મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
સેક્ટોરલ /થેમેટિક
સેક્ટોરલ /થેમેટિક - NAV Details - as on Jun 19, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
203.13 30.91 32.67 Jun 03, 19 25.17 Oct 26, 18
બિરલા એસએલ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,392.97 29.29 31.05 Aug 20, 18 23.98 Oct 26, 18
બિરલા એસએલ કોમોડીટી ઇક્વિટીસ - જીએપી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.19 24.36 27.01 Oct 09, 18 21.43 Dec 26, 18
બિરલા એસએલ કોમોડીટી ઇક્વિટીસ -જીએપી - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.37 23.73 26.38 Oct 09, 18 20.90 Dec 26, 18
બિરલા સન લાઈફ ન્યુ મીલેનીયમ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
342.93 53.20 55.67 Sep 10, 18 48.05 Oct 26, 18
બિરલા એસએલ ન્યુ મિલેનીયમ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
130.96 55.94 58.10 Sep 10, 18 50.21 Oct 26, 18
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ ફંડ. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
799.09 81.86 84.89 Aug 28, 18 71.44 Oct 09, 18
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
119.60 87.31 90.45 Jun 03, 19 75.68 Oct 09, 18
બિરલા એસએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) રેન્ક 4
523.18 32.18 34.20 Aug 30, 18 27.53 Feb 19, 19
બિરલા એસએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
50.16 33.77 35.74 May 27, 19 28.83 Feb 18, 19
બિરલા એસએલ ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી A (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.86 21.02 22.41 Oct 04, 18 18.22 Dec 26, 18
બિરલા એસએલ ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.61 18.07 19.59 Aug 30, 18 17.00 Oct 25, 18
બિરલા એસએલ ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી - A - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.71 21.73 23.09 Oct 04, 18 18.79 Dec 26, 18
બિરલા એસએલ ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી - B - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.20 18.69 20.18 Aug 30, 18 17.53 Oct 25, 18
Birla SL Manufacturing Equity - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.69 12.97 15.08 Aug 31, 18 12.50 Feb 18, 19
Birla SL Manufacturing Equity - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
595.57 12.46 14.56 Aug 31, 18 12.04 Feb 18, 19
બિરલા સન લાઇફ એમએનસી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3,194.18 730.31 806.15 Aug 30, 18 670.17 Oct 09, 18
બિરલા એસએલ એમએનસી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
332.07 775.53 849.99 Aug 30, 18 707.49 Oct 09, 18
બરોડા પાયોનીયર બેન્ક એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ (બી) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 20.87 22.79 Aug 27, 18 19.11 Oct 09, 18
બરોડા બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસીસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.37 23.98 24.59 Jun 03, 19 19.11 Oct 09, 18
બરોડા પાયોનીયર બેન્ક એન્ડ ફાઇના - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.26 25.21 25.84 Jun 03, 19 20.00 Oct 09, 18
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા (G) રેન્ક 3
38.26 15.26 17.64 Aug 06, 18 13.42 Feb 19, 19
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
6.47 16.47 18.83 Aug 06, 18 14.42 Feb 19, 19
કેનેરા રોબેકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક 4
107.29 45.26 47.38 Aug 31, 18 39.10 Oct 25, 18
કેનેરા રોબેકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
8.36 47.56 49.68 May 27, 19 40.85 Oct 25, 18
કેનેરા રોબેકો એફ.ઓ.આર.સી.ઇ. ફંડ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
288.55 39.01 40.70 Aug 28, 18 33.08 Oct 09, 18
કેનેરા રોબેકો એફ.ઓ.આર.સી.ઇ. ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.31 41.47 42.80 Aug 28, 18 34.84 Oct 09, 18
ડીએસપી-બિઆર ઇન્ડીયા ટાઇગર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
112.94 95.97 101.44 May 27, 19 79.81 Oct 25, 18
ડીએસપી-બીઆર ઇન્ડિયા ટાઈગર - આરપી (G) રેન્ક 2
1,023.37 92.69 98.00 May 27, 19 77.37 Oct 25, 18
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
73.43 76.56 80.71 Jun 03, 19 68.23 Oct 08, 18
ફ્રેંક્લિન એશિયન ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.50 22.72 23.72 Apr 18, 19 19.57 Dec 26, 18
ફ્રેંક્લિન એશિયા ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
101.75 21.80 22.77 Apr 18, 19 18.82 Dec 26, 18
ફ્રેંક્લિન બિલ્ડ ઇંડિયા -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
