મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ફંડ ઓફ ફંડ્સ
ફંડ ઓફ ફંડ્સ - NAV Details - as on Jun 19, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
આઈએનજી એએ મલ્ટી-એમજીઆર. એફઓએફ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.58 28.64 29.47 Aug 28, 18 26.00 Oct 24, 18
આઈએનજી એએ મલ્ટી-એમજીઆર. એફઓએફ -ડાઈરેકટ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.61 14.38 14.74 Aug 28, 18 13.00 Oct 24, 18
આઈએનજી એફપીએફ -અગ્રેસિવ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
114.20 22.43 23.19 Aug 28, 18 20.00 Oct 24, 18
આઈએનજી એફપીએફ -કન્ઝર્વેટીવ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.26 18.32 18.53 Jun 03, 19 17.00 Oct 24, 18
આઈએનજી એફપીએફ -પૃડેન્ટ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.61 19.93 20.34 Jun 03, 19 18.00 Oct 24, 18
આઈએનજી એફપીએફ -પૃડેન્ટ પ્લાન-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.04 20.57 21.00 Jun 03, 19 19.00 Oct 24, 18
આઈએનજી એફપીએફ -અગ્રેસિવ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.52 23.39 24.11 Jun 03, 19 21.00 Oct 24, 18
આઈએનજી એફપીએફ -કન્ઝર્વેટીવ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.17 18.94 19.15 Jun 03, 19 17.00 Oct 24, 18
આઈએનજી ઓપ્ટઈમીક્ષ ગ્લોબલ કોમ્મોડ. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.64 12.53 13.89 Oct 04, 18 11.47 Dec 26, 18
આઈએનજી ગ્લોબલ કોમ.-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.24 12.72 14.06 Oct 04, 18 11.62 Dec 26, 18
આઈએનજી ગ્લોબલ રીયલ એસ્ટેટ-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.05 19.93 19.93 Jun 19, 19 17.37 Dec 26, 18
આઈએનજી ગ્લોબલ રીયલ એસ્ટેટ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.71 20.52 20.52 Jun 19, 19 17.84 Dec 26, 18
બિરલા સન લાઇફ ગોલ્ડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.99 10.42 10.71 Feb 20, 19 9.47 Aug 24, 18
બિરલા એસએલ ગોલ્ડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.35 10.59 10.88 Feb 20, 19 9.61 Aug 24, 18
એક્સિસ ગોલ્ડ ફંડ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
44.77 10.29 10.57 Feb 20, 19 9.31 Aug 20, 18
એક્સિસ ગોલ્ડ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
2.89 11.02 11.33 Feb 20, 19 9.94 Aug 20, 18
કેનેરા રોબેકો ગોલ્ડ સેવિંગ્સ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.62 9.84 10.20 Feb 20, 19 8.52 Oct 01, 18
કેનેરા રોબેકો ગોલ્ડ સેવિંગ્સ ફંડ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.34 9.75 10.10 Feb 20, 19 8.44 Oct 01, 18
ડીડબ્લ્યુએસ યુરોલેન્ડ ઓફશોર ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.88 13.16 15.10 Sep 26, 18 12.16 Dec 27, 18
ડીડબ્લુએસ ટોપ યુંરોલેડ ઓફશોર -ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.73 14.08 15.97 Sep 26, 18 12.92 Dec 27, 18
ડીડબ્લુએસ ગ્લોબલ અગ્રીબીઝનેસ - ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.30 20.20 20.20 Jun 19, 19 15.68 Dec 28, 18
ડીડબ્લ્યુએસ ગ્લોબલ એગ્રીબિઝનેસ ઓફ્શોર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.79 18.96 18.96 Jun 19, 19 14.79 Dec 28, 18
DSP Dynamic Asset Allocation-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.37 12.54 13.09 Oct 04, 18 11.45 Jan 02, 19
DSP Dynamic Asset Allocation-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.16 12.30 12.90 Oct 04, 18 11.27 Jan 02, 19
ડીએસપી-બિઆર યુએસ ફ્લેક્ષીબલ* ઇક્વીટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
