મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
સ્મોલ કેપ ફંડ
સ્મોલ કેપ ફંડ - Ranks - as on Jul 18, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક એયુએમ
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
24.89 15 1 2 1 5 7 7
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - રેગ્યુલર (જી) રેન્ક નથી કરાયુ
215.86 16 2 5 2 6 13 13
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંડો એશિયા ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.54 17 7 1 3 18 19 23
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંડો એશિયા ઇક્વિટી - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
167.03 18 8 3 4 23 21 25
Sundaram Small Cap - Series III-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.94 9 14 7 4 12 16 --
Sundaram Small Cap - Series IV-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.87 10 15 8 6 11 15 --
Sundaram Select Small Cap - Sr. V-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.75 3 12 12 6 17 -- --
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ઇંડો એશિયા ઇક્વિટી - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 18 8 3 6 24 21 25
Sundaram Select Small Cap - Sr. VI-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.78 4 10 6 9 -- -- --
Sundaram Small Cap - Series III-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
46.93 11 16 9 10 14 18 --
Sundaram Small Cap - Series IV-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
49.40 12 17 10 10 13 17 --
એસબીઆઈ સ્મલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 2
380.87 13 18 14 12 6 2 1
Sundaram Select Small Cap - Sr. VI-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
21.00 6 11 10 13 -- -- --
Sundaram Select Small Cap - Sr. V-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
43.76 5 13 13 13 20 -- --
એસબીઆઈ સ્મોલ એન્ડ સ્મમિડકેપ ફંડ (G) રેન્ક 2
1,228.53 14 19 15 15 8 5 2
મોર્ગન સ્ટેનલી એ.સી.ઈ. -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
1,834.55 24 33 25 16 9 4 4
કોટક મિડકેપ ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
159.05 20 20 16 17 22 19 12
રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,208.74 29 23 22 18 15 8 3
મોર્ગન સ્ટેનલી એ.સી.ઈ. (G) રેન્ક 1
4,622.35 25 40 35 19 10 8 8
કોટક મિડકેપ ફંડ (G) રેન્ક 3
1,064.19 21 21 17 20 28 24 16
રિલાયન્સ સ્મલ કેપ ફંડ (G) રેન્ક 3
6,258.61 31 27 23 21 16 14 6
ડીએસપી-બિઆર માઇક્રો કેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
754.91 36 22 18 21 38 34 8
ડીએસપી-બીઆર માઈક્રો કેપ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 3
4,109.07 37 25 19 23 43 36 14
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,529.63 26 24 20 24 21 23 10
Sundaram Select Small Cap - Sr VIII-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
3.59 43 43 24 25 30 26 --
Sundaram Select Small Cap - Sr IX-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.49 45 45 25 26 31 27 --
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ (G) રેન્ક 3
5,456.01 27 28 21 27 26 28 15
IDBI Small Cap Fund - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.32 32 25 27 28 26 -- --
L&T Emerging Businesses Fund-DP (G) રેન્ક 2
1,366.75 22 30 42 29 18 6 5
Sundaram Select Small Cap - Sr VIII-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
103.23 44 44 31 29 37 31 --
Sundaram Select Small Cap - Sr IX-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
60.57 46 46 33 31 38 32 --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 10-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.72 47 47 37 32 34 29 --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 4-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.39 1 5 52 33 3 10 --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 4-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
30.89 2 6 54 34 4 11 --
L&T Emerging Businesses Fund-RP (G) રેન્ક 2
4,273.14 23 31 44 35 24 12 11
Sundaram Select Micro Cap-Sr 10-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
39.17 48 48 40 36 41 33 --
સુન્દરમ સિલેક્ટ માઈક્રો કેપ - એસઆર III - ડાઈરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.47 7 3 45 37 1 1 --
IDBI Small Cap Fund - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
135.13 33 29 38 38 29 -- --
UKBC Small and Mid Cap Fund-DP (G) રેન્ક 4
10.25 34 34 31 38 32 38 27
સુન્દરમ સિલેક્ટ માઈક્રો કેપ - એસઆર III - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.74 8 4 47 40 2 3 --
એચએસબીસી મિડકેપ ઈક્વિટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
113.07 38 38 41 41 35 34 21
UKBC Small and Mid Cap Fund-RP (G) રેન્ક 4
303.02 35 38 34 42 36 41 28
સુન્દરમ સ્માઈલ ફંડ - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 40 36 28 43 45 39 19
સુન્દરમ સ્માઈલ ફંડ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.75 40 36 28 43 44 39 19
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
448.89 28 32 30 45 33 24 17
એચડીએફસી મિડકેપ ઈક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 4
627.61 39 42 43 46 40 37 24
સુન્દરમ સ્માઈલ ફંડ (G) રેન્ક 5
996.32 42 41 36 47 50 42 22
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ (G) રેન્ક 3
1,751.78 30 35 39 48 42 29 18
Sundaram Select Micro Cap-Sr 12-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.84 49 49 45 49 48 -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 11-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.96 50 50 49 50 45 -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 12-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
29.29 51 51 48 51 52 -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 11-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
36.99 52 52 50 52 50 -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 14-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.00 53 53 51 53 49 -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 14-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
53.01 54 54 52 54 54 -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 17-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.10 55 57 58 55 -- -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 15-DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
2.87 58 55 55 55 45 -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 16-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
35.49 56 57 56 57 -- -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 15-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
54.24 59 56 56 58 52 -- --
Sundaram Select Micro Cap-Sr 17-RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
31.46 57 59 59 59 -- -- --

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jul 18, 2019 ની એનએવી અને Jul 18, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.