મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
મલ્ટી કેપ ફંડ
મલ્ટી કેપ ફંડ - NAV Details - as on Oct 15, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Jun 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા સન લાઈફ ઈક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 3
8,899.43 705.81 746.14 Jun 03, 19 643.78 Oct 26, 18
બિરલા એસએલ્ ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
2,201.80 751.56 792.07 Jun 03, 19 679.50 Oct 26, 18
Axis CBF Sr.1 - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.76 10.68 10.80 Sep 23, 19 9.04 Oct 23, 18
Axis CBF Sr.1 - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
422.95 10.46 10.59 Sep 23, 19 8.95 Oct 23, 18
Axis MCF - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
173.72 12.74 12.88 Sep 23, 19 10.04 Oct 23, 18
Axis MCF - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3,081.81 12.35 12.50 Sep 23, 19 9.88 Oct 23, 18
બરોડા પાયોનીયર ગ્રોથ (G) રેન્ક 5
783.97 95.38 101.46 Jun 03, 19 86.06 Oct 25, 18
બરોડા પાયોનીયર ગ્રોથ ફંડ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક 5
15.86 101.35 107.50 Jun 03, 19 90.70 Oct 25, 18
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) રેન્ક 1
1,101.09 134.28 139.32 Jun 03, 19 115.72 Oct 23, 18
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
79.10 140.06 144.71 Jun 03, 19 119.69 Oct 23, 18
DSP-BR 3Yrs Close Ended Eqty-DP(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.54 15.91 16.51 Sep 23, 19 13.86 Feb 18, 19
DSP-BR 3Yrs Close Ended Eqty-RP(G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.87 15.52 16.11 Sep 23, 19 13.61 Feb 18, 19
DSP-BR A.C.E Fund - Sr. 1 - DP (F) રેન્ક નથી કરાયુ
82.12 10.52 10.91 Sep 23, 19 9.18 Feb 18, 19
DSP-BR A.C.E Fund - Sr. 1 - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
384.01 10.32 10.71 Sep 23, 19 9.07 Feb 18, 19
DSP BR A.C.E Fund - Sr. 2 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.63 10.52 10.95 Sep 23, 19 9.09 Feb 19, 19
DSP BR A.C.E Fund - Sr. 2 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
51.29 10.34 10.77 Sep 23, 19 9.00 Feb 19, 19
ડીએસપી-બિઆર ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
249.23 42.58 43.55 Sep 23, 19 34.11 Oct 23, 18
ડીએસપી-બીઆર ઈક્વિટી ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 2
2,353.65 40.69 41.64 Sep 23, 19 32.86 Oct 23, 18
Edelweiss ESAF-RP-MD રેન્ક નથી કરાયુ
4.46 12.07 12.44 Dec 19, 18 11.89 Sep 19, 19
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા પ્રાઇમા પ્લસ (G) રેન્ક 3
9,053.83 561.59 608.84 Apr 16, 19 527.90 Aug 22, 19 0
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા પ્રાઇમા પ્લસ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
2,481.53 598.47 646.30 Apr 16, 19 561.94 Aug 22, 19
ઍચડીઍફસી ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 1
15,398.41 629.28 704.71 Jul 04, 19 577.01 Oct 25, 18
એચડીએફસી ઈક્વિટી ફંડ-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 1
7,221.90 663.38 741.86 Jul 04, 19 604.65 Oct 25, 18
એચડીએફસી ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટી (G) રેન્ક 3
485.81 81.10 89.76 Apr 02, 19 75.83 Aug 22, 19
એચએસબીસી ઇન્ડિયા ઓપીપીઓઆરટી- ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
16.14 85.44 94.00 Apr 02, 19 79.74 Aug 22, 19
ICICI Pru Growth Fund-Sr3-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.39 10.72 11.51 Jul 04, 19 10.23 Oct 23, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટોપ ૨૦૦ ફંડ (G) રેન્ક 4
3,047.63 281.18 302.49 Jun 03, 19 264.29 Feb 18, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટોપ ૨૦૦ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
677.19 298.26 319.75 Jun 03, 19 278.48 Oct 26, 18
IDBI Diversified Equity Fund-DP (G) રેન્ક 4
12.50 22.90 23.33 Sep 23, 19 20.46 Oct 23, 18
IDBI Diversified Equity Fund-RP (G) રેન્ક 5
320.64 21.30 21.72 Sep 23, 19 19.26 Aug 22, 19
