મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
અલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ
અલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ - NAV Details - as on Jun 13, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ સેવિંગ્સ ફંડ (DAP) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 215.74 215.74 Jun 13, 19 197.61 Jun 13, 18
બિરલા એસએલ સેવિંગ્સ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
9,370.14 378.05 378.05 Jun 13, 19 347.51 Jun 13, 18
બિરલા સન લાઇફ સેવિંગ્સ ફંડ - આઈપી (G) રેન્ક 3
4,816.86 375.29 375.29 Jun 13, 19 345.38 Jun 13, 18
બિરલા એસઆઈ સેવિંગ્સ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.48 363.14 363.14 Jun 13, 19 334.20 Jun 13, 18
Axis Ultra Short Term - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
248.40 10.68 10.68 Jun 13, 19 10.01 Sep 12, 18
Axis Ultra Short Term - RP (DDR) રેન્ક નથી કરાયુ
24.61 10.03 10.07 Oct 16, 18 10.01 Sep 12, 18
Axis Ultra Short Term - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
575.78 10.61 10.61 Jun 13, 19 10.01 Sep 12, 18
Axis Ultra Short Term - RP (MD) રેન્ક નથી કરાયુ
4.59 10.07 10.09 Jan 24, 19 10.01 Sep 12, 18
Axis Ultra Short Term - RP (WD) રેન્ક નથી કરાયુ
5.59 10.05 10.09 Oct 26, 18 10.01 Sep 12, 18
Baroda USDF - DP - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
224.50 1,088.02 1,088.02 Jun 13, 19 1,003.64 Jun 13, 18
Baroda USDF - RP - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
75.27 1,085.84 1,085.84 Jun 13, 19 1,003.58 Jun 13, 18
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
166.56 2,330.44 2,330.44 Jun 13, 19 2,154.24 Jun 13, 18
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.56 2,296.53 2,296.53 Jun 13, 19 2,127.41 Jun 13, 18
કેનેરા રોબેકો એફએમપી - સિરીઝ ૭- ૩૬૭ ડેઇઝ A (G) રેન્ક 3
216.31 11.04 11.04 Mar 27, 13 11.04 Mar 27, 13
કેનેરા રોબેકો ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
103.31 2,799.69 2,799.69 Jun 13, 19 2,626.83 Jun 13, 18
કેનેરા રોબેકો ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.21 2,879.21 2,879.21 Jun 13, 19 2,688.99 Jun 13, 18
ડીડબ્લ્યુએસ અલ્ટ્રા એસટીએફ - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.80 23.20 23.21 Jun 13, 19 21.34 Jun 14, 18
ડીડબ્લ્યુએસ અલ્ટ્રા એસટીએફ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.06 28.61 28.61 Jun 13, 19 26.56 Jun 14, 18
ડીડબ્લુએસ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ - ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.84 23.56 23.56 Jun 13, 19 21.60 Jun 14, 18
ડીએસપી-બિઆર મની મેનેજર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
1,027.86 2,575.58 2,575.58 Jun 13, 19 2,421.40 Jun 13, 18
ડીએસપી-બીઆર મની મેનેજમેન્ટ - આરપી (G) રેન્ક 5
1,701.60 2,473.46 2,473.46 Jun 13, 19 2,343.11 Jun 13, 18
પીયરલેસ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ -એસઆઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.63 2,041.77 2,041.77 Jun 13, 19 1,905.51 Jun 13, 18
પીયરલેસ યુએસટીએફ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.57 2,121.50 2,121.50 Jun 13, 19 1,963.39 Jun 13, 18
ટેંપલટન યુએસબીએફ -એસઆઈપી (G) રેન્ક 3
11,142.32 26.75 26.76 Jun 13, 19 24.37 Jun 13, 18
ટેંપલટન ઇંડીયા અલ્ટ્રા-એસબીએફ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
5,191.00 26.88 26.88 Jun 13, 19 24.47 Jun 13, 18
ટેંપલટન યુએસબીએફ -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.94 25.93 25.93 Jun 13, 19 23.68 Jun 13, 18
ટેંપલટન યુએસબીએફ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.09 25.34 25.34 Jun 13, 19 23.18 Jun 13, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એમઆઇપી ૫ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,676.54 19.18 19.18 Jun 13, 19 17.70 Jun 13, 18
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એમઆઇપી ૫ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,036.00 20.13 20.13 Jun 13, 19 18.48 Jun 13, 18
આઈડીબીઆઈ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ - ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
