મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ગિલ્ટ ફંડ
ગિલ્ટ ફંડ - Ranks - as on Jul 21, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક એયુએમ
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
આઇડીએફસી G-સેક. - ઇન્વેસ્ટમેન્ટ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
247.19 28 9 2 1 7 6 7
Reliance Gilt Securitie - Direct (Bonus) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 33 15 11 2 5 1 --
રિલાયન્સ જીઆઈએલટી એસઈસી -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
545.81 33 15 11 2 5 1 1
આઇડીએફસી G-સેક. - ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન - RP B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
165.05 29 18 6 4 14 16 24
ટાટા ગિલ્ટ સિક્યો ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
77.25 17 7 22 4 29 24 21
ડીએસપી-બિઆર ગોવ્ટ. સેક્ટ. - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
294.33 32 25 16 6 8 11 20
રિલાયન્સ જીઆઈએલટી એસઈસી. - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
40.23 36 21 18 7 10 6 5
રિલાયન્સ જીઆઈએલટી એસઈસી. - આરપી (G) રેન્ક 3
333.18 37 22 19 8 11 10 6
એલઆઈસી નોમ્યુરા ગવર્ન.સેક-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.22 5 23 24 8 9 20 21
બિરલા એસએલ ગીલ્ટ પ્લસ - પીએફ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
143.16 13 9 20 10 13 4 2
કોટક ગિલ્ટ ઇંવેસ્ટમેંટ-રેગ્યુલર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
193.43 7 32 14 11 15 20 14
ટાટા જીઆઈએલટી આરપી (28/02/25 ) (G) રેન્ક 3
32.50 24 12 31 11 44 42 42
કોટક ગિલ્ટ ઇંવેસ્ટમેંટ પીએફ & ટ્રસ્ટ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.38 7 32 14 11 15 20 14
ટાટા જીઆઈએલટી સિક્યુ ફંડ (G) રેન્ક 3
132.09 25 15 31 14 44 41 42
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગિલ્ટ -એલડીપી -ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.45 15 8 17 15 33 17 27
JPMorgan India G-Sec. Fund -DP (G) રેન્ક 1
1.22 23 1 8 15 2 17 7
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ગીલ્ટ - એલટીપી - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
878.33 16 3 1 17 17 4 2
બિરલા એસઆઈ ગીલ્ટ પ્લસ (પીએફ ) (G) રેન્ક 2
81.31 14 18 28 18 22 12 14
ડીએસપી-બીઆર ગવર્મેન્ટ સેક્ટર (G) રેન્ક 2
36.09 35 28 21 18 17 26 28
જ઼PMઑર્ગન ઇંડિયા જી-સેક. ફંડ -આરપી (જી) રેન્ક 1
125.05 27 2 13 20 4 27 21
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર-ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
17.08 2 26 24 20 27 40 37
એલઆઈસી નોમ્યુરા ગવર્ન.સેક ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.06 9 28 33 22 25 33 38
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી - એલટીપી (G) રેન્ક 3
548.95 20 4 3 22 29 12 7
યૂટીઆઇ ગિલ્ટ અડ્વૅંટેજ-લ્ટ્પ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
225.89 1 9 6 22 17 3 4
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - પીએફ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.13 20 4 3 22 29 12 7
એલઆઈસી નોમ્યુરા ગવર્ન.સેક ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.83 9 28 33 22 25 33 38
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - પીએફ ૩વાયઆર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.81 20 4 3 22 29 12 7
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ગિલ્ટ -એલડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.59 19 18 22 28 41 30 44
કોટક ગિલ્ટ ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-રેગ્યુલર (G) રેન્ક 4
214.78 11 34 24 29 35 37 33
યુટીઆઈ જીઆઈએલટી એડવાન્ટેઝ -એલટીપી (G) રેન્ક 3
217.95 2 12 9 29 22 6 7
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
18.48 6 28 29 29 37 43 47
કોટક ગિલ્ટ ઇંવેસ્ટમેંટ પીએફ & ટ્રસ્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.66 11 34 24 29 35 37 33
યુટીઆઈ જીઆઈએલટી એડવાન્ટેઝ-એલટીપી પીએફ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.72 2 12 9 29 22 6 7
ડીડબ્લુએસ ગીફ્ટ ફંડ - ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 3
17.12 42 36 35 34 11 28 31
બરોડા પાયોનીયર ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.36 44 41 39 35 27 37 31
એલ & ટી ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
46.36 38 39 37 36 21 24 14
ટેંપલટન ઇંડિયા ગવ.સેક.-એલટીપી- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 5
97.34 50 46 45 37 50 50 33
કેનેરા રોબેકો ગીલ્ટ PGS - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.84 39 24 30 38 37 17 19
ડીડબ્લ્યુએસ ગીલ્ટ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 3
58.26 43 37 38 38 17 33 38
બરોડા પાયોનીયર ગીલ્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.62 45 43 42 40 39 47 48
કેનેરા રોબેકો ગીલ્ટ PGS (G) રેન્ક નથી કરાયુ
43.32 41 27 36 41 43 28 25
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોંગ ટર્મ ગિલ્ટ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G) રેન્ક 4
361.72 30 44 43 42 34 23 14
જેએમ જી-સેક ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.89 17 37 39 43 47 33 28
ટેંપલટન ઇંડિયા ગવર્ન.સેક.-એલટીપી (G) રેન્ક 5
180.70 51 47 47 43 53 53 49
એલ & ટી ગીલ્ટ ફંડ (G) રેન્ક 3
84.17 40 42 41 45 41 45 33
આઈડીબીઆઈ જીઆઈએલટી ફંડ- ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.16 48 48 48 45 49 52 50
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોંગ ટર્મ ગિલ્ટ (G) રેન્ક 4
634.46 31 45 46 47 40 31 25
જેએમ જી સેક ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.81 26 40 43 48 51 45 46
આઈડીબીઆઈ જીઆઈએલટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.45 49 49 49 49 52 54 51
એચડીએફસી ગલ્ટ ફોન્ડ રેટ આઈએનસી-એલટીપી-ડાઈરેક (G) રેન્ક 4
696.93 46 50 50 50 46 48 28
એચડીએફસી ગીલ્ટ ફંડ - એલટીપી (G) રેન્ક 4
477.49 47 51 51 51 48 50 38
એસકોર્ટ્સ ગીલ્ટ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 53 53 53 52 54 55 52
એસકોર્ટ્સ ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 52 52 52 53 55 56 53
બીએનપી પારીબાસ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીસ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.69 55 55 55 54 1 32 --
બીએનપી પારીબાસ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.32 56 56 56 55 3 43 --
ઇન્ડિયાબુલ્સ જીઆઈએલટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.70 54 54 54 56 56 48 44

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jul 21, 2019 ની એનએવી અને Jul 22, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.