મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ફિક્સડ મેટયુરિટી પ્લાન - ડેબ્ટ
ફિક્સડ મેટયુરિટી પ્લાન - ડેબ્ટ - Returns (in %) - as on May 21, 2019
સાથે તુલના કરો સૂચકાંક
 • સેન્સેક્સ
 • નિફ્ટી
 • બેંક નિફ્ટી
 • બેંકેક્સ
 • બીએસઈ ઓટો
 • બીએસઈ સીડી ઈન્ડેક્સ
 • બીએસઈ એફએમસીજી ઈન્ડેક્સ
 • બીએસઈ હેલ્થકેર
 • બીએસઈ આઈપીઓ
 • બીએસઈ આઈટી ઈન્ડેક્સ
 • બીએસઈ મેટલ
 • બીએસઈ તેલ અને ગેસ
 • બીએસઈ પાવર ઈન્ડેક્સ
 • બીએસઈ PSU ઈન્ડેક્સ
 • બીએસઈ રીયલ્ટી
 • બીએસઈ ટેક ઈન્ડેક્સ
 • બીએસઈ 100
 • બીએસઈ 200
 • બીએસઈ-500
 • બીએસઈ મિડકેપ
 • બીએસઈ-સ્મોલકેપ
 • कैपिटल गुड्स
 • સીએનએક્સ 100
 • CNX IT
 • CNX Midcap
 • CNX NIFTY JUNIOR
 • નિફ્ટી મિડકેપ 50
 • S&P CNX 500
 • S&P CNX ડેફ્ટી
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર
Birla SL FTP Sr-OE (1153D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
122.30 0.7 2.1 4.9 9.1 7.4 -- --
Birla SL FTP Sr-OE (1153D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.19 0.7 2.1 4.8 9.0 7.2 -- --
Birla SL FTP Sr-OF (1151D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.27 1.1 3.2 6.1 7.2 7.1 -- --
Birla SL FTP Sr-OF (1151D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.55 1.1 3.2 6.1 7.1 6.4 -- --
Birla SL FTP Sr-OG (1146D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
104.60 0.7 2.2 4.9 9.1 7.3 -- --
Birla SL FTP Sr-OG (1146D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.68 0.7 2.2 4.8 9.0 7.1 -- --
Birla SL FTP Sr-OH (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.86 0.7 2.2 4.9 9.1 7.3 -- --
Birla SL FTP Sr-OH (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.16 0.7 2.2 4.9 9.0 7.1 -- --
Birla SL FTP Sr-OI (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
269.76 0.7 2.2 4.9 9.1 7.3 -- --
Birla SL FTP Sr-OI (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.45 0.7 2.2 4.9 9.0 7.1 -- --
Birla SL FTP Sr-OJ (1136D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.38 1.0 3.1 6.1 7.0 6.9 -- --
Birla SL FTP Sr-OJ (1136D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.55 1.0 3.1 6.0 6.9 6.3 -- --
Birla SL FTP Sr-OK (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
205.63 0.7 2.3 5.0 9.1 7.4 -- --
Birla SL FTP Sr-OK (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.31 0.7 2.2 4.9 9.0 7.0 -- --
Birla SL FTP Sr-OL (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
59.17 0.7 2.2 4.9 9.1 7.4 -- --
Birla SL FTP Sr-OL (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.72 0.7 2.1 4.8 9.0 7.2 -- --
Birla SL FTP Sr-OM (1146D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.01 0.7 2.2 4.9 9.2 7.4 -- --
Birla SL FTP Sr-OM (1146D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.46 0.7 2.2 4.8 9.1 7.3 -- --
Birla SL FTP Sr-ON (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-ON (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OP (1105D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OP (1105D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OQ (1113D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OQ (1113D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OR (1124D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OR (1124D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OS (1105D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OS (1105D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OT (1117D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
94.41 0.7 2.3 4.9 9.1 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OT (1117D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.99 0.7 2.2 4.8 8.9 -- -- --
ABSL FTP Sr-OW (1245D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.76 -1.2 -0.7 -3.0 -4.3 -- -- --
ABSL FTP Sr-OW (1245D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
66.70 -1.2 -0.8 -3.1 -4.5 -- -- --
ABSL FTP Sr-OX (1234D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.23 0.6 2.4 5.5 9.5 -- -- --
ABSL FTP Sr-OX (1234D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.43 0.6 2.4 5.4 9.3 -- -- --
ABSL FTP Sr-OY (1218D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
434.38 0.6 2.5 5.6 9.5 -- -- --
ABSL FTP Sr-OY (1218D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.59 0.6 2.5 5.5 9.3 -- -- --
ABSL FTP Sr-OZ (1187D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
237.09 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-OZ (1187D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.50 0.6 2.4 5.3 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PA (1177D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
260.42 0.7 2.4 5.4 9.5 -- -- --
ABSL FTP Sr-PA (1177D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.90 0.6 2.3 5.3 9.3 -- -- --
ABSL FTP Sr-PB (1190D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
471.86 0.6 2.4 5.4 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PB (1190D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
65.09 0.6 2.3 5.3 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PC (1169D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
677.13 0.6 2.4 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PC (1169D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.61 0.6 2.4 5.4 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PD (1177D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
418.39 0.6 2.4 5.5 9.5 -- -- --
ABSL FTP Sr-PD (1177D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.50 0.6 2.4 5.4 9.3 -- -- --
ABSL FTP Sr-PE (1159D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
218.05 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PE (1159D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.45 0.6 2.5 5.4 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PF (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
200.11 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PF (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.42 0.6 2.4 5.4 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PG (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
419.09 0.7 2.5 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PG (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.12 0.6 2.4 5.4 9.3 -- -- --
ABSL FTP Sr-PH (1143D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.24 0.7 2.5 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PH (1143D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.79 0.6 2.4 5.4 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PI (1140D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
