મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
મલ્ટી કેપ ફંડ
મલ્ટી કેપ ફંડ - Ranks - as on Jul 18, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક એયુએમ
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
એચડીએફસી ઈક્વિટી ફંડ-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 1
6,582.90 72 18 17 1 9 8 21
ઍચડીઍફસી ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 1
14,390.65 74 22 19 2 16 15 32
રિલાયન્સ ઈક્વિટી ઓપીપીઓઆર-ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
1,313.56 25 53 63 3 11 24 24
રિલાયન્સ ઇક્વિટી ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -આરપી (G) રેન્ક 1
8,619.98 32 55 67 4 19 25 32
એલઆઈસી નોમ્યુરા ઈક્વીટી ફંડ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 3
18.43 34 8 38 5 23 52 45
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટોપ ૨૦૦ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
564.23 51 50 38 6 15 20 10
એલઆઈસી નોમ્યુરા ઈક્વીટી ફંડ (G) રેન્ક 4
250.04 38 11 46 7 29 57 48
સહારા ગ્રોથ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.02 44 41 20 8 24 28 41
એસબીઆઈ મલ્ટીકેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,440.69 20 7 13 9 9 13 4
કોટક સિલેક્ટ ફોકસ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
5,585.66 63 27 9 9 7 4 3
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટોપ ૨૦૦ ફંડ (G) રેન્ક 4
2,625.31 55 52 47 11 22 25 14
Axis MCF - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
144.27 16 5 3 12 -- -- --
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટીકેપ ફંડ (G) રેન્ક 3
5,114.57 26 9 18 12 20 21 6
કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ (G) રેન્ક 2
18,297.12 67 34 14 14 18 13 5
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
47.04 57 34 23 15 5 4 24
સહારા ગ્રોથ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.06 48 43 21 16 41 43 50
બિરલા એસએલ્ ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,942.16 6 53 55 17 28 15 8
ડીએસપી-બિઆર ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
217.48 71 31 4 17 16 18 17
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) રેન્ક 1
890.02 59 38 26 19 6 10 30
MMF Badhat Yojana - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.22 33 12 24 20 25 -- --
ડીએસપી-બીઆર ઈક્વિટી ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 2
2,317.61 73 36 6 21 21 22 26
બિરલા સન લાઈફ ઈક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 3
8,277.96 8 57 58 22 37 22 14
Axis MCF - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,633.03 24 6 5 23 -- -- --
UTI-Focussed Equity - Sr IV-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.03 26 75 63 24 -- -- --
ICICI Pru Growth Fund-Sr3-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.35 3 17 54 25 64 63 --
પીપીએફએએસ લોંગ ટર્મ વેલ્યુ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,189.06 2 23 10 26 2 6 12
MMF Badhat Yojana - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
236.57 39 15 30 26 44 -- --
SBI Equity Oppor. Sr-1 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.82 47 21 27 26 31 39 --
UTI-Focussed Equity - Sr I-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.10 34 76 68 29 55 45 --
Reliance Capital Builder-II-Sr-B DP(G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.69 64 3 1 30 1 1 --
Pramerica Diversified Equity Fund-DP (G) રેન્ક 3
2.19 41 33 12 31 31 27 --
Axis CBF Sr.1 - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.73 54 18 25 31 -- -- --
UTI-Focussed Equity - Sr IV-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
274.96 31 78 69 33 -- -- --
પીપીએફએએસ લોંગ ટર્મ વેલ્યુ ફંડ-રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
397.83 5 27 14 34 3 10 16
DSP BR A.C.E Fund - Sr. 2 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.37 91 58 41 35 -- -- --
UTI-Focussed Equity - Sr I-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
85.21 34 76 73 36 58 56 --
SBI Equity Oppor. Sr-1 - Regular(G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.69 52 26 34 36 39 49 --
DSP-BR A.C.E Fund - Sr. 1 - DP (F) રેન્ક નથી કરાયુ
77.68 87 62 45 38 -- -- --
DSP-BR 3Yrs Close Ended Eqty-DP(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.51 88 59 42 39 57 33 --
Reliance Close-End Eqty-2-Sr-A-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
5.32 28 1 7 39 11 3 --
Reliance Close-End Eqty-2-Sr-A (G) રેન્ક નથી કરાયુ
232.55 28 1 7 41 14 9 --
બરોડા પાયોનીયર ગ્રોથ ફંડ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક 5
15.50 76 43 30 41 43 36 36
Reliance Capital Builder-II-Sr-B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.02 66 4 2 43 3 2 --
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા પ્રાઇમા પ્લસ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
2,451.27 22 79 77 44 39 39 11
Axis CBF Sr.1 - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
403.18 55 24 28 45 -- -- --
