મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
લો ડ્યુરેશન ફંડ
લો ડ્યુરેશન ફંડ - NAV Details - as on Jun 14, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા સન લાઈફ કેશ મેનેજર (G) રેન્ક 3
6,181.28 455.97 455.89 Jun 13, 19 421.31 Jun 13, 18
બિરલા એસએલ કેશ મેનેજર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,566.72 480.89 480.80 Jun 13, 19 440.65 Jun 13, 18
બિરલા સન લાઈફ કેશ મેનેજર -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.76 319.70 319.65 Jun 13, 19 295.39 Jun 13, 18
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવાન્ટેજ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
806.99 2,183.17 2,182.72 Jun 13, 19 2,001.37 Jun 13, 18
એક્સિસ ટ્રેસરી અડવાટેજ - આરપી (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
3.45 1,986.71 1,986.71 Jun 14, 19 1,830.55 Jun 15, 18
એક્સિસ ટ્રેસરી અડવાટેજ - રેગુ. (જી) રેન્ક 3
678.87 2,123.02 2,123.02 Jun 14, 19 1,956.10 Jun 15, 18
બરોડા પાયોનીયર ટીએએફ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક 5
451.52 1,836.58 2,216.72 Apr 24, 19 1,834.13 Jun 04, 19
બરોડા પાયોનીયર ટીએએફ - પ્લાન A (G) રેન્ક 5
290.17 1,799.44 2,172.83 Apr 24, 19 1,797.19 Jun 04, 19
બરોડાા પાયોનીયર ટીએએફ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.99 1,754.85 2,118.99 Apr 24, 19 1,752.66 Jun 04, 19
કેનેરા રોબેકો ફ્લોટીંગ રેટ - એસટીપી (G) રેન્ક 1
634.60 29.69 29.68 Jun 13, 19 27.47 Jun 13, 18
કેનેરા રોબેકો એફઆરએફ - એસટીપી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
222.82 30.03 30.02 Jun 13, 19 27.72 Jun 13, 18
ડીડબ્લુએસ કેશ ઓપોર્ચ્યુનિટી -ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 5
189.51 22.36 26.72 Jun 03, 19 22.30 Jun 04, 19
ડીડબ્લ્યુએસ કેશ ઓપોર્ચ્યુનીટી - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.51 19.47 23.27 Jun 03, 19 19.41 Jun 04, 19
ડીડબ્લ્યુએસ કેશ ઓપોર્ચ્યુનીટી -આરપી (G) રેન્ક 5
295.21 21.54 25.75 Jun 03, 19 21.48 Jun 04, 19
DSP-BR Ultra Short Term Fund - DP (G) રેન્ક 2
2,023.68 13.73 13.92 Jun 03, 19 12.87 Jun 13, 18
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (G) રેન્ક 2
1,185.71 13.54 13.73 Jun 03, 19 12.73 Jun 13, 18
જેપી મોર્ગન ટ્રેઝરી -એસઆઈપી (G) રેન્ક 4
191.27 1,989.52 2,257.23 Jun 03, 19 1,987.75 Jun 07, 19
જેપી મોર્ગન ટ્રેઝરી -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.51 1,787.61 2,028.15 Jun 03, 19 1,786.02 Jun 07, 19
જેપી મોર્ગન ટ્રેઝરી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
152.66 2,033.28 2,306.33 Jun 03, 19 2,031.16 Jun 07, 19
Edelweiss USTF - Direct (MD) રેન્ક 3
0.09 1,808.85 2,066.31 Dec 26, 18 1,807.52 Jun 11, 19
ટેંપલટન ઇંડીયા લો ડ્યુરા- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
1,591.45 22.41 22.40 Jun 13, 19 20.52 Jun 13, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા લો ડ્યુરેશન (G) રેન્ક 4
4,791.12 21.96 21.95 Jun 13, 19 20.18 Jun 13, 18
એચડીએફસી સીએમ - ટ્રેજરી એડવાન્ટેજ -ડાઈરેક (G) રેન્ક 2
2,741.13 41.55 41.54 Jun 13, 19 38.26 Jun 13, 18
ઍચડીઍફસી સીઍમઍફ-ટ્રેષરી અડવગ (જી) રેન્ક 2
8,057.46 39.74 39.73 Jun 13, 19 36.81 Jun 13, 18
એચડીએફસી સીએમએફ ટેસરી એડ્વ.-ડબલ્યુપી(G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.79 41.84 41.82 May 08, 19 38.69 May 17, 18
એચડીએફસી અલ્ટ્રા એસ્તીબીએફ-ઈન્સ્ટ પ્લાન (G) રેન્ક 4
296.28 15.00 16.54 Jun 03, 19 14.98 Jun 04, 19
એચએસબીસી અલ્ટ્રા એસટીબીએફ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
67.56 15.71 17.32 Jun 03, 19 15.69 Jun 04, 19
એચડીએફસી અલ્ટ્રા એસ્તીબીએફ-રેજ. પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.90 21.65 23.87 Jun 03, 19 21.63 Jun 04, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફ્લેક્સી ઇંકમ (G) રેન્ક 2
5,674.19 364.59 364.49 Jun 13, 19 335.95 Jun 13, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફ્લેક્સિબલ ઇંકમ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
10,500.39 367.18 367.07 Jun 13, 19 337.83 Jun 13, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ફ્લેક્સી ઇંકમ -રિટેલ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.40 207.84 207.78 Jun 13, 19 192.91 Jun 13, 18
આઇડીએફસી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક 1
1,210.62 26.91 26.91 Jun 13, 19 24.82 Jun 13, 18
આઇડીએફસી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