146.76 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PI (1140D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.37 0.6 2.5 5.4 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PJ (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
194.50 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PJ (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.17 0.6 2.4 5.4 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PK (1132D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
425.44 0.6 2.4 5.4 9.3 -- -- --
ABSL FTP Sr-PK (1132D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.38 0.6 2.4 5.3 9.2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PM (1141D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.75 0.3 1.9 3.7 7.7 -- -- --
ABSL FTP Sr-PM (1141D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.65 0.3 1.8 3.6 7.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PN (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.10 0.3 1.9 3.8 7.8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PN (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.60 0.3 1.9 3.7 7.5 -- -- --
ABSL FTP Sr-PO (1140D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
315.75 0.7 2.4 5.5 9.6 -- -- --
ABSL FTP Sr-PO (1140D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.08 0.6 2.3 5.4 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PP (369D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PP (369D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PQ (91D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PQ (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PR (1134D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
374.14 0.6 2.4 5.6 9.6 -- -- --
ABSL FTP Sr-PR (1134D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.96 0.6 2.4 5.5 9.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PS (1099D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PS (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PT (1100D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
154.88 0.8 2.2 5.3 9.8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PT (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.91 0.7 2.1 5.2 9.6 -- -- --
ABSL FTP Sr-PU (1463D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
247.75 0.6 2.4 5.8 10.4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PU (1463D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.18 0.6 2.3 5.7 10.1 -- -- --
ABSL FTP Sr-PV (1462D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
166.15 0.6 2.4 5.7 10.1 -- -- --
ABSL FTP Sr-PV (1462D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.22 0.5 2.3 5.6 9.9 -- -- --
ABSL FTP Sr-PW (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
102.62 0.7 2.2 5.2 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PW (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.26 0.7 2.1 5.1 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PX (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PX (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PY (1409D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.74 0.6 2.3 5.6 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PY (1409D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
53.62 0.6 2.2 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PZ (1120D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.31 0.7 2.3 5.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PZ (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.26 0.7 2.2 5.2 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QA (181D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
47.97 0.6 1.9 -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QA (181D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.85 0.6 1.9 -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QB (1113D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
233.03 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QB (1113D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.82 0.7 2.2 5.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QC (1116D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.80 0.3 1.8 4.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QC (1116D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.55 0.2 1.7 4.2 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QD (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QD (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QE (1101D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.12 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QE (1101D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.10 0.7 2.2 5.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QF (1385D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.47 0.6 2.3 5.6 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QF (1385D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.43 0.6 2.2 5.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QG (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
147.29 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QG (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.16 0.7 2.2 5.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QH (1101D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.10 0.1 1.8 4.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QH (1101D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.36 0.1 1.8 4.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QI (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
87.67 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QI (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.08 0.7 2.2 5.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QJ (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
201.17 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QJ (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.36 0.7 2.2 5.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QK (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
89.45 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QK (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.01 0.7 2.3 5.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QL (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.77 0.7 2.3 5.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QL (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.40 0.7 2.2 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QM (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