225.89 45.71 48.43 Jun 03, 19 38.00 Oct 09, 18
ફ્રેંક્લિન બિલ્ડ ઇંડિયા ફંડ (G) રેન્ક 1
930.12 42.36 44.90 Jun 03, 19 35.53 Oct 09, 18
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
507.81 73.44 77.44 Jun 03, 19 65.72 Oct 08, 18
ફ્રેંકલિન ઇંફોટેક ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
213.03 161.35 168.41 Apr 24, 19 28.00 Oct 24, 18
ફ્રેંક્લિન ઇંફોટેક ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.15 167.42 174.57 Apr 24, 19 2.00 Oct 24, 18
એચડીએફસી ઇન્ફ્રાત્રકચર -ડાઈરેક (G) રેન્ક 5
124.99 17.52 18.93 May 27, 19 15.07 Feb 18, 19
એચડીએફસી ઇન્ફ્રાસ્ટકચર ફંડ (G) રેન્ક 5
692.73 16.63 17.97 May 27, 19 14.33 Feb 18, 19
એચડીએફસી પ્રોગ્રેસ્સીવ થીમીસ (G) રેન્ક 5
103.28 16.93 21.15 Jun 20, 18 14.76 Feb 18, 19
એચએસબીસી પ્રોગ્રેસીવ થીમ્સ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
2.20 17.75 22.00 Jun 20, 18 15.42 Feb 18, 19
ICICI Manufacture In India Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
24.91 10.39 10.75 Jun 03, 19 9.57 Feb 18, 19
ICICI Manufacture In India Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,123.41 10.27 10.65 Apr 16, 19 9.52 Feb 18, 19
ICICI PH&D (P.H.D) Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
99.66 9.50 11.00 Sep 06, 18 9.50 Jun 19, 19
ICICI PH&D (P.H.D) Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,279.85 9.36 10.97 Sep 06, 18 9.36 Jun 19, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ બેંકિંગ & ફાઇનાન્સ સર્વિસિઝ -આરપી (G) રેન્ક 2
2,167.06 66.74 69.58 Jun 03, 19 52.64 Oct 09, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ બેંકિંગ & ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીઝ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
553.34 71.40 74.40 Jun 03, 19 55.91 Oct 09, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ અધર સર્વિસીઝ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
667.02 56.04 61.00 Sep 07, 18 52.17 Dec 10, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ અધર સર્વિસીઝ - ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.83 59.00 63.73 Sep 07, 18 54.64 Dec 10, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એફએમસીજી ફંડ (G) રેન્ક 4
391.11 237.42 255.02 Aug 30, 18 215.45 Oct 09, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એફએમસીજી ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
127.28 249.02 265.10 Aug 30, 18 224.22 Oct 09, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક 2
1,130.42 51.92 54.30 May 28, 19 43.83 Feb 18, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
71.99 54.32 56.78 May 28, 19 45.74 Feb 18, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટેક્નોલોજી ફંડ (G) રેન્ક 4
364.22 58.92 62.45 Oct 01, 18 54.37 Nov 21, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટેકનોલોજી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
112.03 62.04 65.35 Feb 07, 19 56.90 Jun 20, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ યુએસ બ્લુચિપ ઇક્વિટી (G) રેન્ક 4
181.19 27.23 27.94 Apr 24, 19 22.73 Dec 24, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ યુએસ બ્લુચિપ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
71.96 28.72 29.43 Apr 24, 19 23.87 Dec 24, 18
IDBI B&FS Fund-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.20 10.90 11.37 Jun 03, 19 9.38 Oct 23, 18
IDBI B&FS Fund-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
155.88 10.63 11.10 Jun 03, 19 9.28 Oct 23, 18
આઇડીફસી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
137.16 16.49 18.06 Aug 31, 18 13.99 Feb 19, 19
આઇડીફસી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્લાન A (G) રેન્ક 4
760.60 15.17 16.75 Aug 31, 18 12.91 Feb 19, 19
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો બેંકિંગ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
114.14 58.54 60.35 Jun 03, 19 46.99 Oct 08, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો બેંકિંગ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.21 64.67 66.63 Jun 03, 19 51.32 Oct 08, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
2.85 18.93 19.60 May 27, 19 16.14 Oct 09, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) રેન્ક 2
34.61 17.13 17.75 May 27, 19 14.77 Oct 09, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો પીએસયુ ઇક્વિટી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
