મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
લિક્વિડ ફંડ
લિક્વિડ ફંડ - NAV Details - as on Oct 23, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Jun 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ કેશ પ્લસ (DAP) રેન્ક 3
172.05 208.91 208.91 Oct 23, 19 195.13 Oct 24, 18
બિરલા એસએલ કેશ પ્લસ - આઈઆઈપી (G) રેન્ક 3
18,912.79 310.30 310.30 Oct 23, 19 289.62 Oct 24, 18
બિરલા એસએલ કેશ પ્લસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
38,390.79 311.94 311.94 Oct 23, 19 290.89 Oct 24, 18
બિરલા સન લાઇફ કેશ પ્લસ - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.97 516.75 516.75 Oct 23, 19 482.31 Oct 24, 18
બિરલા એસઆઈ કેશ પ્લસ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.12 503.55 503.55 Oct 23, 19 469.99 Oct 24, 18
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રેગુ. (જી) રેન્ક 3
10,679.82 2,141.56 2,141.56 Oct 23, 19 2,000.07 Oct 24, 18
એક્સિસ લિક્વિડ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
21,586.94 2,150.95 2,150.95 Oct 23, 19 2,007.78 Oct 24, 18
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રિટેલ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
0.39 2,016.56 2,016.56 Oct 23, 19 1,892.70 Oct 24, 18
બરોડા પાયોનીયર લીક્વિડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.28 3,263.28 3,263.28 Oct 23, 19 3,048.59 Oct 24, 18
બરોડા પાયોનીયર લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક 2
4,785.08 2,232.04 2,232.04 Oct 23, 19 2,083.20 Oct 24, 18
બરોડા પાયોનીયર લિક્વીડ - પ્લાન A (G) રેન્ક 2
2,077.56 2,217.66 2,217.66 Oct 23, 19 2,071.76 Oct 24, 18
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-આરપી (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
0.33 2,801.46 2,801.46 Oct 23, 19 2,617.14 Oct 24, 18
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાંઈટ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
1,378.86 2,982.17 2,982.17 Oct 23, 19 2,781.48 Oct 24, 18
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-આઈપી (જી) રેન્ક 4
353.51 2,962.56 2,962.56 Oct 23, 19 2,766.66 Oct 24, 18
બીઓઆઇ એક્સા લિક્વીડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
501.38 2,232.63 2,232.63 Oct 23, 19 2,086.98 Oct 24, 18
બીઓઆઇ એક્સા લિક્વીડ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 3
151.46 2,218.06 2,218.06 Oct 23, 19 2,075.08 Oct 24, 18
કેનેરા રોબેકો લીક્વિડ - રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
325.83 2,331.70 2,331.70 Oct 23, 19 2,183.39 Oct 24, 18
કેનેરા રોબેકો લિક્વીડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
618.90 2,338.19 2,338.19 Oct 23, 19 2,188.88 Oct 24, 18
DSP BR Liquid ETF - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
96.26 1,000.00 1,000.00 Oct 23, 19 1,000.00 Oct 23, 19
ડીએસપી-બિઆર લીક્વીડીટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
7,547.08 2,772.15 2,772.16 Oct 23, 19 2,589.15 Oct 24, 18
ડીએસપી-બીઆર લીક્વીડીટી ફંડ - આઈપી (G) રેન્ક 2
3,716.25 2,755.24 2,755.24 Oct 23, 19 2,575.88 Oct 24, 18
ડીએસપી-બીઆર કેશ મેનેજમેન્ટ - આઈપી (G) રેન્ક 3
11.03 1,167.55 1,167.55 Feb 19, 10 0.00
ડીએસપી-બીઆર કેશ મેનેજમેન્ટ - આરપી (G) રેન્ક 3
24.27 1,166.15 1,166.15 Feb 19, 10 0.00
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.23 2,251.75 2,251.75 Oct 23, 19 2,103.59 Oct 24, 18
જેપી મોર્ગન ઇંડીયા લિક્વિડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
3,384.91 2,495.33 2,495.33 Oct 23, 19 2,327.54 Oct 24, 18
Edelweiss LF - Direct (WD) રેન્ક 3