69.27 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QM (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.82 0.7 2.2 5.2 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QN (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.22 0.7 2.3 5.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QN (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.40 0.7 2.2 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QO (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.10 0.7 2.3 5.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QO (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.79 0.7 2.2 5.3 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QP (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.90 -- 1.6 4.0 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QP (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.27 -- 1.5 3.9 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.04 -0.2 1.3 2.9 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.65 -0.2 1.2 2.8 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QS (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.79 0.7 2.3 5.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QS (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.77 0.7 2.2 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QT (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.92 0.7 2.4 5.6 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QT (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.61 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QU (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
104.06 0.7 2.4 5.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QU (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.31 0.7 2.4 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QV (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
212.86 0.7 2.4 5.5 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QV (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.49 0.7 2.4 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QW (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.22 -0.1 1.5 3.2 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QW (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.94 -0.1 1.5 3.0 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.13 0.7 2.4 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.56 0.7 2.4 5.2 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QY (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.63 0.7 2.4 5.4 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QY (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.12 0.6 2.4 5.3 -- -- -- --
કેનેરા રોબેકો એફએમપી - સિરીઝ ૭- ૩૯૬ ડેઇઝ બ (G) રેન્ક 3
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.92 0.7 2.3 4.9 9.1 7.3 -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.7 2.3 4.9 9.1 6.4 -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.02 0.7 2.3 4.9 9.1 7.1 -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 0.7 2.3 4.9 6.0 6.9 -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.80 0.7 2.3 4.9 9.0 7.3 -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.7 2.3 1.2 1.8 4.5 -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 0.7 2.3 4.9 5.9 6.6 -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.25 0.7 2.3 4.9 9.0 7.1 -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.31 0.7 2.3 1.1 2.0 4.3 -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 2.4 1.5 5.3 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.97 0.6 2.4 5.2 9.2 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 0.6 2.4 1.7 3.0 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 0.6 2.4 1.7 5.3 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.56 0.6 2.4 5.2 8.9 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 2.4 1.7 3.0 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
76.16 0.6 2.4 5.3 9.3 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 2.4 1.3 4.8 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.03 0.6 2.4 5.3 9.0 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 0.6 -0.6 0.3 2.1 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 2.5 0.2 3.9 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.55 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.13 0.6 2.5 0.1 3.5 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.97 0.6 2.5 5.4 9.1 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.16 -2.3 -0.5 -0.6 1.3 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.21 0.6 2.5 5.5 9.3 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 2.5 0.2 3.6 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
18.50 0.6 2.5 5.3 8.9 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.14 0.6 2.5 5.4 9.3 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 -3.7 -1.1 2.3 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.72 0.6 2.5 5.3 8.9 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 -0.5 0.3 2.1 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 -3.0 -0.2 3.4 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.45 0.6 2.5 5.4 9.3 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 -0.5 0.4 2.9 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 0.6 -3.1 -0.4 2.9 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.89 0.6 2.5 5.2 8.7 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 -0.5 0.4 2.7 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.54 0.6 2.5 5.5 9.3 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 -0.2 0.8 3.5 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 -3.0 -0.4 2.9 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.02 0.6 2.5 5.3 8.7 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 -0.2 0.7 3.0 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 2.5 5.4 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.33 0.6 2.5 5.4 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 0.2 1.3 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.07 0.5 2.3 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.21 0.5 2.3 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 0.5 -- 0.9 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
63.06 0.6 2.6 5.5 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 0.5 2.4 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.12 0.5 2.4 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 2.6 5.6 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
