મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
લિક્વિડ ફંડ
લિક્વિડ ફંડ - Ranks - as on Jul 18, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક એયુએમ
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.38 1 1 1 1 3 2 1
ટેંપલટન ઇંડિયા ટીએમએએફ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 5
6,329.12 8 4 2 2 3 2 2
Mahindra LF - DP (G) રેન્ક 5
1,947.56 14 10 2 3 1 1 --
ડીડબ્લ્યુએસ ઇન્સ્ટા કેશ - એસઆઈપી (G) રેન્ક 4
519.22 30 10 9 3 3 24 9
રિલાયન્સ લીક્વીડ - ટીપી -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
27,508.36 8 2 2 3 3 2 9
બિરલા એસએલ કેશ પ્લસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
40,093.43 1 2 2 3 3 2 9
બરોડા પાયોનીયર લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક 2
5,080.37 19 26 28 3 3 2 2
ટેંપલટન ઇંડિયા ટીએમએ -લિક્વિડ -એસઆઈપી (G) રેન્ક 5
3,946.38 8 10 2 3 3 2 9
ડીડબ્લુએસ ઇન્સ્તા કેશ પ્લસ - ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 4
1,476.66 19 4 2 3 3 2 9
આઈડીબીઆઈ લિક્વિડ ફંડ - ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 4
4,495.07 3 26 9 3 3 2 9
જેએમ હાઇ લિક્વિડિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
1,823.88 19 10 9 3 3 2 2
યૂટીઆઇ લિક્વિડ કૅશ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 4
32,641.90 14 10 9 3 3 2 9
એચએસબીસી કેશ ફંડ-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 4
3,802.73 14 10 9 3 3 2 9
જેપી મોર્ગન ઇંડીયા લિક્વિડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
3,512.97 14 10 9 3 3 24 57
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાંઈટ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
1,452.53 30 10 9 3 3 2 9
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી (G) રેન્ક 2
594.74 30 26 28 16 26 24 9
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રેગુ. (જી) રેન્ક 3
8,304.65 19 26 28 16 26 24 32
રિલાયન્સ લિક્વિડ -ટીપી-આઇપી (G) રેન્ક 3
15,282.26 8 4 9 16 3 24 32
સુન્દરમ મની ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
4,786.27 30 26 9 16 3 2 9
બરોડા પાયોનીયર લિક્વીડ - પ્લાન A (G) રેન્ક 2
1,826.68 42 44 48 16 26 24 9
આઈડીબીઆઈ લિક્વિડ ફંડ(G) રેન્ક 4
1,056.87 7 44 48 16 26 24 32
માઇરા કેશ મેનેજમેંટ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,749.39 19 26 28 16 3 24 57
બિરલા સન લાઇફ કેશ પ્લસ - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.11 3 4 9 16 26 24 32
સુન્દરમ મની - ઈન્સ્ટ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.52 42 44 28 16 26 24 32
એચડીએફસી લીક્વિડ - પ્રીમીયમ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.48 8 10 2 16 59 24 9
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી-ઈસઆઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 30 26 28 16 26 24 9
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લોક્વિડ પ્લાન - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
45,732.03 19 10 28 16 26 24 9
યુટીઆઇ લિક્વિડ - કેશ -આઈપી (G) રેન્ક 4
7,769.50 19 26 9 16 26 24 32
ડીએસપી-બિઆર લીક્વીડીટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
11,249.69 19 44 28 16 3 2 9
એચડીએફસી કેશ ફંડ -ઈન્સ્ટ પ્લાન (G) રેન્ક 4
1,674.17 19 10 28 16 26 24 32
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો લોક્વિડ - ડીપી (G) રેન્ક 2
7,223.17 42 44 48 16 26 2 9
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-આઈપી (જી) રેન્ક 4
303.51 42 26 28 16 26 24 32
પીયરલેસ લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
290.12 76 77 48 16 3 2 2
Mahindra LF - RP (G) રેન્ક 5
342.45 19 26 9 16 26 24 --
બિરલા એસએલ કેશ પ્લસ - આઈઆઈપી (G) રેન્ક 3
18,061.65 3 4 9 16 26 24 32
