મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
લાર્જ કેપ ફંડ
લાર્જ કેપ ફંડ - NAV Details - as on Jun 14, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ ફ્ર્ન્ટલાઇન ઇક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
5,316.14 239.98 246.15 Jun 03, 19 211.71 Oct 25, 18
બિરલા સન લાઈફ ફોર્ચ્યુન ઈક્વિટી (G) રેન્ક 3
15,766.11 226.16 232.02 Jun 03, 19 200.54 Oct 25, 18
ABSL Nifty Next 50 ETF રેન્ક નથી કરાયુ
76.15 270.37 284.30 Apr 16, 19 252.49 Feb 18, 19
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 2
3,458.21 29.71 30.15 Jun 03, 19 24.49 Oct 23, 18
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 2
711.08 32.04 32.50 Jun 03, 19 26.19 Oct 23, 18
બરોડા પાયોનીયર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.86 14.72 15.08 Jun 03, 19 12.71 Oct 25, 18
બરોડા પાયોનીયર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.86 15.39 15.77 Jun 03, 19 13.23 Oct 25, 18
બીએનપી પારીબાસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 3
695.65 91.14 92.87 Jun 03, 19 76.89 Oct 25, 18
બીએનપી પારીબાસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
62.76 97.83 99.66 Jun 03, 19 81.92 Oct 25, 18
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (G) રેન્ક 2
149.41 25.37 25.77 Jun 03, 19 21.53 Oct 26, 18
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
12.57 26.98 27.40 Jun 03, 19 22.70 Oct 26, 18
ડીડબ્લુએસ આલ્ફા ઇક્વિટી ફંડ -ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 3
24.48 186.53 189.52 Jun 03, 19 160.16 Oct 25, 18
ડીડબ્લ્યુએસ આલ્ફા ઇક્વિટી ફંડ -આરપી (G) રેન્ક 3
346.23 172.00 174.83 Jun 03, 19 148.92 Oct 25, 18
ડીડબ્લ્યુએસ આલ્ફા ઇક્વિટી ફંડ - વેલ્થ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 35.96 36.55 Jun 03, 19 31.13 Oct 25, 18
DWS Large Cap Fund - Series 2 -Direct (G રેન્ક નથી કરાયુ
0.59 13.56 13.95 Jun 03, 19 11.77 Oct 26, 18
DWS Large Cap Fund - Series 2 -RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.79 12.65 13.02 Jun 03, 19 11.16 Oct 25, 18
ડીએસપી-બિઆર ટોપ ૧૦૦ ઇક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
428.78 220.07 226.05 Jun 03, 19 186.31 Oct 25, 18
ડીએસપી-બીઆર ટોપ ૧૦૦ ઈક્વિટી - આરપી (G) રેન્ક 5
2,233.67 211.28 217.07 Jun 03, 19 179.65 Oct 25, 18
એડેલવૈસ ઇ.ડી.જી.ઇ ટોપ ૧૦૦ - એ (G) રેન્ક 2
132.03 36.30 37.55 Aug 28, 18 31.40 Oct 23, 18
એડેલવૈસ ઇ.ડી.જી.ઇ ટોપ ૧૦૦ - બી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.85 36.48 37.74 Aug 28, 18 31.56 Oct 23, 18
એડેલવૈસ ઇ.ડી.જી.ઇ ટોપ ૧૦૦ - સી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.38 36.00 37.25 Aug 28, 18 31.14 Oct 23, 18
એડેલવૈસ ઇ.ડી.જી.ઇ ટોપ ૧૦૦ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
14.17 37.95 38.94 Aug 28, 18 32.43 Oct 26, 18
પીયરલેસ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 4
112.42 23.43 23.95 Jun 03, 19 20.09 Oct 23, 18
પીયરલેસ ઇક્વિટી ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
18.74 25.49 26.04 Jun 03, 19 21.59 Oct 23, 18
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા બ્લુચિપ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
1,982.01 489.38 508.12 Aug 27, 18 438.41 Oct 25, 18
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા બ્લુચિપ ફંડ (G) રેન્ક 4
5,728.40 463.58 484.50 Aug 27, 18 417.50 Oct 25, 18
ઍચડીઍફસી ટોપ 200 ફંડ (જી) રેન્ક 1
13,118.18 511.01 520.49 Jun 03, 19 428.19 Oct 26, 18
એચડીએફસી ટોપ ૨૦૦ ફંડ ડાઈરેક (G) રેન્ક 1
2,334.53 533.36 543.16 Jun 03, 19 445.16 Oct 26, 18
એચડીએફસી ઈક્વીટી ફંડ (G) રેન્ક 3
475.43 212.98 218.87 Aug 28, 18 184.88 Oct 25, 18
એચએસબીસી ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
201.13 223.39 228.68 Jun 03, 19 192.96 Oct 25, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફોકસ્ડ બ્લુચિપ ઇક્વિટી (G) રેન્ક 2
15,304.36 43.05 43.66 Jun 03, 19 38.12 Oct 09, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફોકસ્ડ બ્લુચિપ ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
4,988.91 45.58 46.22 Jun 03, 19 39.89 Oct 26, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફોકસ્ડ બ્લુચિપ ઇક્વિટી -આઈપી -૧ રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 47.52 48.19 Jun 03, 19 41.58 Oct 26, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ નિફ્ટી જુનિયર ઇંડેક્સ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
128.26 23.97 27.62 Aug 31, 18 22.41 Feb 18, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ નિફ્ટી જુનિયર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