યુનિયન કેબીસી ઇક્વિટી ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
11.87 75 45 35 46 25 34 44
DSP BR A.C.E Fund - Sr. 2 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.49 92 60 50 46 -- -- --
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
6.22 9 10 11 46 27 7 8
Kotak India Growth Fund-Sr IV-Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.94 58 70 70 49 -- -- --
DSP-BR 3Yrs Close Ended Eqty-RP(G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.29 90 63 52 49 58 36 --
DSP-BR A.C.E Fund - Sr. 1 - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
364.37 89 64 52 49 -- -- --
બરોડા પાયોનીયર ગ્રોથ (G) રેન્ક 5
734.66 78 45 36 52 50 47 38
UTI-Focussed Equity - Sr VI-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.61 7 83 82 52 -- -- --
Pramerica Diversified Equity Fund-RP (G) રેન્ક 3
95.84 53 39 22 54 48 35 --
યુનિયન કેબીસી ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 3
226.60 76 49 40 55 29 39 46
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા પ્રાઇમા પ્લસ (G) રેન્ક 3
8,942.33 28 85 79 56 47 51 19 0
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) રેન્ક 3
164.50 12 13 16 57 34 15 17
UTI-Focussed Equity - Sr V-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.80 10 81 82 58 -- -- --
IDBI Diversified Equity Fund-DP (G) રેન્ક 4
12.59 22 56 80 58 36 45 13
Kotak India Growth Fund-Sr IV-Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
345.57 61 71 78 58 -- -- --
ટોરસ સ્ટાર શેર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
3.18 81 65 75 60 55 52 39
એલ & ટી ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
146.72 65 47 50 61 33 32 28
ટોરસ સ્ટાર શેર (G) રેન્ક 4
202.78 82 66 76 61 56 54 43
Motilal MOSt Focused Midcap 35-DP-G રેન્ક 4
5,019.05 43 24 30 61 34 12 1
UTI-Focussed Equity - Sr VI-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
249.32 12 88 87 64 -- -- --
Tata Value Fund - Sr.1 - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.49 40 40 48 65 -- -- --
એચએસબીસી ઇન્ડિયા ઓપીપીઓઆરટી- ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
15.37 17 89 61 66 49 39 34
એલ&ટી ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 3
2,436.39 69 50 56 67 37 38 35
UTI-Focussed Equity - Sr V-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
495.44 14 87 87 67 -- -- --
IDBI Diversified Equity Fund-RP (G) રેન્ક 5
330.15 34 60 82 69 51 58 26
Motilal MOSt Focused Midcap 35-RP-G રેન્ક 4
7,999.71 50 31 37 69 41 19 2
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 2
845.53 45 73 58 71 8 29 21
આઇડીએફસી પ્રીમીયર ઇક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
511.69 67 66 65 72 46 47 21
એચડીએફસી ઇન્ડિયા ઓપોર્ચ્યુનિટી (G) રેન્ક 3
517.63 19 92 66 73 53 50 36
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 2
7,866.96 49 74 62 74 13 30 28
આઇડીએફસી પ્રિમીઅર ઈક્વિટી એ - (G) રેન્ક 4
4,776.73 70 69 70 75 52 54 30
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો મિડ એન સ્મોલ કેપ -ડીપી (G) રેન્ક 4
57.36 79 68 81 76 45 30 7
Tata Value Fund - Sr.1 - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
609.58 42 48 60 77 -- -- --
Edelweiss ESAF-RP-MD રેન્ક નથી કરાયુ
2.00 45 42 85 78 -- -- --
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો મિડ એન સ્મોલ કેપ (G) રેન્ક 5
685.35 80 72 85 79 54 44 20
સહારા વેલ્થ પ્લસ - વીપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.19 84 82 89 80 60 59 40
Kotak India Growth Fund-Sr V-Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.12 60 90 72 81 -- -- --
સહારા વેલ્થ પ્લસ - વીપીઓ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.39 85 83 91 82 61 60 42
Kotak India Growth Fund-Sr V-Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
327.97 61 90 74 83 -- -- --
સહારા વેલ્થ પ્લસ - એફપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 83 80 89 84 62 61 47
સહારા વેલ્થ પ્લસ - એફપીઓ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.21 86 85 92 85 63 62 49
Kotak India Growth Fund-Sr II - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Tata Value Fund - Sr.2 - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.46 1 16 29 -- -- -- --
Kotak India Growth Fund-Sr VII-Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.10 20 20 44 -- -- -- --
Tata Multi Cap - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,293.84 15 37 57 -- -- -- --
Kotak India Growth Fund-Sr VII-Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.46 18 14 33 -- -- -- --
Tata Value Fund - Sr.2 - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
219.47 3 29 49 -- -- -- --
Kotak India Growth Fund-Sr II - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Tata Multi Cap - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.79 11 30 42 -- -- -- --

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jul 18, 2019 ની એનએવી અને Jul 18, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.