મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
સ્મોલ કેપ ફંડ
સ્મોલ કેપ ફંડ - NAV Details - as on Jun 19, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ (G) રેન્ક 3
1,751.78 32.77 39.60 Jun 20, 18 30.15 Feb 18, 19
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
448.89 34.88 41.66 Jun 20, 18 31.95 Feb 18, 19
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - રેગ્યુલર (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
215.86 28.96 29.44 Jun 12, 19 24.46 Oct 23, 18
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
24.89 30.79 31.30 Jun 12, 19 25.84 Oct 23, 18
ડીએસપી-બિઆર માઇક્રો કેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
754.91 56.52 62.58 Aug 31, 18 50.67 Feb 18, 19
ડીએસપી-બીઆર માઈક્રો કેપ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 3
4,109.07 54.28 60.48 Aug 31, 18 48.81 Feb 18, 19
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ (G) રેન્ક 3
5,456.01 52.58 58.34 Aug 09, 18 48.66 Feb 18, 19
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,529.63 56.51 62.10 Aug 09, 18 52.10 Feb 18, 19
મોર્ગન સ્ટેનલી એ.સી.ઈ. (G) રેન્ક 1
4,622.35 41.64 46.24 Aug 31, 18 39.41 Feb 18, 19
મોર્ગન સ્ટેનલી એ.સી.ઈ. -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
1,834.55 44.67 49.07 Aug 31, 18 42.12 Feb 18, 19
એચડીએફસી મિડકેપ ઈક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 4
627.61 47.52 55.29 Jun 20, 18 43.16 Feb 18, 19
એચએસબીસી મિડકેપ ઈક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
113.07 49.91 57.61 Aug 06, 18 45.18 Feb 18, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંડો એશિયા ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.54 26.07 27.42 Jun 04, 19 22.17 Feb 18, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંડો એશિયા ઇક્વિટી - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 25.08 26.39 Jun 04, 19 21.41 Feb 18, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંડો એશિયા ઇક્વિટી - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
167.03 25.09 26.40 Jun 04, 19 21.41 Feb 18, 19
IDBI Small Cap Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.32 9.61 10.89 Aug 31, 18 8.82 Feb 18, 19
IDBI Small Cap Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
135.13 9.14 10.54 Aug 08, 18 8.43 Feb 18, 19
કોટક મિડકેપ ફંડ (G) રેન્ક 3
1,064.19 69.83 76.76 Aug 31, 18 63.58 Feb 18, 19
કોટક મિડકેપ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
159.05 75.60 82.27 Aug 31, 18 68.50 Feb 18, 19
L&T Emerging Businesses Fund-DP (G) રેન્ક 2
1,366.75 24.22 28.22 Aug 31, 18 23.26 Feb 18, 19
L&T Emerging Businesses Fund-RP (G) રેન્ક 2
4,273.14 23.25 27.34 Aug 31, 18 22.42 Feb 18, 19
રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,208.74 41.31 47.61 Sep 03, 18 37.74 Feb 18, 19
રિલાયન્સ સ્મલ કેપ ફંડ (G) રેન્ક 3
6,258.61 38.80 45.10 Sep 03, 18 35.57 Feb 18, 19
એસબીઆઈ સ્મોલ એન્ડ સ્મમિડકેપ ફંડ (G) રેન્ક 2
1,228.53 50.37 56.52 Aug 31, 18 46.49 Feb 18, 19
એસબીઆઈ સ્મલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
380.87 54.09 60.13 Aug 31, 18 49.72 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 10-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.72 13.54 15.29 Jun 20, 18 12.09 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 10-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
39.17 13.15 15.01 Jun 20, 18 11.77 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 11-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.96 9.96 11.85 Jun 20, 18 9.19 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 11-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
36.99 9.78 11.72 Jun 20, 18 9.04 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 12-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.84 9.64 11.43 Jun 20, 18 8.88 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 12-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
29.29 9.44 11.28 Jun 20, 18 8.71 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 14-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.00 8.67 10.60 Jun 20, 18 8.02 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 14-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
53.01 8.55 10.51 Jun 20, 18 7.93 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 15-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.87 8.55 10.53 Jun 20, 18 7.94 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 15-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
54.24 8.38 10.41 Jun 20, 18 7.80 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 16-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
35.49 7.85 9.78 Jun 20, 18 7.35 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 17-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.10 7.64 9.38 Jun 20, 18 7.12 Feb 18, 19
Sundaram Select Micro Cap-Sr 17-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
31.46 7.45 9.27 Jun 20, 18 6.97 Feb 18, 19
સુન્દરમ સિલેક્ટ માઈક્રો કેપ - એસઆર III - ડાઈરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.47 31.71 36.50 Apr 30, 18 29.62 Oct 09, 18
સુન્દરમ સિલેક્ટ માઈક્રો કેપ - એસઆર III - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.74 30.63 35.34 Apr 30, 18 28.64 Oct 09, 18
Sundaram Select Micro Cap-Sr 4-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.39 29.54 34.59 Apr 30, 18 28.19 Oct 09, 18
Sundaram Select Micro Cap-Sr 4-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
30.89 28.55 33.54 Apr 30, 18 27.29 Oct 09, 18
Sundaram Select Small Cap - Sr VIII-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
3.59 13.84 15.46 Jun 20, 18 12.31 Oct 25, 18
Sundaram Select Small Cap - Sr VIII-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
103.23 13.40 15.13 Jun 20, 18 11.94 Feb 18, 19
Sundaram Select Small Cap - Sr IX-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.49 13.76 15.40 Jun 20, 18 12.23 Feb 18, 19
Sundaram Select Small Cap - Sr IX-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
60.57 13.32 15.08 Jun 20, 18 11.87 Feb 18, 19
Sundaram Select Small Cap - Sr. V-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.75 9.89 10.50 Aug 31, 18 8.68 Oct 09, 18
Sundaram Select Small Cap - Sr. V-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
43.76 9.71 10.38 Aug 31, 18 8.57 Oct 09, 18
Sundaram Select Small Cap - Sr. VI-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.78 9.67 10.34 Aug 31, 18 8.47 Oct 09, 18
Sundaram Select Small Cap - Sr. VI-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
21.00 9.51 10.23 Aug 31, 18 8.37 Oct 09, 18
Sundaram Small Cap - Series III-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.94 14.27 15.00 Aug 31, 18 12.44 Oct 09, 18
Sundaram Small Cap - Series III-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
46.93 14.02 14.78 Aug 31, 18 12.26 Oct 09, 18
Sundaram Small Cap - Series IV-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.87 14.27 15.01 Aug 31, 18 12.49 Oct 09, 18
Sundaram Small Cap - Series IV-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
49.40 14.04 14.80 Aug 31, 18 12.31 Oct 09, 18
સુન્દરમ સ્માઈલ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.75 82.74 96.44 Jun 20, 18 73.96 Feb 18, 19
સુન્દરમ સ્માઈલ ફંડ (G) રેન્ક 5
996.32 79.76 93.75 Jun 20, 18 71.53 Feb 18, 19
સુન્દરમ સ્માઈલ ફંડ - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 84.47 98.47 Jun 20, 18 75.51 Feb 18, 19
UKBC Small and Mid Cap Fund-DP (G) રેન્ક 4
10.25 13.81 16.24 Aug 31, 18 12.83 Feb 18, 19
UKBC Small and Mid Cap Fund-RP (G) રેન્ક 4
303.02 13.25 15.65 Aug 31, 18 12.34 Feb 18, 19

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 19, 2019 ની એનએવી અને Jun 20, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.