સુન્દરમ મની-સુપર ઈન્સ્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
999.47 42 44 28 16 26 24 32
એક્સિસ લિક્વિડ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
18,121.33 14 26 9 16 3 2 9
બરોડા પાયોનીયર લીક્વિડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.28 42 44 48 16 26 58 70
ટાટા મની માર્કેટ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
19,640.49 19 10 9 16 3 2 9
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
91.41 8 10 9 16 59 24 2
બિરલા એસઆઈ કેશ પ્લસ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.06 3 4 9 16 26 24 32
સુન્દરમ મની ફંડ (G) રેન્ક 3
3.42 42 44 28 16 26 24 32
કોટક લિક્વિડ -પ્લાન એ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
17,542.02 42 44 48 43 26 24 32
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લિક્વિડ પ્લાન (G) રેન્ક 3
18,496.20 30 26 28 43 26 24 32
બિરલા એસએલ કેશ પ્લસ (DAP) રેન્ક 3
172.05 65 44 48 43 1 2 2
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.23 42 26 28 43 26 71 68
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,323.69 58 60 65 43 26 24 32
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-આરપી (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
0.32 42 26 48 43 59 58 57
બીઓઆઇ એક્સા લિક્વીડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
699.16 65 60 48 43 3 2 9
ટાટા મણી માર્કેટ ફંડ પ્લાન એ (G) રેન્ક 2
4,974.81 42 26 28 43 26 24 32
જેપી મોર્ગન લિક્વિડ -એસઆઈપી (G) રેન્ક 3
408.20 42 26 28 43 26 58 66
એસબીઆઈ પ્રીમિયર લીક્વીડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
43,205.21 58 60 48 43 26 24 32
એલ & ટી લીક્વિડ - સુપર ઇન્સ્ટી (G) રેન્ક 3
4,894.47 58 60 48 43 26 24 32
એલઆઈસી નોમ્યુરા લિક્વીડ ફંડ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 2
8,232.46 42 44 28 43 3 2 9
એચડીએફસી લીક્વીડફંડ-ડાઈરેક (G) રેન્ક 3
55,118.78 30 26 28 43 26 24 32
ઇન્ડિયાબુલ્સ લીક્વીડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
2,871.84 30 10 28 43 26 2 2
માઇરા કેશ મેનેજમેંટ ફંડ (G) રેન્ક 3
763.50 30 44 28 43 26 58 66
એલ & ટી લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
10,558.38 58 44 48 43 26 24 9
ડીએસપી-બીઆર લીક્વીડીટી ફંડ - આઈપી (G) રેન્ક 2
3,836.83 30 60 48 43 26 58 32
એચડીએફસી લીક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક 3
22,171.23 42 44 48 60 71 58 57
બીઓઆઇ એક્સા લિક્વીડ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 3
158.68 72 66 65 60 26 24 32
પીયરલેસ લિક્વિડ ફંડ -એસઆઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
248.11 82 79 73 60 26 24 32
એસબીઆઈ પ્રીમીયમ લિક્વિડ ફંડ-આરપી (G) રેન્ક 4
12,515.33 65 66 65 60 59 58 57
કેનેરા રોબેકો લિક્વીડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
831.16 76 74 65 60 59 58 57
એલઆઈસી નોમ્યુરા લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક 2
1,418.48 65 66 65 60 59 58 32
ઇન્ડિયાબુલ્સ લીક્વીડ ફંડ (G) રેન્ક 1
306.25 42 44 48 60 59 24 9
કોટક લિક્વિડ -પ્લાન એ (G) રેન્ક 1
7,336.41 58 60 65 60 59 58 32
આઇડીફસી કેશ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
8,749.57 65 66 65 60 59 24 32
એસબીઆઈ પ્રીમીયમ લિક્વિડ-આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.18 65 66 48 60 59 58 57
કેનેરા રોબેકો લીક્વિડ - રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
273.36 76 74 65 60 59 58 57
ટેંપલટન ઇંડિયા ટીએમએ લીક્વીડ -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.26 58 66 73 71 72 72 68
આઇડીએફસી કેશ ફંડ - રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,523.24 72 66 73 71 59 58 57