69.57 0.6 2.6 5.6 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 -0.1 1.0 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.5 2.3 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.69 0.5 2.3 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 0.5 -0.4 0.8 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 2.6 5.6 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.86 0.6 2.6 5.6 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 0.5 2.4 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.35 0.5 2.4 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. -1.7 0.2 0.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.01 0.6 2.6 5.8 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 0.6 2.6 2.9 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.12 0.6 2.4 5.3 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.46 0.6 2.4 5.3 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 0.6 2.4 2.5 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.08 0.2 1.8 4.5 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 0.1 1.6 4.0 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.68 0.1 1.6 4.0 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 0.1 -0.7 0.3 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.91 0.7 2.5 5.6 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 0.6 0.3 2.4 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 0.6 2.3 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
12.44 0.6 2.3 5.1 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 0.6 0.1 1.9 -- -- -- --
HDFC FMP 1099D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
171.69 0.7 2.4 5.5 -- -- -- --
HDFC FMP 1099D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
39.17 0.6 2.2 5.2 -- -- -- --
HDFC FMP 1105D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
215.02 0.7 2.4 5.5 -- -- -- --
HDFC FMP 1105D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
55.22 0.6 2.3 5.2 -- -- -- --
HDFC FMP 1113D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
32.97 0.7 2.4 5.6 -- -- -- --
HDFC FMP 1113D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.14 0.6 2.2 5.2 -- -- -- --
HDFC FMP 1113D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
33.03 0.6 2.4 5.6 -- -- -- --
HDFC FMP 1113D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
24.08 0.6 2.2 5.2 -- -- -- --
HDFC FMP 1119D June-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
63.17 0.6 2.4 5.5 -- -- -- --
HDFC FMP 1119D June-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
33.80 0.5 2.2 5.2 -- -- -- --
HDFC FMP 1122D July-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.16 0.6 2.5 5.7 -- -- -- --
HDFC FMP 1122D July-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
51.73 0.6 2.3 5.4 -- -- -- --
HDFC FMP 1122D March-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1122D March-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1124D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
160.87 0.3 1.9 3.0 -- -- -- --
HDFC FMP 1124D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
284.01 0.2 1.7 2.6 -- -- -- --
HDFC FMP 1133D July-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
97.69 0.7 2.3 5.5 -- -- -- --
HDFC FMP 1133D July-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
55.64 0.6 2.1 5.2 -- -- -- --
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
156.27 0.7 2.3 5.5 -- -- -- --
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
60.35 0.6 2.1 5.2 -- -- -- --
HDFC FMP 1136D June-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક 3
59.51 0.5 2.2 3.9 7.7 -- -- --
HDFC FMP 1136D June-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક 3
32.91 0.5 2.2 3.8 7.6 -- -- --
HDFC FMP 1141D Aug-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
117.28 0.7 2.6 5.1 -- -- -- --
HDFC FMP 1141D Aug-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
102.10 0.6 2.4 4.6 -- -- -- --
HDFC FMP 1143D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1143D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1143D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
676.44 0.6 2.4 5.4 9.4 -- -- --
HDFC FMP 1143D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
42.93 0.6 2.3 5.3 9.1 -- -- --
HDFC FMP 1145D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
204.63 0.6 2.4 5.5 9.5 -- -- --
HDFC FMP 1145D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
80.36 0.6 2.3 5.3 9.2 -- -- --
HDFC FMP 1146D Apr-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
196.39 0.3 1.4 3.1 6.3 -- -- --
HDFC FMP 1146D Apr-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
120.74 0.2 1.3 3.0 5.9 -- -- --
HDFC FMP 1147D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
536.43 0.6 2.4 5.4 9.4 -- -- --
HDFC FMP 1147D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
65.91 0.6 2.3 5.3 9.2 -- -- --
HDFC FMP 1150D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
37.13 0.7 2.2 4.9 9.1 7.3 -- --
HDFC FMP 1150D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
5.46 0.7 2.2 4.9 9.0 7.2 -- --
HDFC FMP 1150D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
107.94 0.7 2.3 5.4 9.4 -- -- --
HDFC FMP 1150D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
64.79 0.6 2.3 5.2 9.1 -- -- --
HDFC FMP 1155D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
133.08 0.7 2.2 4.8 8.9 7.2 -- --
HDFC FMP 1155D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.58 0.7 2.2 4.8 8.8 7.1 -- --
HDFC FMP 1158D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1158D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1158D Feb-18 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
854.29 0.7 2.3 5.4 9.4 -- -- --
HDFC FMP 1158D Feb-18 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
56.54 0.6 2.3 5.3 9.3 -- -- --
HDFC FMP 1165D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
27.18 0.7 2.2 4.9 8.9 7.3 -- --
HDFC FMP 1165D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
9.43 0.7 2.2 4.8 8.6 7.0 -- --
HDFC FMP 1166D May-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
75.96 0.5 2.2 4.3 8.1 7.6 -- --
HDFC FMP 1166D May-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
86.02 0.5 2.2 4.3 8.0 7.5 -- --
HDFC FMP 1170D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
170.44 0.5 2.3 4.5 8.4 7.6 -- --
HDFC FMP 1170D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
69.99 0.5 2.2 4.3 8.0 7.3 -- --
HDFC FMP 1172D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
20.99 0.7 2.2 4.9 8.9 7.2 -- --
