મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
સેક્ટોરલ /થેમેટિક
સેક્ટોરલ /થેમેટિક - Ranks - as on Jul 18, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક એયુએમ
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
સહારા બેક. & ફાઈ. સર્વિસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.68 107 21 17 1 17 4 15
SBI Banking & Financial Services -DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
134.14 23 9 2 2 13 1 --
સહારા બેક. & ફાઈ. સર્વિસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.88 109 22 19 3 23 12 28
SBI Banking & Financial Services -RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
514.58 24 11 4 4 15 3 --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ બેંકિંગ & ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીઝ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
553.34 34 25 25 5 32 7 1
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ બેંકિંગ & ફાઇનાન્સ સર્વિસિઝ -આરપી (G) રેન્ક 2
2,167.06 35 27 29 6 41 11 4
Reliance US Equity Opp. Fund DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.71 5 4 1 7 9 9 --
ટોરસ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.40 63 17 20 8 25 18 35
Reliance US Equity Opp. Fund (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.83 6 5 2 9 10 15 --
બરોડા પાયોનીયર બેન્ક એન્ડ ફાઇના - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.26 48 7 8 10 28 26 30
સુન્દરમ એફટીપી ફીન-સેર્વ. ઓપોર.-આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 37 1 6 11 37 30 19
ટોરસ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસીસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.68 65 19 23 11 26 24 48
સુન્દરમ ફીન-સેર્વ ઓપ્પ. -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.90 37 1 6 11 37 30 19
બરોડા બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસીસ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.37 49 8 12 14 30 30 39
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો બેંકિંગ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.21 51 18 16 15 27 5 2
રિલાયન્સ બેન્કિંગ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
309.33 29 23 24 16 36 13 9
સુન્દરમ એફટીપી ફીન-સેર્વ. ઓપોર.-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
142.26 39 3 9 17 48 42 32
ફ્રેંક્લિન બિલ્ડ ઇંડિયા -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
225.89 81 82 54 18 54 54 5
રિલાયન્સ બેંકિંગ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,513.85 31 26 26 19 43 19 14
એલઆઈસી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર -ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 1
3.35 91 38 32 20 73 90 102
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો બેંકિંગ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
114.14 54 23 21 21 34 15 8
ફ્રેંક્લિન બિલ્ડ ઇંડિયા ફંડ (G) રેન્ક 1
930.12 83 87 62 22 64 71 10
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
71.99 94 76 55 23 86 83 93
એલઆઈસીએમએફ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર-એસઆર-૧ (G) રેન્ક 1
49.01 96 45 38 24 91 112 114
IDBI B&FS Fund-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.20 40 44 27 25 -- -- --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક 2
1,130.42 97 78 60 26 98 100 106
એસબીઆઈ આઈટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.03 56 28 59 26 3 29 26
Tata Bkg & Fin Serv. Fund - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
43.27 50 6 4 28 28 2 --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ યુએસ બ્લુચિપ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
71.96 26 63 57 29 14 37 44
LIC NOMURA MF Bkg&Fin Serv - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.64 78 16 18 30 117 114 --
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ઇક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
370.13 68 36 46 31 33 56 41
યૂટીઆઇ ઇનફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ -ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 2
20.94 85 65 37 31 100 87 92
એસબીઆઈ આઈટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
96.18 58 31 66 33 6 38 36
યુટીઆઇ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) રેન્ક 2
1,276.08 88 68 39 34 103 97 99
ટાટા ઇંફાસ્ટ્રક્ચર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
15.76 124 50 49 34 93 101 61
Sundaram World Brand - Sr II - DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.49 15 12 9 36 18 43 --
Sundaram World Brand - Sr III - DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.29 16 13 11 37 18 43 --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ યુએસ બ્લુચિપ ઇક્વિટી (G) રેન્ક 4
181.19 27 70 65 38 16 45 53
એસકોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 33 54 57 38 52 70 114