107.56 25.87 28.21 Oct 04, 18 22.27 Dec 27, 18
ડીએસપી-બિઆર યુએસ ફ્લેક્ષીબલ* ઇક્વીટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
100.58 24.79 27.16 Oct 04, 18 21.40 Dec 27, 18
ડીએસપી-બિઆર વર્ડ વર્ડ એગ્રી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.20 16.43 18.35 Oct 04, 18 14.66 Dec 27, 18
ડીએસપી-બીઆર વલ્ડ વલ્ડ એગ્રીકલ્ચર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.62 16.08 18.01 Oct 04, 18 14.37 Dec 27, 18
ડીએસપી-બિઆર વર્ડ એનર્જી ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.31 13.04 15.70 Oct 04, 18 11.59 Dec 27, 18
ડીએસપી-બીઆર વલ્ડ એનર્જી - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.44 12.82 15.49 Oct 04, 18 11.42 Dec 27, 18
ડીએસપી-બિઆર વર્ડ ગોલ્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
50.75 12.56 12.66 Jun 18, 19 10.14 Sep 05, 18
ડીએસપી-બીઆર વર્લ્ડ ગોલ્ડ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
172.40 12.20 12.32 Feb 20, 19 9.89 Sep 05, 18
ડીએસપી-બિઆર વર્ડ મીનીંગ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.18 8.59 9.08 Oct 04, 18 7.60 Nov 27, 18
ડીએસપી-બીઆર વર્લ્ડ મીનીગ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.38 8.29 8.80 Oct 04, 18 7.35 Nov 27, 18
જેપી મોર્ગન એસિયન ઇક્વિટી ઓફ-શોર -ડાયરેક્ટ રેન્ક નથી કરાયુ
4.87 22.57 22.71 Feb 26, 19 20.25 Jul 06, 18
જેપી મોર્ગન એસિયન ઇક્વિટી ઓફ-શોર ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
39.04 21.12 21.28 Feb 26, 19 19.09 Jul 06, 18
JPMorgan Emer. Mkts Opp. Equity -DP રેન્ક નથી કરાયુ
4.13 12.82 13.33 Apr 24, 19 11.41 Jan 02, 19
JPMorgan Emer. Mkts Opp. Equity -RP રેન્ક નથી કરાયુ
2.29 12.47 12.99 Apr 24, 19 11.00 Oct 24, 18
જ઼PMઑર્ગન યુરોપ ડાઇનમિક ઈક્વિટી -. રેન્ક નથી કરાયુ
28.94 11.35 12.80 Sep 26, 18 10.13 Jan 02, 19
JPMorgan US Value Eqt Offshore- Reg રેન્ક નથી કરાયુ
7.36 10.80 12.25 Sep 26, 18 9.67 Jan 02, 19
જેપી મોર્ગન ગ્રેટર ચાઇના ઇક્વિટી રેન્ક નથી કરાયુ
31.54 26.44 29.39 Jun 20, 18 21.69 Jan 03, 19
જેપી મોર્ગન ગ્રેટર ચાઇના ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ રેન્ક નથી કરાયુ
30.60 28.13 30.99 Jun 20, 18 22.99 Jan 03, 19
જેપી મોર્ગન યુએસ વેલ્યુ ઇક્વિટી ઓફશોર ફંડ -ડાયરેક્ટ રેન્ક નથી કરાયુ
1.34 16.60 17.69 Oct 04, 18 14.39 Jan 02, 19
જેપી મોર્ગન યુએસ વેલ્યુ ઇક્વિટી ઓફશોર ફંડ -આરપી રેન્ક નથી કરાયુ
41.46 15.85 16.99 Oct 04, 18 13.79 Jan 02, 19
એફટી ઇંડીયા ડાયનેમિક પીઈ રેટ્યો - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.14 89.27 90.01 May 28, 19 82.14 Jun 28, 18
એફટી ઇંડિયા ડાયનેમિક પીઈ રેટીયો એફઓએફ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
886.59 83.77 84.51 May 28, 19 77.64 Oct 26, 18
એફટી ઇંડિયા ફીડર -ફ્રેંક્લિન યુ.એસ.ઓપર્ચ્યુ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
550.07 32.23 32.52 Oct 03, 18 24.01 Dec 24, 18
એફટી ઇંડિયા એફએફ યુ.એસ.ઓપર્ચ્યુ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
200.64 34.32 34.42 Oct 03, 18 25.46 Dec 24, 18
એફટી ઇંડિયા એલએસ એફઓએફ ૨૦ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.44 81.58 85.17 Aug 31, 18 75.25 Oct 25, 18
એફટી ઇંડિયા એલએસ એફઓએફ ૩૦ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.22 59.59 60.66 May 28, 19 55.18 Oct 25, 18
એફટી ઇંડિયા એલએસ એફઓએફ ૪૦ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.90 48.23 48.73 Jun 11, 19 44.83 Oct 09, 18