આઇડીએફસી પ્રિમીઅર ઈક્વિટી એ - (G) રેન્ક 4
4,954.77 92.37 94.97 Sep 23, 19 83.16 Oct 23, 18
આઇડીએફસી પ્રીમીયર ઇક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
529.02 96.97 99.66 Sep 23, 19 86.71 Oct 23, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો મિડ એન સ્મોલ કેપ (G) રેન્ક 5
754.86 46.13 47.55 Apr 16, 19 42.68 Aug 22, 19
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો મિડ એન સ્મોલ કેપ -ડીપી (G) રેન્ક 4
63.08 50.92 52.21 Jun 03, 19 46.95 Oct 23, 18
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) રેન્ક 3
1,980.64 33.64 34.34 Sep 23, 19 27.40 Oct 23, 18
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
6.55 36.12 36.85 Sep 23, 19 29.20 Oct 23, 18
Kotak India Growth Fund-Sr II - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Kotak India Growth Fund-Sr II - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Kotak India Growth Fund-Sr IV-Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.78 9.32 9.76 Apr 16, 19 8.67 Oct 26, 18
Kotak India Growth Fund-Sr IV-Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
340.29 9.18 9.65 Apr 16, 19 8.62 Oct 26, 18
Kotak India Growth Fund-Sr V-Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.98 9.55 9.86 Apr 16, 19 8.65 Aug 05, 19
Kotak India Growth Fund-Sr V-Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
323.54 9.51 9.82 Apr 16, 19 8.62 Aug 05, 19
Kotak India Growth Fund-Sr VII-Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.46 10.46 10.69 Jul 04, 19 9.41 Oct 25, 18
Kotak India Growth Fund-Sr VII-Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.08 10.34 10.59 Jul 04, 19 9.41 Oct 25, 18
કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ (G) રેન્ક 2
18,898.46 35.13 37.20 Jun 03, 19 30.43 Oct 25, 18
કોટક સિલેક્ટ ફોકસ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
5,753.16 37.54 39.62 Jun 03, 19 32.20 Oct 25, 18
એલ&ટી ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 3
2,545.57 79.38 84.80 Jun 03, 19 74.35 Oct 25, 18
એલ & ટી ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
155.80 83.20 88.65 Jun 03, 19 77.36 Oct 25, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ઈક્વીટી ફંડ (G) રેન્ક 4
260.07 47.74 48.59 Sep 23, 19 41.22 Oct 25, 18
એલઆઈસી નોમ્યુરા ઈક્વીટી ફંડ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 3
19.21 50.08 50.94 Sep 23, 19 42.89 Oct 25, 18
MMF Badhat Yojana - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.03 11.48 11.75 Jul 04, 19 9.93 Oct 26, 18
MMF Badhat Yojana - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
248.55 10.88 11.19 Jul 04, 19 9.58 Oct 25, 18
Motilal MOSt Focused Midcap 35-RP-G રેન્ક 4
8,163.31 26.04 27.02 Jun 03, 19 22.57 Oct 23, 18
Motilal MOSt Focused Midcap 35-DP-G રેન્ક 4
5,141.22 27.44 28.38 Jun 03, 19 23.57 Oct 23, 18
Pramerica Diversified Equity Fund-DP (G) રેન્ક 3
2.84 13.98 14.69 Jun 03, 19 12.17 Oct 25, 18
Pramerica Diversified Equity Fund-RP (G) રેન્ક 3
103.02 13.15 13.90 Jun 03, 19 11.65 Oct 25, 18
પીપીએફએએસ લોંગ ટર્મ વેલ્યુ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,382.17 26.28 26.89 Sep 23, 19 23.29 Oct 25, 18
પીપીએફએએસ લોંગ ટર્મ વેલ્યુ ફંડ-રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
477.83 25.35 25.95 Sep 23, 19 22.64 Oct 25, 18
Reliance Capital Builder-II-Sr-B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.42 13.04 13.32 Aug 30, 18 11.53 Oct 25, 18
Reliance Capital Builder-II-Sr-B DP(G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.58 13.83 14.09 Apr 16, 19 12.16 Oct 25, 18
Reliance Close-End Eqty-2-Sr-A (G) રેન્ક નથી કરાયુ
154.16 18.51 18.78 Apr 16, 19 16.10 Oct 09, 18
Reliance Close-End Eqty-2-Sr-A-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
3.53 19.33 19.62 Apr 16, 19 16.81 Oct 09, 18
રિલાયન્સ ઈક્વિટી ઓપીપીઓઆર-ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
1,366.89 95.82 108.67 May 28, 19 87.69 Oct 26, 18