LIC NOMURA MF Bkg&Fin Serv - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
50.34 82 20 22 40 128 131 --
ડીએસપી-બિઆર ઇન્ડીયા ટાઇગર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
112.94 117 54 42 40 101 78 64
એસબીઆઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર એસઆર ૧ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
21.13 92 29 33 40 73 109 63
Tata Digital India Fund - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
173.15 104 36 71 40 1 8 --
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,773.26 69 40 50 40 40 68 51
ટાટા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) રેન્ક 3
509.52 129 52 53 45 102 111 67
Sundaram World Brand - Sr III - RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
39.55 17 14 13 46 21 46 --
Sundaram World Brand - Sr II - RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
56.12 17 14 13 46 20 46 --
IDBI B&FS Fund-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
155.88 44 53 35 46 -- -- --
Tata Bkg & Fin Serv. Fund - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
216.89 52 10 15 49 35 10 --
એસબીઆઈ પીએસયુ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.74 43 39 40 49 142 137 127
Tata India Pharma & HealthCare - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.98 3 99 104 51 94 150 --
યૂટીઆઇ બૅંકિંગ સેક્ટર - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
50.78 41 86 44 51 63 39 23
એસકોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.49 36 61 64 53 59 73 119
ડીએસપી-બીઆર ઇન્ડિયા ટાઈગર - આરપી (G) રેન્ક 2
1,023.37 120 58 43 53 106 87 72
એસબીઆઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - એસઆર I (G) રેન્ક 4
453.66 94 34 35 55 82 120 72
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટેકનોલોજી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
112.03 21 32 108 56 4 20 28
એસબીઆઈ પીએસયુ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
128.87 46 43 41 57 144 140 129
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો પીએસયુ ઇક્વિટી -ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.22 76 41 52 57 124 86 62
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એફએમસીજી ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
127.28 70 112 123 59 46 50 18
બિરલા એસએલ ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી - A - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.71 19 29 68 59 22 53 97
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
2.85 102 75 62 61 68 59 57
યુટીઆઇ બેંકિંગ સેક્ટર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
613.48 42 91 50 62 72 50 36
બિરલા એસએલ ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી A (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.86 20 33 72 63 23 60 104
બિરલા એસએલ ન્યુ મિલેનીયમ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
130.96 83 57 85 63 5 20 19
Tata Digital India Fund - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
238.13 110 48 80 65 2 17 --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ટેક્નોલોજી ફંડ (G) રેન્ક 4
364.22 22 35 112 66 7 27 40
પાઇનબ્રીજ ઇન્ફ્રા એન્ડ ઇકો રીફોર્મ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
41.34 118 58 48 66 111 93 46
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
119.60 61 68 90 68 44 41 7
Tata India Pharma & HealthCare - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
146.94 4 106 109 69 113 154 --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એફએમસીજી ફંડ (G) રેન્ક 4
391.11 73 115 133 69 56 61 27
Mirae FMP Sr-2 391D - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.28 9 133 140 69 -- -- --
બિરલા એસએલ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
203.13 90 56 30 72 48 24 2
ફ્રેંક્લિન ઇંફોટેક ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.15 60 85 78 72 11 33 41
સહારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - એફપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 147 108 103 74 110 49 75
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો પીએસયુ ઇક્વિટી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
55.87 80 49 61 75 134 117 87
બિરલા સન લાઈફ ન્યુ મીલેનીયમ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
342.93 89 62 89 75 8 28 34
ફ્રેંકલિન ઇંફોટેક ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
213.03 62 88 80 77 12 39 48
કેનેરા રોબેકો એફ.ઓ.આર.સી.ઇ. ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.31 121 88 99 78 37 36 12
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ ફંડ. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
799.09 64 73 96 78 58 52 13
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) રેન્ક 2
34.61 108 79 69 80 84 78 79
પાઇનબ્રીજ ઇન્ફ્રા એન્ડ ઇકો રીફોર્મ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G) રેન્ક 3