એફટી ઇંડિયા એલએસ એફઓએફ ૫૦ પ્લસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.25 36.19 36.38 Jun 11, 19 33.70 Oct 26, 18
એફટી ઇંડિયા એલએસ એફઓએફ ૩૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.02 61.83 62.94 May 28, 19 57.05 Oct 25, 18
એફટી ઇંડિયા એલએસ એફઓએફ ૪૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.55 50.38 50.89 Jun 11, 19 46.61 Oct 09, 18
એફટી ઇંડિયા એલએસ એફઓએફ ૫૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.92 37.83 38.02 Jun 11, 19 35.06 Oct 26, 18
એફટી (I) એલએસ એફઓએફ- ૫૦ પ્લસ એફઆરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.03 37.96 38.16 Jun 11, 19 35.59 Jun 28, 18
એફટી ઇંડિયા એલએસ એફઓએફ ૨૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.37 83.86 87.24 Aug 31, 18 77.14 Oct 25, 18
Franklin (I) Multi-Asset Sol. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.59 12.47 12.54 May 28, 19 11.74 Oct 09, 18
Franklin (I) Multi-Asset Sol.-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.27 13.34 13.41 May 28, 19 12.48 Oct 09, 18
Franklin (I) Multi-Asset Sol.-DP-D રેન્ક નથી કરાયુ
0.29 13.34 13.41 May 28, 19 12.48 Oct 09, 18
એફટી (I) એલએસ એફઓએફ ૫૦ પ્લસ એફઆર- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.34 38.97 39.17 Jun 11, 19 36.40 Jun 28, 18
FI Feeder-Franklin European Gr (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.50 9.20 10.94 Sep 26, 18 8.53 Dec 27, 18
FI Feeder-Franklin European Gr-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
5.49 9.83 11.59 Sep 26, 18 9.06 Dec 27, 18
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ - એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.88 18.83 19.14 Jun 03, 19 17.10 Oct 09, 18
મોર્ગન સ્ટેનલી એમએએફ- એ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.04 19.85 20.17 Jun 03, 19 17.91 Jun 28, 18
એચડીએફસી ગોલ્ડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
176.65 10.72 11.03 Feb 20, 19 9.65 Aug 17, 18
એચડીએફસી ગોલ્ડફોન્ડ-ડાઈરેક (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.55 10.98 11.30 Feb 20, 19 9.86 Aug 17, 18
એચએસબીસી બ્રાઝિલ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.77 8.77 9.59 Jan 31, 19 6.45 Jun 25, 18
એચએસબીસી બ્રાઝીલ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.16 9.19 10.02 Jan 31, 19 6.70 Jun 25, 18
એચએસબીસી ઈમરજીન્ગ માર્કેટ્સ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.57 13.71 14.54 Apr 08, 19 12.57 Jan 03, 19
એચએસબીસી ઈમરજીન્ગ માર્કેટ્સ-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.69 14.37 15.21 Apr 08, 19 13.00 Oct 24, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ -મોડરેટ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
51.63 55.90 56.10 Jun 03, 19 50.29 Jun 28, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ મોડરેટ પ્લાન -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.08 57.53 57.70 Jun 03, 19 51.49 Jun 28, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ -વેરી કોશિયસ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