55.87 17.73 18.28 Jun 03, 19 14.80 Oct 09, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો પીએસયુ ઇક્વિટી -ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.22 19.46 20.05 Jun 03, 19 16.06 Oct 09, 18
પાઇનબ્રીજ ઇન્ફ્રા એન્ડ ઇકો રીફોર્મ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G) રેન્ક 3
343.21 20.28 21.31 May 27, 19 17.17 Oct 09, 18
પાઇનબ્રીજ ઇન્ફ્રા એન્ડ ઇકો રીફોર્મ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
41.34 22.07 23.17 May 27, 19 18.51 Oct 09, 18
L&T Business Cycles - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.46 16.11 16.72 May 27, 19 13.64 Oct 09, 18
L&T Business Cycles - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
724.53 15.59 16.19 May 27, 19 13.28 Oct 09, 18
એલ & ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક 3
1,527.51 15.54 17.47 Aug 31, 18 14.04 Feb 18, 19
એલ & ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
312.90 16.36 18.23 Aug 31, 18 14.72 Feb 18, 19
એલઆઈસી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર -ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 1
3.35 15.60 16.09 May 28, 19 12.96 Oct 11, 18
એલઆઈસીએમએફ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર-એસઆર-૧ (G) રેન્ક 1
49.01 14.61 15.08 May 28, 19 12.23 Oct 11, 18
LIC NOMURA MF Bkg&Fin Serv - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.64 12.02 12.42 Jun 03, 19 9.32 Oct 08, 18
LIC NOMURA MF Bkg&Fin Serv - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
50.34 11.51 11.90 Jun 03, 19 8.98 Oct 08, 18
માઇરા ઇંડિયા-ચાઇના કંઝમ્પસન -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
92.55 36.73 38.33 Aug 27, 18 32.49 Oct 09, 18
માઇરા ઇંડિયા-ચાઇના કંઝમ્પસન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
551.78 33.84 35.77 Aug 27, 18 30.29 Oct 09, 18
Mirae FMP Sr-2 391D - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.28 9.92 11.17 Sep 06, 18 9.76 Jul 19, 18
Mirae FMP Sr-2 391D - Direct (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
276.81 9.77 11.14 Sep 06, 18 9.75 Jul 19, 18
એસકોર્ટ્સ પાવર એન્ડ એનર્જી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.68 24.96 26.95 Aug 03, 18 23.47 Feb 18, 19
એસકોર્ટ્સ પાવર એન્ડ એનર્જી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.13 25.97 27.90 Aug 03, 18 24.37 Feb 18, 19
એસકોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.49 8.68 9.34 May 27, 19 7.58 Oct 25, 18
એસકોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 8.80 9.46 May 27, 19 7.65 Oct 25, 18
રિલાયન્સ બેંકિંગ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,513.85 287.63 302.54 May 28, 19 234.45 Oct 09, 18
રિલાયન્સ બેન્કિંગ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
309.33 299.93 315.36 May 28, 19 243.27 Oct 09, 18
રિલાયન્સ મિડીયા & એંટરટેનમેંટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
68.46 63.07 68.13 Aug 31, 18 56.53 Oct 09, 18
રિલાયન્સ મીડિયા એન્ડ ઈએનટીઈઆર. -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.01 66.31 71.16 Aug 31, 18 59.11 Oct 09, 18
Reliance Japan Equity Fund (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.77 12.52 13.89 Sep 26, 18 11.26 Dec 26, 18
Reliance Japan Equity Fund-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.55 12.98 14.31 Sep 26, 18 11.63 Dec 26, 18
રિલાયન્સ ફાર્મા ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,255.45 138.07 164.47 Sep 17, 18 138.07 Jun 19, 19
રિલાયન્સ ફાર્મા ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
426.00 145.63 172.36 Sep 17, 18 145.63 Jul 19, 18
રિલાયન્સ ડાયવર્સિફાઇડ પાવર - આરપી (G) રેન્ક 4
1,325.35 99.12 105.02 May 27, 19 84.76 Feb 18, 19
રિલાયન્સ ડાઈવર. પાવર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
62.22 103.09 109.18 May 27, 19 87.97 Feb 18, 19
રિલાયન્સ ક્વાંટ પ્લસ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.44 25.72 26.75 Aug 28, 18 23.20 Oct 23, 18
રિલાયન્સ ક્વાંટ પ્લસ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.73 26.77 27.69 Jun 03, 19 24.02 Oct 23, 18
Reliance US Equity Opp. Fund (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.83 15.74 15.74 Jun 19, 19 12.51 Dec 24, 18
Reliance US Equity Opp. Fund DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.71 16.35 16.35 Jun 19, 19 12.94 Dec 24, 18
સહારા બેક. & ફાઈ. સર્વિસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.68 79.99 82.86 May 28, 19 62.30 Oct 05, 18