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લિક્વિડ પ્લાન - ઇંસ્ટીટ્યુશનલ - ૧ રેન્ક નથી કરાયુ
224.05 65 66 73 73 72 72 70
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ લિક્વિડ પ્લાન -રિટેલ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
43.25 72 74 78 74 74 74 70
યુટીઆઇ લિક્વિડ કેશ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.86 76 79 80 75 77 76 76
ટેંપલટન ઇંડિયા ટીએમએ-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.27 76 79 80 75 77 80 76
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રિટેલ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
0.41 72 77 79 75 74 76 70
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો લિક્વિડ -આરપી (G) રેન્ક 2
1.61 86 84 85 78 77 76 79
ક્વાંટમ લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
163.60 85 79 80 78 81 80 76
આઈઆઈએફએલ લીક્વીડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
541.53 82 87 88 80 74 74 70
Quantum Liquid Fund - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.63 86 84 85 80 82 -- --
રિલાયન્સ લિક્વિડ ફંડ-ટીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.41 76 79 85 80 82 82 81
આઈઆઈએફએલ લીક્વીડ ફંડ - રેગુલર (G) રેન્ક 3
109.14 82 90 88 80 77 76 70
એચડીએફસી કેશ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.08 86 87 90 84 84 82 81
ડીડબ્લ્યુએસ ઇન્સ્ટા કેશ પ્લસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.62 30 10 9 84 91 89 91
ડીડબ્લ્યુએસ ઇન્સ્ટા કેશ - ઇન્સ્ટી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.87 30 10 9 84 91 89 91
ટોરસ લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.53 91 93 92 87 87 91 87
સહારા લીક્વિડ ફંડ - વીપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.48 93 93 95 87 85 84 84
ટોરસ લીક્વિડ ફંડ - એસઆઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.96 93 91 92 89 87 92 87
સહારા લીક્વિડ - વેરીએબલ પ્રીસીંગ - G રેન્ક નથી કરાયુ
7.51 93 93 95 89 85 84 84
ટોરસ લીક્વિડ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 96 93 94 91 89 93 91
સહારા લીક્વિડ - ફીક્સ્ડ પ્રીસીંગ - G રેન્ક નથી કરાયુ
3.04 96 97 97 91 89 88 86
યુનિયન કેબીસી લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 5
795.12 42 26 48 93 93 84 80
યુનિયન કેબીસી લિક્વિડ ફંડ (G) રેન્ક 5
177.21 58 44 73 94 94 87 81
સહારા લીક્વિડ ફંડ - એફપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 94 94 93 95 95 96 94
Edelweiss LF - Direct (WD) રેન્ક 3
26.38 101 100 98 96 -- -- --
પ્રિન્સીપલ કેશ એમજીએમટી-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
171.52 86 84 80 96 96 93 89
પ્રિન્સીપલ કેશ મેનેજમેન્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
182.91 86 87 80 97 96 93 90
ડીએસપી-બીઆર કેશ મેનેજમેન્ટ - આઈપી (G) રેન્ક 3
11.03 -- -- -- -- -- -- --
MO Liquid Fund - Reg. (MD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.33 98 99 -- -- -- -- --
MO Liquid Fund - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ડીએસપી-બીઆર કેશ મેનેજમેન્ટ - આરપી (G) રેન્ક 3
24.27 -- -- -- -- -- -- --
MO Liquid Fund - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.07 91 91 91 -- -- -- --
MO Liquid Fund - Reg. (WD) રેન્ક નથી કરાયુ
3.77 98 99 -- -- -- -- --
DSP BR Liquid ETF - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
81.60 -- -- -- -- -- -- --
MO Liquid Fund - Reg. (DD) રેન્ક નથી કરાયુ
2.16 100 99 -- -- -- -- --
MO Liquid Fund - Reg. (FD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 98 98 -- -- -- -- --

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jul 18, 2019 ની એનએવી અને Jul 18, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.