22.68 2,171.83 2,175.54 Apr 02, 19 2,171.52 Oct 22, 19
જેપી મોર્ગન લિક્વિડ -એસઆઈપી (G) રેન્ક 3
376.69 2,475.99 2,475.99 Oct 23, 19 2,313.08 Oct 24, 18
પીયરલેસ લિક્વિડ ફંડ -એસઆઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
96.22 2,119.27 2,119.27 Oct 23, 19 1,984.94 Oct 24, 18
પીયરલેસ લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
57.33 2,132.45 2,132.45 Oct 23, 19 1,995.07 Oct 24, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા ટીએમએ-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.34 4,522.10 4,522.10 Oct 23, 19 4,243.24 Oct 24, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા ટીએમએએફ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 5
6,395.92 2,906.69 2,906.69 Oct 23, 19 2,707.32 Oct 24, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા ટીએમએ લીક્વીડ -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.31 2,936.17 2,936.17 Oct 23, 19 2,748.26 Oct 24, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા ટીએમએ -લિક્વિડ -એસઆઈપી (G) રેન્ક 5
3,952.80 2,894.94 2,894.94 Oct 23, 19 2,697.94 Oct 24, 18
એચડીએફસી લીક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક 3
26,114.69 3,794.33 3,794.33 Oct 23, 19 3,547.04 Oct 24, 18
એચડીએફસી લીક્વીડફંડ-ડાઈરેક (G) રેન્ક 3
56,635.39 3,815.12 3,815.12 Oct 23, 19 3,562.92 Oct 24, 18
એચડીએફસી લીક્વિડ - પ્રીમીયમ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.12 3,764.82 3,763.34 May 08, 19 3,502.45 May 09, 18
એચડીએફસી કેશ ફંડ -ઈન્સ્ટ પ્લાન (G) રેન્ક 4
1,621.23 1,925.68 1,925.68 Oct 23, 19 1,798.45 Oct 24, 18
એચએસબીસી કેશ ફંડ-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 4
3,927.10 1,932.71 1,932.71 Oct 23, 19 1,803.71 Oct 24, 18
એચડીએફસી કેશ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.82 2,846.69 2,846.69 Oct 23, 19 2,680.81 Oct 24, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લિક્વિડ પ્લાન (G) રેન્ક 3
21,766.12 285.61 285.61 Oct 23, 19 266.81 Oct 24, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોક્વિડ પ્લાન - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
42,187.39 286.76 286.76 Oct 23, 19 267.69 Oct 24, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લિક્વિડ પ્લાન - ઇંસ્ટીટ્યુશનલ - ૧ રેન્ક નથી કરાયુ
224.05 268.37 268.37 Oct 23, 19 251.41 Oct 24, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લિક્વિડ પ્લાન -રિટેલ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.80 439.16 439.16 Oct 23, 19 411.76 Oct 24, 18
આઈડીબીઆઈ લિક્વિડ ફંડ(G) રેન્ક 4
887.50 2,063.29 2,063.29 Oct 23, 19 1,927.11 Oct 24, 18
આઈડીબીઆઈ લિક્વિડ ફંડ - ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 4
1,967.97 2,078.07 2,078.07 Oct 23, 19 1,938.78 Oct 24, 18
આઇડીફસી કેશ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
8,892.80 2,347.71 2,347.71 Oct 23, 19 2,197.74 Oct 24, 18
આઇડીએફસી કેશ ફંડ - રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3,248.27 2,337.62 2,337.62 Oct 23, 19 2,189.58 Oct 24, 18
આઈઆઈએફએલ લીક્વીડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
374.90 1,512.33 1,512.33 Oct 23, 19 1,422.74 Oct 24, 18
આઈઆઈએફએલ લીક્વીડ ફંડ - રેગુલર (G) રેન્ક 3
162.43 1,507.83 1,507.83 Oct 23, 19 1,419.22 Oct 24, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ લીક્વીડ ફંડ (G) રેન્ક 1
169.49 1,881.00 1,881.00 Oct 23, 19 1,758.68 Oct 24, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ લીક્વીડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