સહારા બેક. & ફાઈ. સર્વિસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.88 75.10 77.81 May 28, 19 58.78 Oct 05, 18
સહારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - એફપીઓ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.51 25.95 26.88 Aug 31, 18 22.79 Oct 23, 18
સહારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - એફપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 28.46 29.41 Jun 03, 19 24.57 Oct 09, 18
સહારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - વીપીઓ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.78 30.16 31.20 Jun 03, 19 26.43 Oct 23, 18
સહારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - વીપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.08 30.96 32.02 Jun 03, 19 27.05 Oct 09, 18
સહારા પાવર & નેચરલ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 22.22 23.97 Aug 31, 18 20.03 Feb 19, 19
સહારા પાવર & નેચરલ રેસ. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.51 20.52 22.33 Aug 31, 18 18.54 Feb 19, 19
SBI Banking & Financial Services -DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
134.14 19.33 20.01 Jun 03, 19 14.95 Oct 26, 18
SBI Banking & Financial Services -RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
514.58 18.56 19.22 Jun 03, 19 14.45 Oct 26, 18
એસબીઆઈ ફાર્મા ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
794.57 106.35 133.89 Sep 06, 18 106.35 Jun 19, 19
એસબીઆઈ ફાર્મા ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
233.99 114.08 142.54 Sep 06, 18 114.08 Jun 19, 19
એસબીઆઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - એસઆર I (G) રેન્ક 4
453.66 15.58 16.35 May 28, 19 12.80 Oct 25, 18
એસબીઆઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર એસઆર ૧ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
21.13 16.21 17.01 May 28, 19 13.27 Oct 25, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ કોમા ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
228.05 36.21 37.96 Jun 03, 19 31.55 Feb 18, 19
એસબીઆઈ માગ્નુંમ કોમ્માં ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.26 37.82 39.64 Jun 03, 19 32.90 Feb 18, 19
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,773.26 106.62 109.90 Jun 03, 19 90.35 Oct 23, 18
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ઇક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
370.13 111.96 115.39 Jun 03, 19 94.47 Oct 23, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ ગ્લોબલ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3,214.21 164.27 179.45 Aug 31, 18 154.80 Oct 25, 18
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ગ્લોબલ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
316.67 173.19 188.17 Aug 31, 18 162.50 Oct 09, 18
એસબીઆઈ પીએસયુ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
128.87 10.42 10.89 Aug 09, 18 8.80 Feb 18, 19
એસબીઆઈ પીએસયુ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.74 10.82 11.27 May 27, 19 9.13 Feb 18, 19
એસબીઆઈ આઈટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
96.18 65.88 67.25 Jun 11, 19 58.47 Oct 26, 18
એસબીઆઈ આઈટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.03 70.28 71.73 Jun 11, 19 61.95 Oct 26, 18
સુન્દરમ ફીન-સેર્વ ઓપ્પ. -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.90 45.26 46.32 Jun 03, 19 35.58 Oct 09, 18
સુન્દરમ એફટીપી ફીન-સેર્વ. ઓપોર.-આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 46.53 47.63 Jun 03, 19 36.59 Oct 09, 18
સુન્દરમ એફટીપી ફીન-સેર્વ. ઓપોર.-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
142.26 43.42 44.45 Jun 03, 19 34.27 Oct 09, 18
સુન્દરમ કેપેસ ઓપ્પ. -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
31.22 34.07 36.12 May 28, 19 28.61 Oct 25, 18
સુન્દરમ કેપેસ ઓપ્પોર. (G) રેન્ક 3
545.69 32.91 34.89 May 28, 19 27.71 Oct 25, 18
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
188.98 41.96 46.05 Aug 31, 18 38.11 Oct 25, 18
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,204.46 40.33 44.52 Aug 31, 18 36.81 Oct 25, 18
Sundaram World Brand - Sr II - DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.49 15.60 15.87 Oct 03, 18 12.52 Dec 24, 18
Sundaram World Brand - Sr II - RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
56.12 15.24 15.56 Oct 03, 18 12.26 Dec 24, 18