2,173.09 27.18 27.17 Jun 13, 19 25.01 Jun 13, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (G) રેન્ક 3
228.04 2,627.87 2,627.36 Jun 13, 19 2,418.30 Jun 13, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી- ડીપી (G) રેન્ક 3
739.57 2,689.36 2,688.81 Jun 13, 19 2,467.46 Jun 13, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.11 2,428.02 2,427.59 Jun 13, 19 2,247.87 Jun 13, 18
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-એસપીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.12 24.01 26.70 May 08, 19 23.97 Jun 04, 19
જેએમ મની મેનેજર -એસપીપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
41.09 24.17 26.88 May 08, 19 24.14 Jun 04, 19
પાઇનબ્રીજ શોર્ટ ટર્મ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
1,298.20 2,406.29 2,415.74 Jun 03, 19 2,213.83 Jun 13, 18
પાઇનબ્રીજ શોર્ટ ટર્મ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G) રેન્ક 4
3,228.59 2,311.09 2,320.68 Jun 03, 19 2,142.22 Jun 13, 18
એલ&ટી શોર્ટ ટર્મ ઇન્કમ (G) રેન્ક 4
941.70 19.84 20.31 Jun 03, 19 18.80 Jun 13, 18
એલ & ટી શોર્ટ ટર્મ ઇન્કમ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
261.81 20.26 20.74 Jun 03, 19 19.11 Jun 13, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા સેવિંગ્સ પ્લસ ફંડ (G) રેન્ક 3
739.41 27.00 28.73 May 08, 19 26.84 Jun 14, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા સેવિન્ગ્સ પ્લસ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 3
711.00 28.25 30.05 May 08, 19 27.95 Jun 14, 18
Mahindra MF ALP-SBY- DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
100.50 1,189.67 1,189.23 Jun 13, 19 1,093.88 Jun 13, 18
Mahindra MF ALP-SBY- RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
113.42 1,163.95 1,163.55 Jun 12, 19 1,079.64 Jun 13, 18
માઇરા અલ્ટ્રા એસટીબીએફ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
86.55 1,685.43 1,703.84 Jun 03, 19 1,574.11 Jun 13, 18
માઇરા અલ્ટ્રા એસટીબીએફ-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 1,905.81 1,926.96 Jun 03, 19 1,792.01 Jun 13, 18
પ્રિન્સીપલ ડીઓએફ-કન્ઝર્વેટીવ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
98.47 2,489.30 2,943.29 Jun 03, 19 2,455.29 Jun 04, 19
પ્રિન્સીપલ ડીઓએફ-કન્ઝર્વ ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
170.04 2,583.84 3,054.74 Jun 03, 19 2,548.29 Jun 04, 19
રિલાયન્સ મની એમજીઆર-ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
3,177.52 2,630.94 2,679.82 Jun 03, 19 2,462.29 Jun 13, 18
રિલાયન્સ મની મેનેજર -આઈપી (G) રેન્ક 3
4,216.64 2,573.68 2,621.74 Jun 03, 19 2,416.20 Jun 13, 18
રિલાયન્સ મની મેનેજર -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
78.15 2,465.71 2,512.11 Jun 03, 19 2,326.00 Jun 13, 18
એસબીઆઈ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ - આરપી (G) રેન્ક 2
1,639.02 2,455.60 2,455.14 Jun 13, 19 2,266.14 Jun 13, 18
એસબીઆઈ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ - ડીપી (G) રેન્ક 2
4,813.70 2,470.48 2,469.99 Jun 13, 19 2,276.85 Jun 13, 18
એસબીઆઈ એસએચડીએફ - યુએસટીબીએફ - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.00 2,498.80 2,498.33 Jun 13, 19 2,305.99 Jun 13, 18
સુન્દરમ અલ્ટ્રા એસટીએફ - સીપ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
563.89 24.40 25.78 Jun 03, 19 23.95 Jun 13, 18
સુન્દરમ અલ્ટ્રા એસટીએફ- ડાઈરેક્ટ (G) રેન્ક 3
624.43 25.24 26.66 Jun 03, 19 24.63 Jun 13, 18
સુન્દરમ અલ્ટ્રા એસટીએફ - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.29 23.32 24.63 Jun 03, 19 22.82 Jun 13, 18
સુન્દરમ અલ્ટ્રા એસટીએફ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.00 22.11 23.37 Jun 03, 19 21.71 Jun 13, 18
ટાટા ફ્લોટર ફંડ (G) રેન્ક 2
1,230.10 2,771.37 2,874.88 Jun 03, 19 2,663.58 Jun 13, 18
ટાટા ફ્લોટર ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
735.41 2,802.22 2,906.72 Jun 03, 19 2,688.03 Jun 13, 18
યૂટીઆઇ ટ્રેષરી અડ્વૅંટેજ -ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 4
3,760.71 2,341.23 2,625.37 Jun 03, 19 2,307.31 Jun 07, 19
યુટીઆઈ ટ્રેઝરી એડીવીટીજી - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.58 4,204.86 4,716.07 Jun 03, 19 4,144.43 Jun 07, 19
યુટીઆઇ ટ્રેઝરી એડવાંટેજ -આઈપી (G) રેન્ક 3
2,541.64 2,319.01 2,600.58 Jun 03, 19 2,285.48 Jun 07, 19

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 14, 2019 ની એનએવી અને Jun 14, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.