મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ઈન્ડેક્સ ફંડ્સ / ઈટીએફ
ઈન્ડેક્સ ફંડ્સ / ઈટીએફ - NAV Details - as on Oct 15, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Jun 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા સન લાઇફ ઇન્ડેક્સ ફંડ (G) રેન્ક 5
38.65 112.27 118.09 Jun 03, 19 98.44 Oct 26, 18
બિરલા એસએલ ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
101.96 112.99 118.77 Jun 03, 19 98.83 Oct 26, 18
બિરલા સન લાઇફ નીફ્ટી ઈટીએફ રેન્ક 5
156.26 124.34 130.53 Jun 03, 19 108.08 Oct 26, 18
Birla Sun Life Sensex ETF રેન્ક નથી કરાયુ
11.71 360.00 373.57 Jun 03, 19 318.39 Oct 23, 18
એક્સિસ ગોલ્ડ ઈટીએફ રેન્ક નથી કરાયુ
109.51 3,399.90 3,532.75 Sep 04, 19 2,676.24 Nov 30, 18
Axis Nifty ETF રેન્ક નથી કરાયુ
7.25 1,176.39 1,235.28 Jun 03, 19 1,021.21 Oct 26, 18
બિરલા એસએલ ગોલ્ડ ઈટીએફ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.13 3,567.27 3,709.92 Sep 04, 19 2,808.59 Nov 30, 18
કેનેરા રોબેકો ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
36.32 3,550.25 3,642.00 Sep 05, 19 2,822.43 Nov 30, 18
GS CPSE ETF રેન્ક નથી કરાયુ
13,321.57 23.93 28.77 Jun 27, 19 21.49 Aug 22, 19
DSP-BR Equal Nifty 50 Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.10 9.51 10.49 Jun 03, 19 8.88 Aug 22, 19
DSP-BR Equal Nifty 50 Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.67 9.42 10.40 Jun 03, 19 8.79 Aug 22, 19
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ એનએસઈ (G) રેન્ક 4
207.27 90.55 95.42 Jun 03, 19 79.57 Oct 26, 18
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ -એનએસઈ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
59.91 92.91 97.75 Jun 03, 19 81.32 Oct 26, 18
એચડીએફસી ગોલ્ડ એક્સચેન્જ તેર્ડ ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
446.82 3,498.46 3,643.61 Sep 04, 19 2,761.39 Nov 30, 18
એચડીએફસી ઇન્ડેક્સ - નીફ્ટી પ્લાન રેન્ક 3
249.16 104.30 109.72 Jun 03, 19 90.86 Oct 26, 18
એચડીએફસી ઈનદેક્ષ-નિફ્ટી પ્લાન-ડાઈરેક રેન્ક 3
480.71 105.52 110.94 Jun 03, 19 91.76 Oct 26, 18
એચડીએફસી ઇન્ડેક્સ - સેન્સેક્સ પ્લાન રેન્ક 3
187.75 342.45 356.14 Jun 03, 19 294.66 Oct 26, 18
એચડીએફસી ઈનદેક્ષ-સેનસેક્ષ પ્લાન-ડાઈરેક રેન્ક 3
195.45 346.88 360.49 Jun 03, 19 297.92 Oct 26, 18
HDFC Nifty ETF રેન્ક 3
314.50 1,197.41 1,257.95 Jun 03, 19 1,038.93 Oct 26, 18
HDFC Sensex ETF રેન્ક 2
57.17 4,048.77 4,205.76 Jun 03, 19 3,468.14 Oct 26, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંડેક્સ ફંડ- (G) રેન્ક 4
194.59 110.73 116.45 Jun 03, 19 96.67 Oct 26, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંડેક્સ ફંડ- -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