201.62 29.72 29.72 Jun 19, 19 27.60 Jun 20, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ વેરી કોશિયસ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.32 30.45 30.45 Jun 19, 19 28.06 Jun 20, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ગ્લોબલ સ્ટેબલ ઇક્વિટી -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.93 15.25 16.12 Oct 10, 18 13.59 Dec 27, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ગ્લોબલ સ્ટેબલ ઇક્વિટી - ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.83 15.94 16.78 Oct 10, 18 14.16 Dec 27, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ - કોશિયસ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.54 34.75 34.76 Jun 03, 19 32.28 Jun 20, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ કોશિયસ પ્લાન- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.81 35.92 35.93 Jun 03, 19 33.20 Jun 20, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એડવાઈસર એસઆર એલટીએસપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.78 66.10 68.71 Aug 28, 18 59.77 Oct 25, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એડવાઇઝર સિરીઝ એલટીએસપી--ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.73 67.91 70.42 Aug 28, 18 61.23 Oct 25, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ રેગ્યુલર ગોલ્ડ સેવિંગ્સ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.10 11.10 11.40 Feb 20, 19 10.04 Aug 03, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ રેગ્યુલર ગોલ્ડ સેવિંગ્સ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.78 11.29 11.58 Feb 20, 19 10.18 Aug 03, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ -વેરી અગ્રેસિવ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.37 70.01 76.12 Aug 28, 18 67.28 Feb 18, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ વેરી અગ્રેસિવ પ્લાન- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 71.01 76.89 Aug 28, 18 67.95 Oct 25, 18
આઈડીબીઆઈ ગોલ્ડ ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
30.27 9.41 9.66 Feb 20, 19 8.47 Aug 16, 18
આઈડીબીઆઈ ગોલ્ડ ફંડ- ડાઈરેકટ રેન્ક નથી કરાયુ
1.12 9.67 9.91 Feb 20, 19 8.67 Aug 16, 18
આઇડીએફ્સી એએ એફઓએફ - મોડેરેટ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.21 23.21 23.58 Jun 03, 19 21.65 Oct 09, 18
આઇડીએફ્સી એએ એફઓએફ - મોડેરેટ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.05 22.55 22.91 Jun 03, 19 21.13 Oct 25, 18
આઇડીએફ્સી એએ એફઓએફ - એગ્રેસિવ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.21 23.59 24.30 Aug 28, 18 21.75 Oct 25, 18
આઇડીએફ્સી એએ એફઓએફ - એગ્રેસિવ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.49 22.87 23.74 Aug 28, 18 21.22 Oct 25, 18
આઇડીએફ્સી એએ એફઓએફ - કન્ઝર્વેટીવ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.52 22.04 22.16 Jun 03, 19 20.53 Oct 26, 18
આઇડીએફ્સી એએ એફઓએફ - કન્સર્વેટીવ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.66 21.35 21.48 Jun 03, 19 19.99 Oct 26, 18
આઇડીએફસી ઓલ સિઝન બોન્ડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
73.23 30.22 30.23 Jun 19, 19 27.52 Jun 20, 18
આઇડીએફસી ઓલ સીસન્સ બોન્ડ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
81.71 29.39 29.39 Jun 19, 19 26.87 Jun 20, 18
Religare Global Equity Inc. -RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.13 12.56 13.80 Sep 26, 18 11.34 Jan 02, 19
Religare Global Equity Inc. -DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.43 13.38 14.60 Sep 26, 18 12.03 Jan 02, 19
રેલિગેયર પેન યુરોપીયન ઇક્વિટી -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.04 10.18 12.21 Sep 24, 18 9.58 Jan 03, 19