રિલાયન્સ ઇક્વિટી ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -આરપી (G) રેન્ક 1
8,998.94 91.09 103.55 May 28, 19 83.89 Oct 26, 18
સહારા ગ્રોથ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.17 144.36 152.86 Jun 03, 19 125.92 Oct 23, 18
સહારા ગ્રોથ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.04 162.26 171.61 Jun 03, 19 140.69 Oct 23, 18
સહારા વેલ્થ પ્લસ - એફપીઓ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.20 41.10 43.11 Mar 29, 19 37.31 Aug 05, 19
સહારા વેલ્થ પ્લસ - વીપીઓ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.40 47.99 50.29 Apr 01, 19 43.55 Aug 05, 19
સહારા વેલ્થ પ્લસ - એફપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 42.23 44.15 Apr 01, 19 38.29 Aug 05, 19
સહારા વેલ્થ પ્લસ - વીપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.18 49.35 51.66 Apr 01, 19 44.78 Aug 05, 19
SBI Equity Oppor. Sr-1 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.05 16.26 16.89 Jun 03, 19 14.32 Oct 25, 18
SBI Equity Oppor. Sr-1 - Regular(G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.27 15.86 16.53 Jun 03, 19 14.10 Oct 25, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટીકેપ ફંડ (G) રેન્ક 3
5,686.41 49.32 50.97 Jun 03, 19 42.32 Oct 23, 18
એસબીઆઈ મલ્ટીકેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,628.51 52.30 53.87 Jun 03, 19 44.49 Oct 23, 18
Tata Multi Cap - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.80 10.95 11.13 Sep 23, 19 9.71 Oct 26, 18
Tata Multi Cap - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,396.33 10.71 10.90 Sep 23, 19 9.65 Feb 18, 19
Tata Value Fund - Sr.1 - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.18 10.18 10.39 Sep 23, 19 8.79 Oct 26, 18
Tata Value Fund - Sr.1 - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
636.59 9.95 10.17 Sep 23, 19 8.74 Oct 26, 18
Tata Value Fund - Sr.2 - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.74 9.91 10.10 Sep 23, 19 8.68 Oct 26, 18
Tata Value Fund - Sr.2 - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
229.54 9.67 9.86 Sep 23, 19 8.63 Oct 26, 18
ટોરસ સ્ટાર શેર (G) રેન્ક 4
211.35 105.94 115.67 Jun 03, 19 99.85 Sep 19, 19
ટોરસ સ્ટાર શેર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
3.69 109.79 119.85 Jun 03, 19 103.48 Sep 19, 19
યુનિયન કેબીસી ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 3
252.76 19.69 20.19 Jun 03, 19 17.45 Oct 25, 18
યુનિયન કેબીસી ઇક્વિટી ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
12.60 20.66 21.15 Jun 03, 19 18.23 Oct 25, 18
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 2
8,402.49 140.28 145.41 Apr 16, 19 125.31 Oct 26, 18
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 2
950.77 144.25 149.21 Jun 03, 19 128.23 Oct 26, 18
UTI-Focussed Equity - Sr I-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.28 13.80 14.71 Apr 16, 19 12.53 Oct 26, 18
UTI-Focussed Equity - Sr I-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
88.84 12.90 13.77 Apr 16, 19 11.87 Oct 25, 18
UTI-Focussed Equity - Sr IV-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.66 9.62 10.24 Apr 16, 19 8.73 Oct 25, 18
UTI-Focussed Equity - Sr IV-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
286.83 9.30 9.92 Apr 16, 19 8.52 Oct 25, 18
UTI-Focussed Equity - Sr V-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.31 9.42 9.91 Apr 16, 19 8.57 Oct 25, 18
UTI-Focussed Equity - Sr V-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
507.85 9.11 9.63 Apr 16, 19 8.41 Oct 25, 18
UTI-Focussed Equity - Sr VI-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.00 9.80 10.35 Apr 16, 19 8.96 Oct 25, 18
UTI-Focussed Equity - Sr VI-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
255.34 9.50 10.08 Apr 16, 19 8.82 Oct 25, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Oct 15, 2019 ની એનએવી અને Oct 15, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.