187.80 113.78 119.49 Jun 03, 19 98.93 Oct 26, 18
ICICI Prudential SIF - (G) રેન્ક 4
5.97 11.98 12.46 Jun 03, 19 10.35 Oct 26, 18
ICICI Prudential SIF - Dir. (G) રેન્ક 4
9.83 12.04 12.51 Jun 03, 19 10.38 Oct 26, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ સ્પાઇસ પ્લાન રેન્ક 4
19.33 409.49 425.31 Jun 03, 19 351.12 Oct 26, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ગોલ્ડ ઈટીએફ રેન્ક નથી કરાયુ
101.48 35.01 294.80 Oct 15, 18 27.76 Nov 29, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ સીએનએક્સ ૧૦૦ ઇટીએફ રેન્ક નથી કરાયુ
4.55 123.49 129.46 Jun 03, 19 108.68 Oct 26, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ નિફ્ટી ઇટીએફ રેન્ક 3
1,134.50 120.19 126.24 Jun 03, 19 104.27 Oct 26, 18
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 iWIN E રેન્ક નથી કરાયુ
27.60 90.96 92.71 Jun 03, 19 81.31 Oct 26, 18
આઈડીબીઆઈ ગોલ્ડ એક્ષચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
60.77 3,622.22 3,760.34 Sep 04, 19 2,852.27 Nov 30, 18
આઈડીબીઆઈ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફંડ(G) રેન્ક 3
141.20 21.10 22.25 Jun 03, 19 18.49 Oct 26, 18
આઈડીબીઆઈ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 3
76.10 22.36 23.50 Jun 03, 19 19.43 Oct 26, 18
આઈડીબીઆઈ નિફ્ટી જુનીયર ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.73 21.64 22.71 Dec 19, 18 20.14 Aug 22, 19
આઈડીબીઆઈ નિફ્ટી જુનીયર ઇન્ડેક્સ ફંડ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
40.62 20.40 21.53 Dec 19, 18 19.01 Aug 22, 19
આઇડીએફસી નીફ્ટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
112.60 23.84 25.05 Jun 03, 19 20.76 Oct 26, 18
આઇડીએફસી નીફ્ટી ફંડ (G) રેન્ક 4
47.63 23.70 24.92 Jun 03, 19 20.67 Oct 26, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગોલ્ડ ઈટીપી રેન્ક નથી કરાયુ
30.73 3,524.76 3,663.65 Sep 04, 19 2,774.46 Nov 30, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો નિફ્ટી ઈટીએફ રેન્ક નથી કરાયુ
2.07 1,222.61 1,283.84 Jun 03, 19 1,060.94 Oct 26, 18
Kotak Banking ETF રેન્ક નથી કરાયુ
7,400.41 292.91 323.38 Jun 03, 19 249.77 Oct 26, 18
કોટક ગોલ્ડ ઈટીએફ રેન્ક નથી કરાયુ
357.63 340.29 353.95 Sep 04, 19 267.63 Nov 30, 18
કોટક નિફ્ટી ઈટીએફ રેન્ક 1
754.21 118.28 124.30 Jun 03, 19 102.71 Oct 26, 18
કોટક પીએસયુ બેંક ઈટીએફ રેન્ક નથી કરાયુ
120.05 214.91 339.84 Apr 02, 19 213.25 Oct 07, 19
કોટક સેન્સેક્સ ઈટીએફ રેન્ક 2
12.86 396.65 412.46 Jun 03, 19 340.51 Oct 26, 18
LIC NOMURA G-Sec LTE Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
76.77 19.74 19.90 Jul 16, 19 17.10 Oct 15, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ઇન્ડેક્સ-નીફ્ટી પ્લાન (G) રેન્ક 4