HDFC FMP 1172D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
14.21 0.7 2.2 4.7 8.6 6.9 -- --
HDFC FMP 1177D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
340.49 0.6 2.1 4.8 8.4 -- -- --
HDFC FMP 1177D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
230.38 0.6 2.0 4.6 8.0 -- -- --
HDFC FMP 1181D Apr-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
111.36 0.6 2.3 5.3 9.3 -- -- --
HDFC FMP 1181D Apr-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 0.6 2.4 5.5 9.6 -- -- --
HDFC FMP 1183D Apr-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
177.74 0.7 2.4 5.5 9.6 -- -- --
HDFC FMP 1183D Apr-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
46.27 0.7 2.3 5.4 9.4 -- -- --
HDFC FMP 1188D March-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
192.56 0.4 2.1 3.9 8.0 7.6 -- --
HDFC FMP 1188D March-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
300.28 0.4 2.0 3.7 7.5 7.1 -- --
HDFC FMP 1208D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
418.09 0.4 2.2 4.3 7.7 -- -- --
HDFC FMP 1208D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
141.85 0.4 2.1 4.2 7.4 -- -- --
HDFC FMP 1213D March-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
34.06 0.5 2.1 4.1 8.4 7.7 -- --
HDFC FMP 1213D March-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
385.23 0.4 2.0 3.7 7.6 6.9 -- --
HDFC FMP 1419D June-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1419D June-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1430D June-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
101.83 0.6 2.3 5.5 9.6 -- -- --
HDFC FMP 1430D June-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
12.62 0.6 2.3 5.4 9.4 -- -- --
HDFC FMP 1434D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.86 0.6 2.5 5.8 10.0 -- -- --
HDFC FMP 1434D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
20.92 0.6 2.4 5.7 9.7 -- -- --
HDFC FMP 91D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
196.76 0.7 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 91D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
48.67 0.7 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 92D Feb-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
199.12 0.6 1.9 -- -- -- -- --
HDFC FMP 92D Feb-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
21.64 0.6 1.8 -- -- -- -- --
HDFC FMP 92D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.6 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 92D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.6 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
322.44 0.6 2.0 -- -- -- -- --
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
73.46 0.6 1.9 -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1118D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1118D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1125D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.78 0.5 2.1 4.2 8.4 8.1 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1125D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.93 0.5 2.1 4.0 8.1 7.7 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1131D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
115.06 0.7 2.2 5.0 9.3 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1131D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.98 0.7 2.2 4.9 9.2 7.3 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1133D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
135.61 0.7 2.1 4.9 9.3 7.5 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1133D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 0.7 2.1 4.9 9.3 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1138D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.42 0.5 2.1 4.2 8.5 8.1 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1138D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.93 0.5 2.1 4.0 8.2 7.6 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1150D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.95 0.6 2.2 4.4 8.6 8.1 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1150D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.43 0.6 2.1 4.2 8.3 7.7 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1214D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1214D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1215D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1215D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.13 0.7 2.2 5.0 9.3 7.5 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.43 0.7 2.1 4.9 9.2 7.3 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1225D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
113.30 0.7 2.2 5.0 9.3 7.5 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1225D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.47 0.7 2.2 4.9 9.2 7.3 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1227D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
119.74 0.7 2.2 5.0 9.3 7.5 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1227D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.11 0.7 2.2 4.9 9.2 7.3 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1238D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1238D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1245D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.56 0.7 2.1 4.9 9.3 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1245D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.86 0.7 2.1 4.8 9.2 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.60 0.4 2.0 3.6 7.6 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.59 0.3 1.8 3.2 7.2 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.95 0.6 2.3 4.4 8.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.99 0.6 2.2 4.2 8.1 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.10 0.7 2.4 5.0 9.0 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
127.21 0.7 2.4 5.0 8.9 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.49 0.6 2.2 4.1 8.4 7.7 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.20 0.5 2.0 3.7 7.8 6.7 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.10 0.6 2.2 4.2 8.4 7.7 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
