મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ
શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ - Ranks - as on Jul 18, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક એયુએમ
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
કોટક બોંડ- એસટીપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
7,807.23 13 4 2 1 5 7 7
બિરલા એસએલ શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનીટીસ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
817.01 19 2 10 2 7 7 5
ઇન્ડિયાબુલ્સ શોર્ટ ટર્મ ફંડ-ડીઆઈઆર (G) રેન્ક 4
132.74 26 24 14 2 1 5 2
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - STP- ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
4,029.70 45 26 10 4 9 13 13
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
3,599.31 6 14 6 5 5 10 7
Mirae FMP Sr-1 368D - Direct (QD) રેન્ક 2
10.42 10 5 1 5 -- -- --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એસટીપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
3,982.32 26 10 5 7 12 6 5
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એસટીપી- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,002.74 11 5 3 7 17 16 19
બરોડા પાયોનીયર એસટીબીએફ - ડાઇરેક્ટ B (G) રેન્ક 3
41.34 41 8 9 9 3 3 3
ડીએસપી-બિઆર શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
1,978.54 48 17 10 10 18 16 10
એસબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
3,961.72 18 5 7 10 14 12 10
ટેંપલટન ઇંડિયા એસટી ઇંકમ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
2,389.20 57 39 39 12 2 1 1
એલ & ટી શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનીટીઝ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
2,670.36 53 29 14 12 12 13 17
બિરલા એસએલ શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનીટીસ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 4
2,870.22 26 8 31 12 21 20 13
કોટક બોંડ-એસટીપી (G) રેન્ક 2
754.50 20 13 10 15 27 26 29
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - એસટીપી (G) રેન્ક 1
1,345.89 50 32 26 15 21 29 29
એચડીએફસી સોર્ટ ટર્મ ઓપન-ડાઈરેક (G) રેન્ક 3
5,536.59 38 24 29 17 9 13 13
રિલાયન્સ શોર્ટ ટર્મ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
5,558.19 32 29 19 17 21 19 10
એચડીએફસી શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનિટી (G) રેન્ક 2
2,367.28 40 27 31 19 14 16 19
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રેગુ (ડી) રેન્ક 3
726.67 7 22 19 19 21 24 24
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - આરપી (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
6.24 7 22 19 19 21 24 24
કેનેરા રોબેકો યીલ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
78.94 49 31 27 22 18 7 33
Mirae FMP Sr-2 391D - Reg (D) રેન્ક 2
52.03 14 14 8 22 -- -- --
ટેંપલટન (I) એસટીઆઈએફ -ઇન્સ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.36 58 40 40 22 4 2 3
બરોડા પાયોનીયર શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ (G) રેન્ક 3
209.53 45 16 27 25 9 10 13
એસબીઆઈ શોર્ટ હોરીઝોન ડીઈબીટી-એસટીએફ- આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.74 22 11 23 25 28 29 24
એલ & ટી શોર્ટ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનીટીઝ (G) રેન્ક 1
558.23 56 33 29 25 21 29 29
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન (G) રેન્ક 3
3,300.46 30 20 19 25 30 20 19
એસબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ ડીઈબીટી - આરપી (G) રેન્ક 2
2,430.17 22 11 23 25 28 29 24
ઇન્ડિયાબુલ્સ શોર્ટ ટર્મ ફંડ-આરઈજી (G) રેન્ક 4
44.79 33 35 36 25 14 20 22
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.65 30 20 23 25 30 20 17
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એસટીપી -પ્લાન બી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.30 15 17 14 32 33 34 37
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એસટીપી ફંડ (G) રેન્ક 3
16.97 15 17 14 32 33 34 37
પીયરલેસ શોર્ટ ટર્મ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.28 43 37 35 34 20 26 24
ડીએસપી-બીઆર શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક 1
535.74 52 27 33 34 33 37 34
ટેંપલટન ઇંડિયા એસટી ઈન્કમ (G) રેન્ક 3
10,034.94 59 41 41 36 7 4 7
રિલાયન્સ શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક 3
1,885.21 39 34 34 37 37 34 29
કેનેરા રોબેકો યીલ્ડ એડવાન્ટેજ (G) રેન્ક 2
162.89 53 35 37 38 33 26 41
પીયરલેસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.73 60 38 38 39 38 40 42
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટટર્મ ઇન્કમ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
9.91 3 42 42 40 30 33 22
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ આઇએનસી - આરપી (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
4.74 4 43 43 41 38 38 35
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ આઇએનસી (જી) રેન્ક 3
120.63 5 44 44 42 40 39 37
આઈડીબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ- ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 3
24.91 42 45 45 43 41 40 37
ટાટા શોર્ટ ટર્મ બોંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,043.23 9 1 3 44 42 42 36
આઈડીબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ (G) રેન્ક 3
62.27 45 46 46 45 43 44 47
ટાટા શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ (G) રેન્ક 3
2,105.40 12 3 14 46 44 46 44
જેએમ શોર્ટ ટર્મ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.57 33 47 47 47 44 43 44
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.09 36 48 48 48 46 47 47
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન-રેજ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.91 36 48 48 48 46 47 49
સુન્દરમ ડેબ્ટ એસટીપી એપી- ડાઈરેક્ટ (G) રેન્ક 3
511.14 29 50 50 50 48 44 42
સુન્દરમ ડીબત એસટીપી એપી (G) રેન્ક 3
105.34 35 51 51 51 49 50 52
પ્રિન્સીપલ ઇન્કમ - એસટીપી -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
87.81 22 52 52 52 50 49 44
પ્રિન્સીપલ ઇન્કમ - શોર્ટ ટર્મ (G) રેન્ક 4
154.87 43 53 53 53 52 51 54
જેપી મોર્ગન એસટીઆઈ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.78 51 54 54 54 51 51 59
જેપી મોર્ગન શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.54 55 55 55 55 52 56 60
યૂટીઆઇ શોર્ટ ટર્મ ઇનકમ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 4
4,159.54 15 58 56 56 54 54 52
ડીડબ્લુએસ શોર્ટ મેચ્યોરીટી ફંડ-ડાઇરેકટ (G) રેન્ક 5
118.92 1 56 58 57 54 51 49
યુટીઆઇ શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ - આઈપી (G) રેન્ક 4
2,494.66 20 59 57 58 57 57 55
યુટીઆઇ શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ- આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
63.45 25 60 59 59 57 59 58
ડીડબ્લ્યુએસ શોર્ટ મેચ્યોરીટી -આરપી (G) રેન્ક 5
313.12 2 57 60 60 57 58 55
બીઓઆઇ એક્સા શોર્ટ ટર્મ ઇન્કમ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
60.43 61 61 61 60 56 55 51
બીઓઆઇ એક્સા એસટીઆઈએફ - આરપી (G) રેન્ક 5
97.50 62 62 62 62 59 59 57

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jul 18, 2019 ની એનએવી અને Jul 18, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.