મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ
શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ - NAV Details - as on Jun 19, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનીટીસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
817.01 32.74 32.74 Jun 19, 19 29.84 Jun 20, 18
બિરલા એસએલ શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનીટીસ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 4
2,870.22 31.52 31.52 Jun 19, 19 28.92 Jun 20, 18
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રેગુ (ડી) રેન્ક 3
726.67 20.40 20.55 Jun 03, 19 18.94 Jun 20, 18
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
3,599.31 21.43 21.59 Jun 03, 19 19.77 Jun 20, 18
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - આરપી (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
6.24 20.17 20.32 Jun 03, 19 18.72 Jun 20, 18
બરોડા પાયોનીયર શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ (G) રેન્ક 3
209.53 20.25 20.25 Jun 19, 19 18.64 Jun 20, 18
બરોડા પાયોનીયર એસટીબીએફ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક 3
41.34 21.08 21.08 Jun 19, 19 19.27 Jun 20, 18
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ આઇએનસી (જી) રેન્ક 3
120.63 20.94 21.59 Jun 03, 19 19.98 Jun 20, 18
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ આઇએનસી - આરપી (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
4.74 28.20 29.08 Jun 03, 19 26.87 Jun 20, 18
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટટર્મ ઇન્કમ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
9.91 21.73 22.40 Jun 03, 19 20.55 Jun 20, 18
બીઓઆઇ એક્સા એસટીઆઈએફ - આરપી (G) રેન્ક 5
97.50 19.47 20.24 Jun 12, 19 19.11 Jun 20, 18
બીઓઆઇ એક્સા શોર્ટ ટર્મ ઇન્કમ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
60.43 20.56 21.38 Jun 12, 19 20.08 Jun 20, 18
કેનેરા રોબેકો યીલ્ડ એડવાન્ટેજ (G) રેન્ક 2
162.89 17.82 17.82 Jun 19, 19 16.50 Jun 20, 18
કેનેરા રોબેકો યીલ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
78.94 18.73 18.73 Jun 19, 19 17.21 Jun 20, 18
ડીડબ્લુએસ શોર્ટ મેચ્યોરીટી ફંડ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 5
118.92 31.33 35.40 Apr 16, 19 30.52 Jun 04, 19
ડીડબ્લ્યુએસ શોર્ટ મેચ્યોરીટી -આરપી (G) રેન્ક 5
313.12 29.64 33.54 Apr 16, 19 28.88 Jun 04, 19
ડીએસપી-બિઆર શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
1,978.54 33.50 33.50 Jun 19, 19 30.61 Jun 20, 18
ડીએસપી-બીઆર શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક 1
535.74 32.03 32.03 Jun 19, 19 29.49 Jun 20, 18
જેપી મોર્ગન શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.54 15.42 16.99 May 28, 19 15.38 Jun 13, 19
જેપી મોર્ગન એસટીઆઈ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.78 15.78 17.38 May 28, 19 15.74 Jun 13, 19
પીયરલેસ શોર્ટ ટર્મ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.28 21.61 21.61 Jun 19, 19 19.89 Jun 20, 18
પીયરલેસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.73 20.44 20.44 Jun 19, 19 18.98 Jun 20, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા એસટી ઇંકમ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
2,389.20 4,230.96 4,241.50 Jun 03, 19 3,853.61 Jun 20, 18
ટેંપલટન ઇંડિયા એસટી ઈન્કમ (G) રેન્ક 3
10,034.94 4,023.74 4,035.06 Jun 03, 19 3,693.28 Jun 20, 18
ટેંપલટન (I) એસટીઆઈએફ -ઇન્સ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.36 3,324.50 3,333.40 Jun 03, 19 3,040.16 Jun 20, 18
એચડીએફસી શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનિટી (G) રેન્ક 2
2,367.28 21.03 21.03 Jun 19, 19 19.31 Jun 20, 18
એચડીએફસી સોર્ટ ટર્મ ઓપન-ડાઈરેક (G) રેન્ક 3
5,536.59 21.23 21.23 Jun 19, 19 19.47 Jun 20, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન (G) રેન્ક 3
3,300.46 39.37 39.37 Jun 19, 19 36.24 Jun 20, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એસટીપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
3,982.32 41.18 41.18 Jun 19, 19 37.62 Jun 20, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.65 40.74 40.74 Jun 18, 19 37.50 Jun 20, 18
આઈડીબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ- ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 3