343.21 126 63 56 80 124 120 59
બિરલા એસએલ બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,392.97 93 57 34 82 59 34 5
માઇરા ઇંડિયા-ચાઇના કંઝમ્પસન -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
92.55 100 122 120 83 31 22 10
સુન્દરમ કેપેસ ઓપ્પ. -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
31.22 122 92 72 84 107 90 68
Mirae FMP Sr-2 391D - Direct (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
276.81 10 140 143 84 -- -- --
સહારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - વીપીઓ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.08 148 115 110 86 113 56 71
સુન્દરમ કેપેસ ઓપ્પોર. (G) રેન્ક 3
545.69 126 95 77 87 113 101 76
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
73.43 57 82 70 88 71 93 41
બરોડા પાયોનીયર બેન્ક એન્ડ ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસ (બી) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 103 60 161 88 50 5 123
કેનેરા રોબેકો એફ.ઓ.આર.સી.ઇ. ફંડ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
288.55 125 94 102 88 51 46 19
સહારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - વીપીઓ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.78 150 117 113 91 120 62 76
રિલાયન્સ ફાર્મા ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
426.00 13 154 151 91 68 145 68
રિલાયન્સ ડાઈવર. પાવર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
62.22 111 79 79 91 127 75 110
ફ્રેંક્લિન એશિયન ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.50 1 90 28 94 59 62 76
રિલાયન્સ મીડિયા એન્ડ ઈએનટીઈઆર. -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.01 101 126 124 94 109 142 110
Reliance Japan Equity Fund-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.55 66 96 116 94 44 96 --
Tata Resources & Energy Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.95 75 101 74 97 112 105 --
રિલાયન્સ ડાયવર્સિફાઇડ પાવર - આરપી (G) રેન્ક 4
1,325.35 112 81 83 98 131 83 114
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
507.81 59 84 74 99 79 108 50
ફ્રેંક્લિન એશિયા ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
101.75 2 93 30 99 62 72 89
સહારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - એફપીઓ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.51 151 118 114 101 131 85 104
એસબીઆઈ માગ્નુંમ કોમ્માં ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.26 53 42 45 101 105 66 84
કેનેરા રોબેકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
8.36 141 74 87 101 133 129 80
માઇરા ઇંડિયા-ચાઇના કંઝમ્પસન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
551.78 106 125 127 101 41 34 23
રિલાયન્સ ફાર્મા ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,255.45 14 155 153 105 77 146 83
બિરલા એસએલ કોમોડીટી ઇક્વિટીસ - જીએપી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.19 85 66 117 106 66 140 122
રિલાયન્સ મિડીયા & એંટરટેનમેંટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
68.46 104 129 128 106 116 144 117
એચડીએફસી ઇન્ફ્રાત્રકચર -ડાઈરેક (G) રેન્ક 5
124.99 155 130 93 108 149 147 126
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ અધર સર્વિસીઝ - ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.83 24 66 86 108 66 97 36
Reliance Japan Equity Fund (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.77 67 98 118 108 54 109 --
બિરલા એસએલ કોમોડીટી ઇક્વિટીસ -જીએપી - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.37 87 70 119 111 70 142 124
L&T Business Cycles - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.46 135 47 67 112 112 103 --
એસબીઆઈ મેગ્નમ કોમા ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
228.05 55 46 47 113 112 73 93
રિલાયન્સ ક્વાંટ પ્લસ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.73 126 97 84 114 79 77 100
કેનેરા રોબેકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક 4
107.29 142 77 92 114 136 138 93
એચડીએફસી ઇન્ફ્રાસ્ટકચર ફંડ (G) રેન્ક 5
692.73 156 134 96 116 150 148 128
Tata Resources & Energy Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.75 78 110 80 117 128 131 --
ICICI PH&D (P.H.D) Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
99.66 7 126 128 118 -- -- --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ અધર સર્વિસીઝ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
667.02 27 72 90 118 77 114 46
એસકોર્ટ્સ પાવર એન્ડ એનર્જી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.13 45 101 121 120 113 56 55
L&T Business Cycles - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
724.53 137 51 76 120 120 117 --
બિરલા એસએલ ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી - B - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.20 72 104 111 122 89 103 84
રિલાયન્સ ક્વાંટ પ્લસ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.44 130 101 87 122 86 90 106
