મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
મની માર્કેટ ફંડ
મની માર્કેટ ફંડ - NAV Details - as on Jun 14, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ એફઆરએફ - એસટીપી - રેગ્યુલર (G) રેન્ક 2
2,442.74 254.37 254.32 Jun 13, 19 234.41 Jun 13, 18
બિરલા એસએલ એફઆરએફ - એસટીપી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
5,082.53 255.79 255.74 Jun 13, 19 235.40 Jun 13, 18
બિરલા એસએલ એફઆરએફ - એસટીપી - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.86 313.49 313.44 Jun 13, 19 288.87 Jun 13, 18
ડીએસપી-બિઆર ટ્રેજરી બિલ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
315.18 37.80 37.80 Jun 13, 19 34.86 Jun 13, 18
ડીએસપી-બીઆર ટ્રેઝરી બીલ ફંડ (G) રેન્ક 3
178.83 37.20 37.20 Jun 13, 19 34.39 Jun 13, 18
ટેંપલટન એફઆરઆઈએફ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
291.51 35.73 35.72 Jun 13, 19 32.85 Jun 13, 18
ટેંપલટન એફઆરઆઈએફ - આરપી (G) રેન્ક 2
394.41 34.91 34.90 Jun 13, 19 32.15 Jun 13, 18
ઍચડીઍફસી કૅશ ઍમજીઍમટી - સ્પ (જી) રેન્ક 2
2,456.11 3,945.84 3,945.18 Jun 13, 19 3,648.21 Jun 13, 18
એચડીએફસી કેસ મેજ્મંટ -સેવીગ -ડાઈરેક (G) રેન્ક 2
2,263.28 3,982.80 3,982.11 Jun 13, 19 3,674.97 Jun 13, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ મની માર્કેટ ફંડ (G) રેન્ક 4
1,452.89 262.90 262.86 Jun 13, 19 242.90 Jun 13, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ મની માર્કેટ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
4,620.14 264.32 264.27 Jun 13, 19 243.91 Jun 13, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ મની માર્કેટ - રિટેલપ્લાન (G) રેન્ક 2
0.15 289.46 289.42 Jun 13, 19 268.33 Jun 13, 18
આઇડીએફસી એમએમએફ - ટ્રેસરી - આરપી (G) રેન્ક 3
1,099.33 29.20 29.20 Jun 13, 19 27.24 Jun 13, 18
આઇડીએફસી એમએમએફ - ટ્રેઝરી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
394.60 30.38 30.38 Jun 13, 19 28.16 Jun 13, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ક્રેડિટ ઓપર્ચ્યુનિટીઝ (G) રેન્ક 3
433.81 2,167.89 2,167.49 Jun 13, 19 2,011.23 Jun 13, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ક્રેડિટ ઓપર્ચ્યુ -ડીપી (G) રેન્ક 3
700.78 2,203.49 2,203.06 Jun 13, 19 2,039.21 Jun 13, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ક્રેડિટ ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.72 2,002.53 2,002.20 Jun 13, 19 1,871.88 Jun 13, 18
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-એસપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.88 26.77 26.76 Jun 13, 19 24.93 Jun 13, 18
જેએમ મની મેનેજર -એસપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.98 27.14 27.13 Jun 13, 19 25.22 Jun 13, 18
કોટક ફ્લોટર એસટીપી (G) રેન્ક 3
2,413.99 3,126.31 3,125.83 Jun 13, 19 2,884.18 Jun 13, 18
કોટક ફ્લોટર એસટીપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
5,203.14 3,136.49 3,136.00 Jun 13, 19 2,891.95 Jun 13, 18
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (G) રેન્ક 4
590.41 18.22 18.61 Jun 03, 19 17.38 Jun 13, 18
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
379.79 18.66 19.06 Jun 03, 19 17.71 Jun 13, 18
રિલાયન્સ લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક 1
731.32 2,869.93 2,869.45 Jun 13, 19 2,643.16 Jun 13, 18
રિલાયન્સ લિક્વિડીટી-ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
1,326.63 2,886.88 2,886.39 Jun 13, 19 2,656.09 Jun 13, 18
એસબીઆઈ ઇન્કમ -એફઆરપી -એસપીબીપી - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
1,928.65 30.53 30.53 Jun 13, 19 28.14 Jun 13, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ - એફઆરપી - એસપીબીપી (G) રેન્ક 4
4,415.18 29.37 29.37 Jun 13, 19 27.26 Jun 13, 18
ટાટા લિક્વિડ ફંડ પ્લાન એ (G) રેન્ક 5
213.78 3,260.48 3,299.25 Sep 06, 18 3,081.51 Oct 29, 18
ટાટા લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 5
122.87 3,277.16 3,312.57 Sep 06, 18 3,095.68 Oct 29, 18
યુટીઆઇ મની માર્કેટ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.56 5,062.37 5,061.45 Jun 13, 19 4,692.45 Jun 13, 18
યૂટીઆઇ મની માર્કેટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 4
2,314.64 2,147.50 2,147.07 Jun 13, 19 1,978.11 Jun 13, 18
યુટીઆઇ મની માર્કેટ ફંડ-આઈપી (G) રેન્ક 4
801.82 2,132.96 2,132.54 Jun 13, 19 1,967.28 Jun 13, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 14, 2019 ની એનએવી અને Jun 14, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.