2,786.40 1,893.53 1,893.53 Oct 23, 19 1,768.62 Oct 24, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો લિક્વિડ -આરપી (G) રેન્ક 2
1.58 2,421.81 2,421.81 Oct 23, 19 2,277.04 Oct 24, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો લોક્વિડ - ડીપી (G) રેન્ક 2
5,741.23 2,666.08 2,666.08 Oct 23, 19 2,491.77 Oct 24, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,379.74 2,653.83 2,653.83 Oct 23, 19 2,482.05 Oct 24, 18
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી (G) રેન્ક 2
719.82 52.82 52.82 Oct 23, 19 49.34 Oct 24, 18
જેએમ હાઇ લિક્વિડિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
1,612.02 53.11 53.11 Oct 23, 19 49.57 Oct 24, 18
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી-ઈસઆઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 30.37 30.37 Oct 23, 19 28.37 Oct 24, 18
કોટક લિક્વિડ -પ્લાન એ (G) રેન્ક 1
8,325.20 3,908.91 3,908.91 Oct 23, 19 3,656.06 Oct 24, 18
કોટક લિક્વિડ -પ્લાન એ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
24,615.31 3,922.09 3,922.09 Oct 23, 19 3,666.54 Oct 24, 18
એલ & ટી લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
9,090.88 2,656.21 2,656.21 Oct 23, 19 2,482.17 Oct 24, 18
એલ & ટી લીક્વિડ - સુપર ઇન્સ્ટી (G) રેન્ક 3
5,144.41 2,646.15 2,646.15 Oct 23, 19 2,473.99 Oct 24, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક 2
1,439.13 3,489.19 3,489.19 Oct 23, 19 3,262.99 Oct 24, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા લિક્વીડ ફંડ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 2
8,971.03 3,514.38 3,514.38 Oct 23, 19 3,281.96 Oct 24, 18
Mahindra LF - DP (G) રેન્ક 5
2,163.56 1,257.43 1,257.43 Oct 23, 19 1,172.41 Oct 24, 18
Mahindra LF - RP (G) રેન્ક 5
244.02 1,251.93 1,251.93 Oct 23, 19 1,168.56 Oct 24, 18
માઇરા કેશ મેનેજમેંટ ફંડ (G) રેન્ક 3
967.70 2,021.72 2,021.72 Oct 23, 19 1,889.42 Oct 24, 18
માઇરા કેશ મેનેજમેંટ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,984.74 2,044.85 2,044.85 Oct 23, 19 1,909.97 Oct 24, 18
MO Liquid Fund - Reg. (DD) રેન્ક નથી કરાયુ
6.07 10.01 10.01 Jan 20, 19 10.00 Jan 16, 19
MO Liquid Fund - Reg. (FD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.07 10.02 10.07 May 23, 19 10.00 Apr 09, 19
MO Liquid Fund - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
63.60 10.48 10.48 Oct 23, 19 10.00 Dec 20, 18
MO Liquid Fund - Reg. (MD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.68 10.07 10.11 Mar 28, 19 10.01 Jan 20, 19
MO Liquid Fund - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.16 10.16 Oct 23, 19 10.08 Aug 29, 19
MO Liquid Fund - Reg. (WD) રેન્ક નથી કરાયુ
5.63 10.02 10.04 Feb 07, 19 10.01 Jan 20, 19
ડીડબ્લ્યુએસ ઇન્સ્ટા કેશ - ઇન્સ્ટી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.84 26.27 26.26 Jul 25, 19 24.64 Jul 25, 18
ડીડબ્લ્યુએસ ઇન્સ્ટા કેશ - એસઆઈપી (G) રેન્ક 4
195.81 251.13 251.13 Oct 23, 19 234.33 Oct 24, 18
ડીડબ્લુએસ ઇન્સ્તા કેશ પ્લસ - ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 4
605.64 252.22 252.22 Oct 23, 19 235.23 Oct 24, 18
ડીડબ્લ્યુએસ ઇન્સ્ટા કેશ પ્લસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.92 27.71 27.69 Jul 25, 19 25.98 Jul 25, 18
પ્રિન્સીપલ કેશ મેનેજમેન્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
138.49 1,711.66 1,711.67 Oct 23, 19 1,607.47 Oct 24, 18
પ્રિન્સીપલ કેશ એમજીએમટી-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
111.23 1,720.06 1,720.06 Oct 23, 19 1,614.74 Oct 24, 18
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