24.91 19.02 19.80 Jun 03, 19 18.28 Jun 20, 18
આઈડીબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ (G) રેન્ક 3
62.27 17.95 18.69 Jun 03, 19 17.43 Jun 20, 18
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - એસટીપી (G) રેન્ક 1
1,345.89 38.73 38.74 Jun 19, 19 35.44 Jun 20, 18
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - STP- ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
4,029.70 40.27 40.27 Jun 19, 19 36.67 Jun 20, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ શોર્ટ ટર્મ ફંડ-ડીઆઈઆર (G) રેન્ક 4
132.74 1,687.16 1,687.17 Jun 19, 19 1,532.97 Jun 20, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ શોર્ટ ટર્મ ફંડ-આરઈજી (G) રેન્ક 4
44.79 1,577.29 1,577.29 Jun 19, 19 1,449.51 Jun 20, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એસટીપી -પ્લાન બી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.30 2,462.57 2,462.74 Jun 18, 19 2,272.25 Jun 20, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એસટીપી ફંડ (G) રેન્ક 3
16.97 2,471.37 2,471.54 Jun 18, 19 2,280.37 Jun 20, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એસટીપી- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,002.74 2,610.17 2,610.28 Jun 18, 19 2,388.12 Jun 20, 18
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.09 25.03 26.35 Jun 03, 19 24.65 Jun 20, 18
જેએમ શોર્ટ ટર્મ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.57 25.44 26.78 Jun 03, 19 24.99 Jun 20, 18
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન-રેજ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.91 34.15 35.95 Jun 03, 19 33.63 Jun 20, 18
કોટક બોંડ-એસટીપી (G) રેન્ક 2
754.50 35.51 35.51 Jun 19, 19 32.59 Jun 20, 18
કોટક બોંડ- એસટીપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
7,807.23 37.24 37.24 Jun 19, 19 33.90 Jun 20, 18
એલ & ટી શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનીટીઝ (G) રેન્ક 1
558.23 18.17 18.17 Jun 19, 19 16.69 Jun 20, 18
એલ & ટી શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનીટીઝ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
2,670.36 18.71 18.71 Jun 19, 19 17.11 Jun 20, 18
Mirae FMP Sr-1 368D - Direct (QD) રેન્ક 2
10.42 11.03 11.03 Jun 18, 19 10.07 Jun 20, 18
Mirae FMP Sr-2 391D - Reg (D) રેન્ક 2
52.03 10.93 10.93 Jun 18, 19 10.05 Jun 20, 18
પ્રિન્સીપલ ઇન્કમ - શોર્ટ ટર્મ (G) રેન્ક 4
154.87 30.05 33.00 Jun 03, 19 29.91 Jun 04, 19
પ્રિન્સીપલ ઇન્કમ - એસટીપી -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
87.81 31.53 34.63 Jun 03, 19 31.38 Jun 04, 19
રિલાયન્સ શોર્ટ ટર્મ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
5,558.19 36.74 36.75 Jun 18, 19 33.71 Jun 20, 18
રિલાયન્સ શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક 3
1,885.21 35.33 35.33 Jun 18, 19 32.63 Jun 20, 18
એસબીઆઈ શોર્ટ હોરીઝોન ડીઈબીટી-એસટીએફ- આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.74 24.66 24.66 Jun 19, 19 22.71 Jun 20, 18
એસબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
3,961.72 22.47 22.47 Jun 19, 19 20.58 Jun 20, 18
એસબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ ડીઈબીટી - આરપી (G) રેન્ક 2
2,430.17 21.79 21.79 Jun 19, 19 20.07 Jun 20, 18
સુન્દરમ ડીબત એસટીપી એપી (G) રેન્ક 3
105.34 29.87 32.34 Jun 03, 19 29.69 Jun 10, 19
સુન્દરમ ડેબ્ટ એસટીપી એપી- ડાઈરેક્ટ (G) રેન્ક 3
511.14 31.55 34.14 Jun 03, 19 31.35 Jun 10, 19
ટાટા શોર્ટ ટર્મ બોંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,043.23 34.78 34.78 Jun 19, 19 32.51 Oct 29, 18
ટાટા શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ (G) રેન્ક 3
2,105.40 33.14 33.14 Jun 19, 19 31.14 Oct 29, 18
યૂટીઆઇ શોર્ટ ટર્મ ઇનકમ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 4
4,159.54 20.80 23.44 Jun 03, 19 20.36 Jun 10, 19
યુટીઆઇ શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ - આઈપી (G) રેન્ક 4
2,494.66 20.19 22.75 Jun 03, 19 19.76 Jun 10, 19
યુટીઆઇ શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ- આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
63.45 28.97 32.66 Jun 03, 19 28.36 Jun 10, 19

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 19, 2019 ની એનએવી અને Jun 20, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.