બિરલા એસએલ ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી B (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.61 74 105 114 124 94 112 91
એસકોર્ટ્સ પાવર એન્ડ એનર્જી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.68 47 107 124 124 120 68 60
ટોરસ ઇથીકલ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.12 133 121 122 126 46 87 66
એસબીઆઈ ફાર્મા ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
233.99 29 162 162 127 147 157 120
ICICI PH&D (P.H.D) Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,279.85 8 132 139 128 -- -- --
ટાટા એથિકલ ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
70.91 136 113 124 129 73 125 64
સહારા પાવર & નેચરલ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 149 147 136 130 128 62 100
ટોરસ ઇથીકલ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.57 139 124 131 131 56 105 80
એસબીઆઈ ફાર્મા ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
794.57 32 163 163 132 148 158 123
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
188.98 118 136 137 133 117 78 16
યૂટીઆઇ ફાર્મા & હેલ્ત - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
51.04 11 156 153 134 135 155 121
બિરલા એસએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
50.16 165 137 106 135 143 135 102
ટાટા ઈથીકલ ફંડ (G) રેન્ક 3
462.18 139 118 135 136 88 136 80
સહારા પાવર & નેચરલ રેસ. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.51 151 148 138 137 138 97 118
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,204.46 122 139 141 137 120 93 23
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ગ્લોબલ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
316.67 98 118 142 139 82 119 51
બિરલા એસએલ એમએનસી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
332.07 153 158 148 140 81 120 17
બિરલા એસએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) રેન્ક 4
523.18 166 140 107 141 146 139 113
યુટીઆઇ ફાર્મા & હેલ્થ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
380.66 12 157 158 142 139 156 124
એસબીઆઈ મેગ્નમ ગ્લોબલ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3,214.21 99 122 144 143 94 129 56
આઇડીફસી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
137.16 161 111 96 144 140 62 68
બિરલા સન લાઇફ એમએનસી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3,194.18 154 159 150 145 92 133 30
એલ & ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
312.90 143 128 121 146 118 54 53
ટોરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.22 158 144 131 147 89 75 74
ટોરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.90 159 144 134 148 94 81 87
આઇડીફસી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્લાન A (G) રેન્ક 4
760.60 162 114 101 149 144 81 93
એલ & ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (G) રેન્ક 3
1,527.51 145 131 128 150 126 67 58
યૂટીઆઇ મંક ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
226.17 113 142 156 151 73 114 32
યુટીઆઇ એમએનએસ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,878.21 114 143 160 152 84 127 45
Birla SL Manufacturing Equity - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.69 134 151 155 153 137 124 --
યૂટીઆઇ ઇંડિયા લાઇફસ્ટાઇલ ફંડ -ડાઇરેક્ટ(જી) રેન્ક નથી કરાયુ
4.54 115 135 145 154 98 123 98
Birla SL Manufacturing Equity - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
595.57 137 152 157 155 141 133 --
યુટીઆઇ ઈંડિયા લાઇફસ્ટાઇલ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
254.29 116 138 146 156 103 128 106
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
6.47 157 149 94 157 107 105 89
Tata India Consumer Fund - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
269.00 131 146 152 158 52 13 --
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા (G) રેન્ક 3
38.26 160 152 100 159 118 125 110
Tata India Consumer Fund - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,155.82 132 150 159 160 65 23 --
એચએસબીસી પ્રોગ્રેસીવ થીમ્સ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
2.20 163 160 147 161 153 150 129
એચડીએફસી પ્રોગ્રેસ્સીવ થીમીસ (G) રેન્ક 5
103.28 164 161 149 162 154 152 131
યૂટીઆઇ ટ્રાન્સપોર્ટ&લજિસ્ટિક્સ -ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
174.96 144 164 164 163 151 149 86
યુટીઆઇ ટ્રાંસપોર્ટ એન્ડ લોજિસ્ટિક (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,240.75 146 165 165 164 152 152 106
ICICI Manufacture In India Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
24.91 71 100 95 -- -- -- --
ICICI Manufacture In India Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,123.41 77 109 104 -- -- -- --

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jul 18, 2019 ની એનએવી અને Jul 18, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.