123.99 1,874.67 2,037.77 May 08, 19 1,872.48 Jun 06, 19
આઈડીબીઆઈ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
215.74 1,804.88 1,962.88 May 08, 19 1,802.95 Jun 06, 19
આઇડીએફસી સેવીંગ્સ સ્કીમ - સિરીઝ ૧ (G) રેન્ક 3
17.29 11.63 11.63 Nov 07, 13 9.53 Feb 10, 11
IDFC Ultra Short Term Fund (G) રેન્ક નથી કરાયુ
203.85 10.76 10.76 Jun 13, 19 10.00 Jul 19, 18
IDFC Ultra Short Term Fund-D-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
924.16 10.78 10.78 Jun 13, 19 10.00 Jul 19, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ (G) રેન્ક 3
40.48 1,841.31 1,841.31 Jun 13, 19 1,705.82 Jun 13, 18
ઇન્ડિયાબુલ્સ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ-ડીપી (G) રેન્ક 3
456.95 1,897.24 1,897.24 Jun 13, 19 1,750.78 Jun 13, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એમટીબીએફ(G) રેન્ક 4
243.50 1,936.96 1,936.96 Jun 13, 19 1,794.38 Jun 13, 18
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એમટીબીએફ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
715.68 1,999.45 1,999.45 Jun 13, 19 1,843.06 Jun 13, 18
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
67.60 24.93 26.27 Jun 03, 19 24.55 Jun 13, 18
જેએમ મની મેનેજર -આરપી-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
79.36 25.58 26.96 Jun 03, 19 25.07 Jun 13, 18
કોટક ફ્લોટર એલટીપી (G) રેન્ક 2
4,797.41 30.42 30.43 Jun 13, 19 28.13 Jun 13, 18
કોટક ફ્લોટર એલટીપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
6,694.43 31.04 31.04 Jun 13, 19 28.59 Jun 13, 18
કોટક ટ્વિન એડવાંટેજ ફંડ -સિરીઝ ૩ (G) રેન્ક 3
38.58 11.74 11.74 Sep 14, 09 11.74 Sep 14, 09
કોટક વેલ્થ બિલ્ડર -સિરીઝ ૧(G) રેન્ક 3
3.92 11.90 11.90 Mar 02, 10 11.90 Mar 02, 10
એલ & ટી અલ્ટ્રા શોર્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
935.14 31.61 31.61 Jun 13, 19 29.18 Jun 13, 18
L&T Ultra Short Term Fund (Bonus) રેન્ક 1
5.50 16.90 16.90 Jun 13, 19 15.65 Jun 13, 18
એલ & ટી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક 1
669.86 30.98 30.98 Jun 13, 19 28.69 Jun 13, 18
એલ & ટી અલ્ટ્રા શોર્ટ ફંડ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.08 29.81 29.81 Jun 13, 19 27.61 Jun 13, 18
મોતિલાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
110.53 12.51 13.78 Sep 06, 18 12.14 Dec 26, 18
મોતિલાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ- ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.88 12.86 14.17 Sep 06, 18 12.48 Dec 26, 18
પ્રિન્સિપલ મણી મેનેજર-આરપી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.13 2,014.43 2,018.86 Sep 06, 18 1,911.19 Sep 25, 18
પ્રિન્સિપલ મણી મેંનેજર-ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.17 2,061.60 2,061.60 Jun 13, 19 1,944.20 Sep 25, 18
એસકોર્ટ્સ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.39 29.74 29.74 Jun 13, 19 27.51 Jun 13, 18
એસકોર્ટ્સ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.92 29.50 29.50 Jun 13, 19 27.32 Jun 13, 18
રિલાયન્સ લિક્વિડ -કેશ (G) રેન્ક 4
3,980.61 2,891.12 2,923.14 Apr 25, 19 2,728.54 Jun 13, 18
રિલાયન્સ લીક્વીડ - કેશ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
979.15 3,041.24 3,071.76 Apr 25, 19 2,847.64 Jun 13, 18
એસબીઆઈ મેગ્નમ આઈએનએસટા કેશ (G) રેન્ક 4
1,343.72 4,208.99 4,208.99 Jun 13, 19 3,883.41 Jun 13, 18
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ઇન્સ્તા કેશ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
4,459.70 4,233.22 4,233.22 Jun 13, 19 3,900.76 Jun 13, 18
યુટીઆઇ ઇંવેસ્ટ બોંડ -પ્લાન ૧(60 Mths)આરપી (G) રેન્ક 3
0.40 11.22 11.22 Dec 31, 12 11.22 Dec 31, 12
યૂટીઆઇ ફ્લોટિંગ રાતે-ઍસટીપી - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
1,945.07 3,071.40 3,183.19 Jun 03, 19 2,948.62 Jun 13, 18
યુટીઆઇ ફ્લોટિંગ રેટ -એસટીપી -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.01 2,101.40 2,178.10 Jun 03, 19 2,024.51 Jun 13, 18
યુટીઆઈ ફ્લોટીંગ રેટ -એસટીપી-આરપી (G) રેન્ક 3
3,415.51 2,960.70 3,068.91 Jun 03, 19 2,857.62 Jun 13, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 13, 2019 ની એનએવી અને Jun 13, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.