76.49 0.5 2.1 3.9 7.9 6.8 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1116D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.30 0.6 2.1 4.1 8.4 7.5 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1116D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.19 0.5 2.0 4.0 8.1 7.2 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1119D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1119D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1133D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1133D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1141D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1141D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1142D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1142D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1143D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1143D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1147D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1147D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1150D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.02 0.7 2.2 5.0 9.3 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1150D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.69 0.7 2.1 4.9 9.2 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1168D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.60 0.7 2.2 5.0 9.2 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1168D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.03 0.7 2.0 4.6 8.9 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1162D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.40 0.7 2.2 5.0 9.4 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1162D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.98 0.7 2.2 5.0 9.3 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1163D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.41 0.7 2.2 5.0 9.4 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1163D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.15 0.7 2.2 5.0 9.3 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1178D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
108.44 0.7 2.2 5.0 9.3 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1178D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.76 0.7 2.1 4.9 9.2 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1185D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
40.62 0.7 2.2 5.0 9.3 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1185D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.51 0.7 2.1 4.8 9.1 7.0 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1190D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.74 0.7 2.2 5.0 9.3 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1190D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.47 0.7 2.1 4.8 9.1 7.0 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1195D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.60 0.7 2.2 5.0 9.4 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1195D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.38 0.7 2.1 4.9 9.2 7.0 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1205D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.32 0.7 2.2 4.9 9.3 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1205D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.61 0.7 2.1 4.8 9.1 7.1 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1211D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.06 0.7 2.2 4.9 9.3 7.4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1211D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.46 0.7 2.1 4.9 9.2 7.2 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 103D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.6 1.8 -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 103D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.5 1.7 -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1119D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.94 0.7 2.2 5.4 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1119D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.23 0.7 2.2 5.3 9.6 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1126D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1126D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.91 0.4 2.0 4.7 8.3 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
230.44 0.3 1.8 4.4 7.8 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
534.98 0.6 2.4 5.6 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.32 0.6 2.3 5.5 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.57 0.5 2.1 4.6 8.1 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.47 0.5 2.0 4.5 7.8 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1136D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
249.03 0.4 2.0 4.7 8.4 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1136D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
380.15 0.3 2.0 4.6 8.2 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1141D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.81 0.7 2.3 5.4 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1141D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.28 0.7 2.2 5.3 9.6 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1157D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.26 0.6 2.3 4.8 8.3 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1157D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
122.23 0.5 2.2 4.5 7.9 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1170D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
211.60 0.7 2.3 5.5 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1170D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
47.17 0.6 2.3 5.4 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1175D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
472.72 0.6 2.4 5.5 9.6 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1175D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.95 0.6 2.4 5.4 9.3 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
658.58 0.6 2.4 5.5 9.6 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
68.27 0.6 2.3 5.4 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
386.85 0.7 2.4 5.5 9.6 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.15 0.7 2.4 5.4 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
238.48 0.7 2.4 5.5 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.57 0.6 2.3 5.4 9.4 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1199D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
506.34 0.7 2.4 5.5 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1199D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.90 0.7 2.3 5.4 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1203D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