Sundaram World Brand - Sr III - DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.29 15.77 16.05 Oct 03, 18 12.66 Dec 24, 18
Sundaram World Brand - Sr III - RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
39.55 15.42 15.74 Oct 03, 18 12.40 Dec 24, 18
Tata Bkg & Fin Serv. Fund - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
43.27 20.74 21.33 Jun 03, 19 15.85 Oct 08, 18
Tata Bkg & Fin Serv. Fund - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
216.89 19.56 20.13 Jun 03, 19 15.12 Oct 08, 18
Tata Digital India Fund - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
173.15 16.33 16.64 Sep 10, 18 14.12 Nov 21, 18
Tata Digital India Fund - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
238.13 15.38 15.88 Sep 10, 18 13.43 Nov 21, 18
ટાટા ઈથીકલ ફંડ (G) રેન્ક 3
462.18 155.07 165.60 Aug 31, 18 142.96 Oct 09, 18
ટાટા એથિકલ ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
70.91 164.66 174.16 Aug 31, 18 150.53 Oct 09, 18
Tata India Consumer Fund - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
269.00 17.46 20.43 Aug 30, 18 16.67 Oct 09, 18
Tata India Consumer Fund - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,155.82 16.46 19.52 Aug 30, 18 15.90 Oct 09, 18
Tata India Pharma & HealthCare - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
146.94 8.41 9.83 Sep 06, 18 8.41 Jun 19, 19
Tata India Pharma & HealthCare - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.98 8.93 10.30 Sep 06, 18 8.82 Jul 16, 18
ટાટા ઇંફાસ્ટ્રક્ચર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
15.76 59.05 61.07 May 27, 19 48.82 Oct 25, 18
ટાટા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) રેન્ક 3
509.52 57.20 59.18 May 27, 19 47.47 Oct 25, 18
Tata Resources & Energy Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.95 14.94 15.78 Aug 31, 18 13.40 Feb 18, 19
Tata Resources & Energy Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.75 14.06 15.05 Aug 31, 18 12.68 Feb 18, 19
ટોરસ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.40 28.18 29.01 Jun 03, 19 22.39 Oct 05, 18
ટોરસ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસીસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.68 26.42 27.20 Jun 03, 19 21.11 Oct 05, 18
ટોરસ ઇથીકલ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.57 50.38 54.94 Aug 28, 18 47.08 Oct 26, 18
ટોરસ ઇથીકલ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.12 53.08 57.33 Aug 28, 18 49.18 Oct 26, 18
ટોરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.90 24.32 26.90 Sep 03, 18 22.10 Feb 18, 19
ટોરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.22 25.40 28.04 Sep 03, 18 23.09 Feb 18, 19
યુટીઆઇ બેંકિંગ સેક્ટર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
613.48 99.29 105.46 Jun 03, 19 83.51 Oct 09, 18
યૂટીઆઇ બૅંકિંગ સેક્ટર - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
50.78 106.18 112.72 Jun 03, 19 88.66 Oct 09, 18
યુટીઆઇ ફાર્મા & હેલ્થ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
380.66 76.65 96.19 Sep 06, 18 76.65 Jun 19, 19
યૂટીઆઇ ફાર્મા & હેલ્ત - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
51.04 81.26 101.15 Sep 06, 18 81.26 Jun 19, 19
યૂટીઆઇ ઇંડિયા લાઇફસ્ટાઇલ ફંડ -ડાઇરેક્ટ(જી) રેન્ક નથી કરાયુ
4.54 25.52 29.61 Aug 27, 18 24.09 Oct 09, 18
યુટીઆઇ ઈંડિયા લાઇફસ્ટાઇલ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
254.29 24.59 28.67 Aug 27, 18 23.31 Oct 09, 18
યુટીઆઇ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) રેન્ક 2
1,276.08 54.08 56.78 May 27, 19 44.34 Oct 25, 18
યૂટીઆઇ ઇનફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ -ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 2
20.94 55.62 58.38 May 27, 19 45.48 Oct 25, 18
યુટીઆઇ એમએનએસ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,878.21 186.62 212.90 Aug 30, 18 181.62 Oct 25, 18
યૂટીઆઇ મંક ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
226.17 197.13 223.21 Aug 30, 18 190.02 Oct 26, 18
યુટીઆઇ ટ્રાંસપોર્ટ એન્ડ લોજિસ્ટિક (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,240.75 89.48 121.45 Jul 10, 18 89.48 Jun 19, 19
યૂટીઆઇ ટ્રાન્સપોર્ટ&લજિસ્ટિક્સ -ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
174.96 95.71 128.45 Jul 10, 18 95.71 Jun 19, 19

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 19, 2019 ની એનએવી અને Jun 20, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.