મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ગિલ્ટ ફંડ
ગિલ્ટ ફંડ - NAV Details - as on Oct 15, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Jun 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસઆઈ ગીલ્ટ પ્લસ (પીએફ ) (G) રેન્ક 2
84.07 56.40 56.58 Jul 16, 19 49.00 Oct 15, 18
બિરલા એસએલ ગીલ્ટ પ્લસ - પીએફ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
113.99 58.42 58.53 Jul 16, 19 50.46 Oct 15, 18
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
19.04 17.42 17.43 Oct 03, 19 15.09 Oct 15, 18
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર-ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
17.68 18.03 18.04 Oct 03, 19 15.55 Oct 15, 18
બરોડા પાયોનીયર ગીલ્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.52 30.30 30.35 Oct 03, 19 26.75 Oct 15, 18
બરોડા પાયોનીયર ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.69 32.16 32.21 Oct 03, 19 28.18 Oct 15, 18
બીએનપી પારીબાસ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.32 15.04 15.19 Oct 03, 17 14.11 Feb 22, 17
બીએનપી પારીબાસ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીસ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.69 15.57 15.68 Oct 03, 17 14.51 Feb 22, 17
કેનેરા રોબેકો ગીલ્ટ PGS (G) રેન્ક નથી કરાયુ
44.49 54.38 54.69 Aug 08, 19 48.43 Oct 15, 18
કેનેરા રોબેકો ગીલ્ટ PGS - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.22 56.26 56.53 Aug 26, 19 49.79 Oct 15, 18
ડીએસપી-બિઆર ગોવ્ટ. સેક્ટ. - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
385.12 66.78 67.09 Oct 03, 19 57.00 Oct 15, 18
ડીએસપી-બીઆર ગવર્મેન્ટ સેક્ટર (G) રેન્ક 2
36.88 64.71 65.02 Oct 03, 19 55.59 Oct 15, 18
Edelweiss G-Sec. Fund -DP (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 17.04 17.16 Oct 03, 19 16.91 Sep 20, 19
JPMorgan India G-Sec. Fund -DP (G) રેન્ક 1
1.93 17.11 17.25 Jul 16, 19 14.84 Oct 15, 18
Edelweiss G-Sec. Fund -DP (MD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 16.72 17.15 Sep 03, 19 16.64 Sep 27, 19
Edelweiss G-Sec. Fund -DP (WD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 17.11 17.23 Oct 03, 19 16.98 Sep 20, 19
જ઼PMઑર્ગન ઇંડિયા જી-સેક. ફંડ -આરપી (જી) રેન્ક 1
80.76 16.66 16.82 Jul 16, 19 14.52 Oct 15, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા ગવર્ન.સેક.-એલટીપી (G) રેન્ક 5
182.34 43.52 43.64 Aug 08, 19 38.34 Oct 15, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા ગવ.સેક.-એલટીપી- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 5
91.99 46.38 46.49 Oct 03, 19 40.58 Oct 15, 18
એચડીએફસી ગીલ્ટ ફંડ - એલટીપી (G) રેન્ક 4
478.17 39.32 39.32 Oct 03, 19 35.40 Oct 15, 18
એચડીએફસી ગલ્ટ ફોન્ડ રેટ આઈએનસી-એલટીપી-ડાઈરેક (G) રેન્ક 4
702.94 40.37 40.37 Oct 03, 19 36.22 Oct 15, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોંગ ટર્મ ગિલ્ટ (G) રેન્ક 4
627.88 67.79 68.57 Oct 03, 19 60.91 Oct 15, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોંગ ટર્મ ગિલ્ટ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G) રેન્ક 4
414.99 70.81 71.61 Oct 03, 19 63.29 Oct 15, 18
આઈડીબીઆઈ જીઆઈએલટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.49 15.77 15.91 Aug 06, 19 14.15 Oct 15, 18
આઈડીબીઆઈ જીઆઈએલટી ફંડ- ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.31 16.47 16.59 Aug 06, 19 14.67 Oct 15, 18
આઇડીએફસી G-સેક. - ઇન્વેસ્ટમેન્ટ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
232.25 25.23 25.26 Oct 09, 19 21.50 Oct 15, 18
આઇડીએફસી G-સેક. - ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન - RP B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
164.41 24.18 24.22 Oct 09, 19 20.72 Oct 15, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ જીઆઈએલટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.70 1,634.73 1,623.84 Dec 17, 18 1,556.89 Feb 01, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગિલ્ટ -એલડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.85 2,080.90 2,103.78 Jul 16, 19 1,830.39 Oct 15, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગિલ્ટ -એલડીપી -ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.43 2,201.61 2,221.68 Jul 16, 19 1,922.15 Oct 15, 18