15.36 63.04 66.38 Jun 03, 19 55.26 Oct 26, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ઇન્ડેક્સ-સેન્સેક્સ પ્લાન (G) રેન્ક 4
13.31 71.38 74.38 Jun 03, 19 61.81 Oct 26, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 4
12.39 65.29 68.61 Jun 03, 19 56.93 Oct 26, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 4
5.93 73.96 76.93 Jun 03, 19 63.74 Oct 26, 18
LIC NOMURA MF ETF - CNX Nifty રેન્ક 2
525.29 119.38 125.31 Jun 03, 19 103.56 Oct 26, 18
LIC NOMURA MF ETF - Nifty 100 રેન્ક નથી કરાયુ
324.76 119.83 125.76 Jun 03, 19 105.21 Oct 26, 18
LIC NOMURA MF ETF - Sensex રેન્ક 3
391.92 404.35 420.01 Jun 03, 19 346.03 Oct 26, 18
મોતિલાલ એમઓએસટી શેયર્સ એમ ૫૦ ઈટીએફ રેન્ક 3
21.00 111.63 117.30 Jun 03, 19 97.07 Oct 26, 18
મોતિલાલ એમઓએસટી શેયર્સ મિડકેપ ૧૦૦ ઈટીએફ રેન્ક નથી કરાયુ
24.49 16.33 18.97 Apr 02, 19 15.82 Aug 22, 19
મોતિલાલ એમઓએસટી શેયર્સ નેસ્ડેક ૧૦૦ ઈટીએફ રેન્ક નથી કરાયુ
163.65 545.15 552.62 Sep 18, 19 403.50 Dec 26, 18
પ્રિન્સીપલ ઈડેક્ષ ફંડ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.10 68.35 73.87 Apr 16, 19 63.02 Aug 22, 19
પ્રિન્સીપલ ઇન્ડેક્સ ફંડ-ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.86 70.40 76.06 Apr 16, 19 64.94 Aug 22, 19
ક્વાંટમ ગોલ્ડ ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
54.03 1,697.85 1,765.60 Sep 04, 19 1,339.78 Nov 30, 18
ક્વાંટમ ઇંડેક્સ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.04 1,172.88 1,232.55 Jun 03, 19 1,018.41 Oct 26, 18
જીએસ બેન્ક બીઈટીએસ રેન્ક નથી કરાયુ
6,162.38 2,915.28 3,220.39 Jun 03, 19 2,486.52 Oct 26, 18
R*Shares Consumption Fund રેન્ક નથી કરાયુ
11.88 53.05 53.68 Dec 19, 18 47.07 Oct 26, 18
R*Shares Dividend Opportunities Fun રેન્ક નથી કરાયુ
2.04 29.30 31.21 Jun 03, 19 27.34 Oct 26, 18
જીએસ ગોલ્ડ બીઈઈએસ રેન્ક નથી કરાયુ
2,291.74 3,413.84 3,549.82 Sep 04, 19 2,699.57 Nov 30, 18
જીએસ હેન્ગ સેન્ગ બીઈઈએસ રેન્ક નથી કરાયુ
7.36 3,048.15 3,292.78 Apr 16, 19 2,765.65 Jan 03, 19
જીએસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બીઈઈએસ રેન્ક નથી કરાયુ
18.61 332.73 353.21 Jul 04, 19 288.39 Feb 13, 19
જીએસ જુનીયર બીઈટીએસ રેન્ક નથી કરાયુ
1,281.24 279.73 293.86 Dec 19, 18 260.30 Oct 25, 18
R* Shares LTG ETF રેન્ક નથી કરાયુ
138.88 20.02 20.13 Aug 06, 19 17.25 Oct 15, 18
આર*શેયર્સ સીએનએક્સ ૧૦૦ ફંડ રેન્ક નથી કરાયુ
7.05 118.78 124.93 Jun 03, 19 105.76 Oct 25, 18
જીએસ નીફ્ટી બીઈટીએસ રેન્ક 2
1,206.66 1,208.73 1,269.47 Jun 03, 19 1,048.37 Oct 26, 18
R*Shares NV20 ETF રેન્ક નથી કરાયુ
26.11 568.51 597.59 Apr 24, 19 499.82 Oct 26, 18
જીએસ પીએસયુ બેન્ક બીઈઈએસ રેન્ક નથી કરાયુ