રેલિગેયર પેન યુરોપીયન ઇક્વિટી -ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.36 10.80 12.87 Sep 24, 18 10.14 Jan 03, 19
રેલોગેયર ઈંવેસ્કો ગોલ્ડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.24 10.10 10.45 Feb 20, 19 9.15 Aug 20, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગોલ્ડ ફંડ -ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.67 10.27 10.62 Feb 20, 19 9.29 Aug 20, 18
કોટક ઇક્વિટી ફંડ ઓફ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.56 81.86 81.88 Jun 18, 19 76.24 Jun 28, 18
કોટક ઇક્વિટી એફઓએફ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.13 84.54 84.56 Jun 18, 19 78.04 Jun 28, 18
કોટક ગ્લોબલ ઇમર્જિંગ માર્કેટ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.61 15.55 16.84 Jul 27, 18 13.96 Jan 03, 19
કોટક ગ્લોબલ ઇમર્જિંગ માર્કેટ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.27 16.35 17.59 Jul 27, 18 14.62 Jan 03, 19
કોટક ગોલ્ડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
126.29 13.66 14.06 Feb 20, 19 12.32 Aug 20, 18
કોટક ગોલ્ડ ફંડ-ડારેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.87 14.07 14.46 Feb 20, 19 12.64 Aug 20, 18
પાઇનબ્રીજ - યુએસ ઇક્વિટી ફંડ - ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.87 17.46 18.50 Oct 04, 18 14.35 Dec 24, 18
પાઇનબ્રીજ - યુએસ ઇક્વિટી ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.75 16.74 17.83 Oct 04, 18 13.81 Dec 24, 18
પાઇનબ્રીજ વર્લ્ડ ગોલ્ડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.54 8.51 9.07 Jul 05, 18 7.25 Dec 03, 18
પાઇનબ્રીજ વર્લ્ડ ગોલ્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.00 8.90 9.44 Jul 05, 18 7.57 Dec 03, 18
પ્રિન્સીપલ ગ્લોબલ ઓપીપીઓર(G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.87 28.21 32.20 Sep 24, 18 24.26 Dec 21, 18
પ્રિન્સિપાલ ગ્લોબલ ઓપીપીઓર-ડાઇરેકટ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.67 28.98 32.99 Sep 24, 18 24.89 Dec 21, 18
Quantum Gold Savings Fund - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.05 13.43 13.84 Feb 20, 19 12.16 Aug 20, 18
ક્વાંટમ ગોલ્ડ સેવિંગ્સ ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
14.29 13.46 13.87 Feb 20, 19 12.18 Aug 20, 18
Quantum Multi Asset Fund - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.67 18.46 18.59 Jun 03, 19 17.25 Jun 28, 18
ક્વાંટમ મલ્ટી એસેટ ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
15.81 18.51 18.63 Jun 03, 19 17.27 Jun 28, 18
રિલાયન્સ ગોલ્ડ સેવિન્ગ્સ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.09 14.08 14.52 Feb 20, 19 12.73 Aug 17, 18
રિલાયન્સ ગોલ્ડ સેવિન્ગ્સ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
624.89 13.69 14.13 Feb 20, 19 12.42 Aug 17, 18
એસબીઆઈ ગોલ્ડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
294.02 10.36 10.64 Feb 20, 19 9.34 Aug 20, 18
એસબીઆઈ ગોલ્ડ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.96 10.64 10.92 Feb 20, 19 9.56 Aug 20, 18
સુન્દરમ બ્લોબલ અડવ. - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.92 17.17 18.23 May 14, 18 15.70 Jan 03, 19
સુન્દરમ ગ્લોબલ એડ્વાન્ટેજ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.54 16.55 17.68 May 14, 18 15.16 Jan 03, 19

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 19, 2019 ની એનએવી અને Jun 20, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.