250.33 24.66 28.32 Aug 31, 18 23.02 Feb 18, 19
આઈડીબીઆઈ ઇન્ડિયા ટોપ ૧૦૦ ઈક્યુટીવાય- ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 5
1.45 25.93 26.45 Jun 03, 19 22.12 Oct 25, 18
આઈડીબીઆઈ ઇન્ડિયા ટોપ ૧૦૦ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 5
49.15 24.20 24.84 Aug 31, 18 20.86 Oct 25, 18
આઇડીએફસી લિક્વિડ ફંડ - (G) રેન્ક 3
371.83 32.84 34.03 Aug 28, 18 28.88 Oct 25, 18
આઇડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
22.33 35.16 36.14 Aug 28, 18 30.73 Oct 25, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ બ્લુ ચીપ ફંડ (G) રેન્ક 2
272.66 21.70 22.15 Jun 03, 19 18.48 Oct 23, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ બ્લુ ચીપ ફંડ - ડીઆઈઆર (G) રેન્ક 2
15.61 23.91 24.41 Jun 03, 19 20.20 Oct 25, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો બિઝનેસ લીડર્સ (G) રેન્ક 3
162.46 28.97 29.79 Aug 28, 18 25.34 Oct 25, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો બિઝનેસ લીડર્સ -ડીપી (G) રેન્ક 3
15.43 31.97 32.42 Jun 03, 19 27.66 Oct 25, 18
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ(G) રેન્ક 1
28.93 9.03 9.50 Aug 28, 18 7.58 Oct 23, 18
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
8.55 9.76 10.17 Apr 16, 19 8.09 Oct 23, 18
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G) રેન્ક 4
135.19 66.84 67.86 Jun 03, 19 62.96 Oct 26, 18
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
2.75 71.67 72.75 Jun 03, 19 67.08 Oct 26, 18
કોટક ૫૦ (G) રેન્ક 3
1,154.81 237.49 242.73 Jun 03, 19 202.60 Oct 25, 18
કોટક ૫૦ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
271.97 254.12 259.65 Jun 03, 19 215.30 Oct 25, 18
એલ & ટી લાર્જ કેપ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
44.10 29.34 29.96 Jun 03, 19 24.76 Oct 25, 18
એલ&ટી ઇન્ડીયા લાર્જ કેપ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
391.33 28.01 28.61 Jun 03, 19 23.77 Oct 25, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ગ્રોથ ફંડ (D) રેન્ક 4
225.71 27.15 27.54 Jun 03, 19 22.99 Oct 23, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ગ્રોથ ફંડ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 4
36.97 28.77 29.17 Jun 03, 19 24.20 Oct 23, 18
એસકોર્ટ્સ ગ્રોથ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.00 182.48 189.43 May 28, 19 164.11 Feb 18, 19
એસકોર્ટ્સ ગ્રોથ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.69 184.93 191.92 May 28, 19 165.98 Feb 18, 19
એસકોર્ટ્સ લીડીંગ સેક્ટર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.74 31.48 33.34 Aug 31, 18 28.41 Feb 18, 19
એસકોર્ટ્સ લીડીંગ સેક્ટર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.24 31.42 33.12 Aug 31, 18 28.30 Feb 18, 19
એસકોર્ટ્સ હાઇ યેલ્ડ ઇક્વિટી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.88 36.11 38.28 Aug 31, 18 32.83 Feb 18, 19
એસકોર્ટ્સ હાઇ યેલ્ડ ઇક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.52 36.76 38.79 Aug 31, 18 33.35 Feb 18, 19
રિલાયન્સ ટોપ ૨૦૦ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
1,515.17 37.52 38.97 May 28, 19 31.99 Oct 26, 18
રિલાયન્સ ટોપ ૨૦૦ ફંડ-આરપી (G) રેન્ક 1
10,127.09 35.42 36.80 May 28, 19 30.42 Oct 23, 18
સહારા સુપર ૨૦ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.38 21.11 21.57 Jun 03, 19 18.25 Oct 25, 18
સહારા સુપર ૨૦ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 23.04 23.53 Jun 03, 19 19.85 Oct 25, 18
એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડ (G) રેન્ક 4
15,386.07 40.29 41.17 Jun 03, 19 34.34 Oct 23, 18
એસબીઆઈ બ્લુ ચીપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
5,354.44 42.69 43.61 Jun 03, 19 36.21 Oct 23, 18
ટાટા પિયોર ઇક્વિડીટી ફંડ (G) રેન્ક 3
684.13 227.40 230.46 Jun 03, 19 190.63 Oct 25, 18
ટાટા પ્યોર ઇક્વિટી ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
65.72 246.42 249.67 Jun 03, 19 205.44 Oct 25, 18
ટોરસ બોનાન્ઝા ફંડ (G) રેન્ક 5
27.64 75.26 77.47 Aug 28, 18 67.11 Oct 25, 18
ટોરસ બોનાન્ઝા ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
0.56 79.00 81.05 Aug 28, 18 70.31 Oct 25, 18
યુટીઆઇ માસ્ટર્શેયર (G) રેન્ક 3
5,343.12 122.86 126.20 Aug 28, 18 108.33 Oct 25, 18
યૂટીઆઇ માસ્તેર્શરે - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
304.43 127.66 130.76 Jun 03, 19 111.94 Oct 25, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 14, 2019 ની એનએવી અને Jun 14, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.