221.55 238.70 378.21 Apr 02, 19 236.86 Oct 07, 19
R*Shares Sensex ETF રેન્ક 2
18.45 410.40 426.28 Jun 03, 19 351.59 Oct 26, 18
જીએસ સારીહા બીઈઈએસ રેન્ક નથી કરાયુ
3.07 256.19 264.43 Jun 03, 19 226.08 Oct 26, 18
રિલાયન્સ ઇન્ડેક્ષ - નીફ્ટી -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
59.79 18.00 20.15 Sep 23, 19 16.88 Feb 28, 19
રિલાયન્સ ઇન્ડેક્ષ - સેન્સેક્સ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
11.49 19.63 20.41 Jun 03, 19 16.89 Oct 26, 18
રિલાયન્સ ઇન્ડેક્ષ ફંડ - નિફ્ટી (G) રેન્ક 4
83.88 19.14 20.18 Jun 03, 19 16.78 Oct 26, 18
રિલાયન્સ ઇન્ડેક્ષ ફંડ - સેન્સેક્સ (G) રેન્ક 5
9.98 18.96 19.78 Jun 03, 19 16.44 Oct 26, 18
SBI-ETF BSE 100 રેન્ક નથી કરાયુ
2.02 118.53 124.98 Jun 03, 19 104.71 Oct 26, 18
એસબીઆઈ ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ રેન્ક 4
626.28 3,490.57 3,628.64 Sep 04, 19 2,745.36 Nov 30, 18
SBI-ETF Nifty રેન્ક 1
53,396.70 117.45 123.38 Jun 03, 19 101.89 Oct 26, 18
SBI-ETF Banking રેન્ક નથી કરાયુ
1,905.18 288.84 319.05 Jun 03, 19 246.31 Oct 26, 18
SBI-ETF Nifty Jr. રેન્ક નથી કરાયુ
110.21 277.00 290.86 Apr 16, 19 257.18 Oct 25, 18
એસબીઆઈ સેન્સેક્સ ઈટીએફ રેન્ક 1
17,105.85 408.04 423.89 Jun 03, 19 349.57 Oct 26, 18
SBI - ETF SENSEX NEXT 50 રેન્ક નથી કરાયુ
2.67 306.28 340.72 Apr 16, 19 289.49 Aug 22, 19
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્ડેક્ષ ફંડ (G) રેન્ક 3
108.77 98.31 103.60 Jun 03, 19 85.94 Oct 26, 18
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
322.80 101.18 106.45 Jun 03, 19 88.08 Oct 26, 18
ટાટા ઇંડેક્સ ફંડ -નિફ્ટી - ડાયરેક્ટ રેન્ક નથી કરાયુ
6.75 73.41 77.06 Jun 03, 19 63.84 Oct 26, 18
ટાટા ઇન્ડેક્સ ફંડ - નિફ્ટી પ્લાન - એ રેન્ક 3
8.59 69.25 72.81 Jun 03, 19 60.43 Oct 26, 18
ટાટા ઇંડેક્સ ફંડ -સેન્સેક્સ - ડાયરેક્ટ રેન્ક નથી કરાયુ
6.34 97.91 101.60 Jun 03, 19 84.05 Oct 26, 18
ટાટા ઇન્ડેક્સ ફંડ - સેન્સેક્સ પ્લાન - એ રેન્ક નથી કરાયુ
4.97 95.08 98.80 Jun 03, 19 81.89 Oct 26, 18
ટોરસ નીફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.27 22.37 23.57 Jun 03, 19 19.72 Oct 26, 18
ટોરસ નીફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.06 21.31 22.49 Jun 03, 19 18.84 Oct 26, 18
યુટીઆઇ ગોલ્ડ એક્સ્ચેંજ ટ્રેડેડ ફંડ રેન્ક 3
338.64 3,439.26 3,577.91 Sep 04, 19 2,706.05 Nov 30, 18
યુટીઆઇ નિફ્ટી ઇંડેક્સ ફંડ (G) રેન્ક 3
301.57 74.91 78.74 Jun 03, 19 65.12 Oct 26, 18
યૂટીઆઇ નિફ્ટી ઇંડેક્સ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
1,035.84 75.54 79.39 Jun 03, 19 65.62 Oct 26, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Oct 15, 2019 ની એનએવી અને Oct 15, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.