જેએમ જી સેક ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.76 60.76 60.97 Jul 16, 19 54.08 Sep 11, 18
જેએમ જી-સેક ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.07 63.75 63.90 Jul 16, 19 56.32 Sep 11, 18
કોટક ગિલ્ટ ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-રેગ્યુલર (G) રેન્ક 4
213.99 67.00 67.78 Aug 06, 19 59.06 Oct 15, 18
કોટક ગિલ્ટ ઇંવેસ્ટમેંટ-રેગ્યુલર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
198.12 71.69 72.37 Aug 06, 19 62.54 Oct 15, 18
કોટક ગિલ્ટ ઇંવેસ્ટમેંટ પીએફ & ટ્રસ્ટ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.58 73.42 74.12 Aug 06, 19 64.05 Oct 15, 18
કોટક ગિલ્ટ ઇંવેસ્ટમેંટ પીએફ & ટ્રસ્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.59 68.55 69.35 Aug 06, 19 60.42 Oct 15, 18
એલ & ટી ગીલ્ટ ફંડ (G) રેન્ક 3
80.68 48.37 48.82 Jul 16, 19 43.38 Oct 15, 18
એલ & ટી ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
48.53 51.77 52.10 Aug 06, 19 45.86 Oct 15, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ગવર્ન.સેક ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.20 24.89 24.90 Oct 03, 19 21.70 Oct 15, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ગવર્ન.સેક-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.17 45.61 45.62 Oct 09, 19 39.40 Oct 15, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ગવર્ન.સેક ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.05 43.10 43.12 Oct 03, 19 37.57 Oct 15, 18
ડીડબ્લુએસ ગીફ્ટ ફંડ - ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 3
15.43 22.16 22.26 Aug 26, 19 19.45 Oct 15, 18
ડીડબ્લ્યુએસ ગીલ્ટ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 3
53.59 21.68 21.79 Aug 26, 19 19.13 Oct 15, 18
એસકોર્ટ્સ ગીલ્ટ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 38.80 38.73 Oct 10, 19 35.28 Oct 15, 18
એસકોર્ટ્સ ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 38.67 38.60 Oct 10, 19 35.28 Oct 15, 18
રિલાયન્સ જીઆઈએલટી એસઈસી -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
567.97 28.91 28.99 Oct 03, 19 24.74 Oct 15, 18
રિલાયન્સ જીઆઈએલટી એસઈસી. - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
41.65 27.26 27.34 Oct 03, 19 23.51 Oct 15, 18
રિલાયન્સ જીઆઈએલટી એસઈસી. - આરપી (G) રેન્ક 3
359.89 26.97 27.06 Oct 03, 19 23.29 Oct 15, 18
Reliance Gilt Securitie - Direct (Bonus) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 16.16 16.21 Oct 03, 19 13.83 Oct 15, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી - એલટીપી (G) રેન્ક 3
561.00 44.49 44.58 Aug 26, 19 38.56 Oct 15, 18
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ગીલ્ટ - એલટીપી - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
779.49 45.85 45.91 Aug 26, 19 39.56 Oct 15, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - પીએફ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.61 28.56 28.61 Aug 26, 19 24.75 Oct 15, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - પીએફ ૩વાયઆર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.88 26.68 26.73 Aug 26, 19 23.13 Oct 15, 18
ટાટા જીઆઈએલટી આરપી (28/02/25 ) (G) રેન્ક 3
28.33 25.71 25.94 Jul 16, 19 22.64 Oct 15, 18
ટાટા જીઆઈએલટી સિક્યુ ફંડ (G) રેન્ક 3
122.45 56.55 57.07 Jul 16, 19 49.82 Oct 15, 18
ટાટા ગિલ્ટ સિક્યો ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
78.18 60.14 60.59 Jul 16, 19 52.54 Oct 15, 18
યુટીઆઈ જીઆઈએલટી એડવાન્ટેઝ -એલટીપી (G) રેન્ક 3
233.67 44.40 44.54 Aug 06, 19 38.79 Oct 15, 18
યૂટીઆઇ ગિલ્ટ અડ્વૅંટેજ-લ્ટ્પ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
242.01 45.25 45.37 Oct 03, 19 39.43 Oct 15, 18
યુટીઆઈ જીઆઈએલટી એડવાન્ટેઝ-એલટીપી પીએફ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.50 33.01 33.11 Aug 06, 19 28.84 Oct 15, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Oct 15, 2019 ની એનએવી અને Oct 15, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.