106.12 30.24 30.24 Oct 23, 19 28.18 Oct 24, 18
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.08 30.53 30.53 Oct 23, 19 28.37 Oct 24, 18
Quantum Liquid Fund - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.56 26.32 26.32 Oct 23, 19 24.74 Oct 24, 18
ક્વાંટમ લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
177.36 26.36 26.36 Oct 23, 19 24.76 Oct 24, 18
રિલાયન્સ લિક્વિડ ફંડ-ટીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.13 4,319.52 4,319.52 Oct 23, 19 4,061.86 Oct 24, 18
રિલાયન્સ લીક્વીડ - ટીપી -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
21,605.54 4,736.44 4,736.44 Oct 23, 19 4,416.30 Oct 24, 18
રિલાયન્સ લિક્વિડ -ટીપી-આઇપી (G) રેન્ક 3
11,858.71 4,710.78 4,710.78 Oct 23, 19 4,395.87 Oct 24, 18
સહારા લીક્વિડ - વેરીએબલ પ્રીસીંગ - G રેન્ક નથી કરાયુ
7.60 3,288.44 3,288.44 Oct 23, 19 3,119.28 Oct 24, 18
સહારા લીક્વિડ ફંડ - એફપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 3,024.29 3,024.29 Oct 23, 19 3,024.29 Oct 23, 19
સહારા લીક્વિડ ફંડ - વીપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.38 3,295.70 3,295.71 Oct 23, 19 3,125.61 Oct 24, 18
સહારા લીક્વિડ - ફીક્સ્ડ પ્રીસીંગ - G રેન્ક નથી કરાયુ
1.30 3,213.35 3,213.35 Oct 23, 19 3,049.52 Oct 24, 18
એસબીઆઈ પ્રીમિયર લીક્વીડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
40,360.38 3,035.77 3,035.77 Oct 23, 19 2,836.90 Oct 24, 18
એસબીઆઈ પ્રીમીયમ લિક્વિડ-આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.98 3,050.20 3,050.20 Oct 23, 19 2,852.72 Oct 24, 18
એસબીઆઈ પ્રીમીયમ લિક્વિડ ફંડ-આરપી (G) રેન્ક 4
13,723.43 3,021.69 3,021.69 Oct 23, 19 2,826.07 Oct 24, 18
સુન્દરમ મની - ઈન્સ્ટ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.55 39.66 39.66 Oct 23, 19 37.05 Oct 24, 18
સુન્દરમ મની ફંડ (G) રેન્ક 3
3.38 38.01 38.01 Oct 23, 19 35.50 Oct 24, 18
સુન્દરમ મની-સુપર ઈન્સ્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,096.27 40.67 40.67 Oct 23, 19 37.99 Oct 24, 18
સુન્દરમ મની ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
4,677.51 40.88 40.88 Oct 23, 19 38.16 Oct 24, 18
ટાટા મની માર્કેટ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
16,533.03 3,055.18 3,055.18 Oct 23, 19 2,852.22 Oct 24, 18
ટાટા મણી માર્કેટ ફંડ પ્લાન એ (G) રેન્ક 2
6,617.95 3,038.86 3,038.86 Oct 23, 19 2,839.49 Oct 24, 18
ટોરસ લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.18 1,925.05 1,925.05 Oct 23, 19 1,823.33 Oct 24, 18
ટોરસ લીક્વિડ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 2,242.14 2,242.14 Oct 23, 19 2,126.80 Oct 24, 18
ટોરસ લીક્વિડ ફંડ - એસઆઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.97 1,916.40 1,916.40 Oct 23, 19 1,815.46 Oct 24, 18
યુનિયન કેબીસી લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક 5
106.70 1,852.31 1,852.31 Oct 23, 19 1,735.62 Oct 24, 18
યુનિયન કેબીસી લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 5
826.28 1,864.70 1,864.70 Oct 23, 19 1,745.32 Oct 24, 18
યુટીઆઇ લિક્વિડ - કેશ -આઈપી (G) રેન્ક 4
8,299.79 3,163.04 3,163.04 Oct 23, 19 2,954.14 Oct 24, 18
યુટીઆઇ લિક્વિડ કેશ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.83 2,946.95 2,946.95 Oct 23, 19 2,768.32 Oct 24, 18
યૂટીઆઇ લિક્વિડ કૅશ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 4
30,316.94 3,175.33 3,175.33 Oct 23, 19 2,963.85 Oct 24, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Oct 23, 2019 ની એનએવી અને Oct 23, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.