મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
અલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ
અલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યુરેશન ફંડ - Ranks - as on Jul 18, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક એયુએમ
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
ડીડબ્લુએસ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ - ડાઇરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.84 3 1 1 1 1 4 5
ડીડબ્લ્યુએસ અલ્ટ્રા એસટીએફ - આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.80 5 3 3 2 3 7 9
ડીડબ્લ્યુએસ અલ્ટ્રા એસટીએફ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.06 4 2 2 3 30 33 41
ટેંપલટન ઇંડીયા અલ્ટ્રા-એસબીએફ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
5,191.00 23 4 4 3 2 1 2
ટેંપલટન યુએસબીએફ -એસઆઈપી (G) રેન્ક 3
11,142.32 23 5 5 5 3 2 3
ટેંપલટન યુએસબીએફ -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.94 26 8 6 6 5 4 5
યુટીઆઇ ઇંવેસ્ટ બોંડ -પ્લાન ૧(60 Mths)આરપી (G) રેન્ક 3
0.40 6 6 6 6 6 5 --
આઇડીએફસી સેવીંગ્સ સ્કીમ - સિરીઝ ૧ (G) રેન્ક 3
17.29 1 1 7 6 5 5 --
ટેંપલટન યુએસબીએફ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.09 30 12 9 7 6 6 8
બિરલા એસએલ સેવિંગ્સ ફંડ (DAP) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 9 5 7 8 8 9 13
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એમઆઇપી ૫ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1,036.00 6 5 7 8 7 3 1
બિરલા એસએલ સેવિંગ્સ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
9,370.14 7 8 10 10 10 9 9
બિરલા એસઆઈ સેવિંગ્સ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.48 9 10 11 11 15 14 14
બિરલા સન લાઇફ સેવિંગ્સ ફંડ - આઈપી (G) રેન્ક 3
4,816.86 9 11 11 11 15 14 14
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ઇન્સ્તા કેશ - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
4,459.70 12 20 19 13 8 19 25
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એમટીબીએફ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
715.68 7 14 15 13 10 9 7
કોટક ફ્લોટર એલટીપી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
6,694.43 18 15 15 13 10 17 17
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ એમઆઇપી ૫ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2,676.54 14 15 19 16 20 14 4
એસબીઆઈ મેગ્નમ આઈએનએસટા કેશ (G) રેન્ક 4
1,343.72 17 24 25 16 10 22 28
એલ & ટી અલ્ટ્રા શોર્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
935.14 12 20 19 16 15 17 17
Baroda USDF - DP - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
224.50 28 20 19 19 -- -- --
ઇન્ડિયાબુલ્સ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ-ડીપી (G) રેન્ક 3
456.95 23 15 14 19 15 9 9
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
166.56 34 26 28 21 10 8 9
કોટક ફ્લોટર એલટીપી (G) રેન્ક 2
4,797.41 26 26 25 21 20 22 22
Baroda USDF - RP - (G) રેન્ક નથી કરાયુ
75.27 32 24 25 21 -- -- --
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો એમટીબીએફ(G) રેન્ક 4
243.50 14 28 32 24 23 19 17
એલ & ટી અલ્ટ્રા શોર્ટ ફંડ -આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.08 18 28 28 24 23 24 25
L&T Ultra Short Term Fund (Bonus) રેન્ક 1
5.50 18 28 28 24 23 24 48
એલ & ટી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ (G) રેન્ક 1
669.86 18 28 28 24 23 24 25
એસકોર્ટ્સ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.39 40 34 32 24 20 24 20
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.56 37 33 34 29 15 13 14
એસકોર્ટ્સ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.92 44 36 34 29 23 29 22
ઇન્ડિયાબુલ્સ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ (G) રેન્ક 3
40.48 32 28 24 31 23 19 20
પીયરલેસ યુએસટીએફ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.57 38 39 39 32 23 24 22
કેનેરા રોબેકો ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.21 39 40 40 33 32 31 29
કેનેરા રોબેકો ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - રેગ્યુલર (G) રેન્ક નથી કરાયુ
103.31 40 41 42 34 35 36 35
પીયરલેસ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ -એસઆઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.63 45 43 43 35 34 33 33
રિલાયન્સ લીક્વીડ - કેશ -ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
979.15 53 49 46 36 31 31 30
ડીએસપી-બિઆર મની મેનેજર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 5
1,027.86 18 18 18 37 33 30 30
રિલાયન્સ લિક્વિડ -કેશ (G) રેન્ક 4
3,980.61 54 50 47 38 36 39 41
ડીએસપી-બીઆર મની મેનેજમેન્ટ - આરપી (G) રેન્ક 5
1,701.60 34 36 38 38 37 36 39
યૂટીઆઇ ફ્લોટિંગ રાતે-ઍસટીપી - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
1,945.07 48 51 51 40 38 35 30
યુટીઆઇ ફ્લોટિંગ રેટ -એસટીપી -આઈપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.01 51 52 51 41 39 38 33
યુટીઆઈ ફ્લોટીંગ રેટ -એસટીપી-આરપી (G) રેન્ક 3
3,415.51 52 53 52 42 41 40 37
આઈડીબીઆઈ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ - ડાઈરેકટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
123.99 1 54 53 43 39 40 35
આઈડીબીઆઈ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
215.74 2 55 54 44 43 44 45
પ્રિન્સિપલ મણી મેંનેજર-ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.17 40 36 34 45 42 42 39
જેએમ મની મેનેજર -આરપી-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
79.36 40 56 55 46 44 43 37
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
67.60 46 57 56 47 46 45 43
પ્રિન્સિપલ મણી મેનેજર-આરપી ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.13 47 41 41 48 45 46 44
મોતિલાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ- ડીપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.88 49 44 44 49 47 47 46
મોતિલાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ-આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
110.53 49 44 44 50 48 48 47
કોટક ટ્વિન એડવાંટેજ ફંડ -સિરીઝ ૩ (G) રેન્ક 3
38.58 -- -- -- -- -- -- --
Axis Ultra Short Term - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
248.40 14 12 11 -- -- -- --
Axis Ultra Short Term - RP (MD) રેન્ક નથી કરાયુ
4.59 55 46 49 -- -- -- --
IDFC Ultra Short Term Fund (G) રેન્ક નથી કરાયુ
203.85 30 20 19 -- -- -- --
કોટક વેલ્થ બિલ્ડર -સિરીઝ ૧(G) રેન્ક 3
3.92 -- -- -- -- -- -- --
Axis Ultra Short Term - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
575.78 34 35 34 -- -- -- --
કેનેરા રોબેકો એફએમપી - સિરીઝ ૭- ૩૬૭ ડેઇઝ A (G) રેન્ક 3
216.31 -- -- -- -- -- -- --
Axis Ultra Short Term - RP (WD) રેન્ક નથી કરાયુ
5.59 55 46 50 -- -- -- --
Axis Ultra Short Term - RP (DDR) રેન્ક નથી કરાયુ
24.61 57 46 48 -- -- -- --
IDFC Ultra Short Term Fund-D-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
924.16 28 18 15 -- -- -- --

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jul 18, 2019 ની એનએવી અને Jul 18, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.