, 18
Tata Tax Saving Fund - Plan A (G) રેન્ક 3
148.19 18.59 18.91 Jun 03, 19 15.43 Oct 09, 18
ટાટા ઇન્ફ્રા ટેક્ષ સેવિંગ ફંડ (G) રેન્ક 3
4.60 23.76 26.56 Apr 30, 18 20.84 Feb 18, 19
ટોરસ ટેક્સ શીલ્ડ (G) રેન્ક 1
49.33 78.51 83.07 Aug 28, 18 71.12 Oct 25, 18
ટોરસ ટેક્સ શીલ્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
13.06 82.14 86.41 Aug 28, 18 73.55 Oct 26, 18
યુનિયન કેબીસી ટેક્સ સેવર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
6.54 25.44 26.09 Aug 28, 18 22.38 Oct 23, 18
યુનિયન કેબીસી ટેક્સ સેવર સ્કીમ (G) રેન્ક 3
225.43 24.49 25.19 Aug 28, 18 21.59 Oct 23, 18
UTI Long Term Advantage S3 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
256.00 13.54 14.51 Aug 31, 18 12.12 Oct 25, 18
UTI Long Term Advantage S3 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.02 14.24 15.17 Aug 31, 18 12.69 Oct 25, 18
UTI Long Term Advantage S4 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
119.76 10.55 11.08 May 28, 19 9.16 Oct 25, 18
UTI Long Term Advantage S4 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.46 11.01 11.56 May 28, 19 9.50 Oct 25, 18
UTI Long Term Advantage S5 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
115.69 9.72 10.20 May 28, 19 8.57 Oct 25, 18
UTI Long Term Advantage S5 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.97 10.15 10.65 May 28, 19 8.86 Oct 25, 18
UTI Long Term Advantage S6 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
315.82 8.34 9.82 Aug 30, 18 7.99 Feb 18, 19
UTI Long Term Advantage S6 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.75 8.58 9.95 Aug 30, 18 8.14 Oct 08, 18
UTI Long Term Advantage S7 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
214.65 8.59 9.90 Aug 30, 18 8.13 Oct 08, 18
UTI Long Term Advantage S7 (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.95 8.82 10.00 Aug 30, 18 8.24 Oct 08, 18
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ટેક્સ સેવિંગ્સ (G) રેન્ક 3
1,030.98 86.10 90.60 Aug 31, 18 77.57 Oct 09, 18
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ટૅક્સ સેવિંગ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
61.79 90.79 94.86 Aug 31, 18 81.29 Oct 09, 18
યુટીઆઇ માસ્ટર ઇક્વિટી પ્લાન (US) રેન્ક નથી કરાયુ
1,770.42 109.56 114.98 Aug 28, 18 95.73 Oct 25, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 21, 2019 ની એનએવી અને Jun 21, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.