400.31 0.7 2.3 5.5 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1203D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.79 0.7 2.3 5.4 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1215D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
505.60 0.7 2.3 5.5 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1215D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.80 0.6 2.3 5.4 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1217D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
118.19 0.7 2.2 5.4 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1217D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.25 0.7 2.2 5.3 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1219D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
226.89 0.7 2.3 5.4 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1219D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.54 0.7 2.2 5.3 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.57 0.7 2.3 5.5 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.99 0.7 2.2 5.4 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
164.55 0.7 2.3 5.5 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.85 0.7 2.2 5.4 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1225D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
405.13 0.7 2.3 5.4 9.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1225D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.98 0.7 2.2 5.3 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1236D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.51 0.7 2.1 5.3 9.6 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1236D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.66 0.7 2.1 5.3 9.5 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1887D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.17 0.3 2.0 3.5 7.0 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1887D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
347.46 0.3 1.9 3.3 6.7 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 91D Z - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
520.48 0.6 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 91D Z - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
114.44 0.6 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 99D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 99D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
226.76 0.6 2.4 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.74 0.6 2.3 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.21 0.6 2.4 5.5 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.36 0.6 2.3 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.50 0.7 2.3 5.7 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
51.28 0.7 2.3 5.5 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.92 0.6 2.5 5.2 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.09 0.6 2.5 5.0 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1101D Z - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
247.34 0.7 2.4 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1101D Z - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
43.69 0.6 2.3 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
195.95 0.7 2.4 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.55 0.7 2.3 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
134.93 0.7 2.2 5.3 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.94 0.7 2.1 5.1 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
221.74 0.6 2.3 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.79 0.6 2.2 5.3 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.59 0.5 2.4 5.1 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.19 0.5 2.3 4.9 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1107D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
194.89 0.7 2.4 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1107D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.81 0.6 2.3 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1108D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
139.39 0.7 2.3 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1108D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.00 0.6 2.2 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1110D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.11 0.6 2.5 5.0 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1110D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.50 0.6 2.4 4.9 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1111D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.32 0.7 2.3 5.7 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1111D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.31 0.7 2.3 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1113D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.31 0.5 2.4 5.1 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1113D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.71 0.5 2.3 5.0 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1361D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1361D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1392D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
75.38 0.7 2.1 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1392D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.26 0.7 2.0 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1406D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
545.17 0.7 2.1 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1406D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.66 0.7 2.0 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1412D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
405.93 0.7 2.1 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1412D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
74.75 0.7 2.0 5.4 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1735D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.77 0.8 2.4 5.9 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1735D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.87 0.8 2.3 5.8 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 193D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.58 0.7 2.0 4.0 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 193D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.79 0.7 1.9 3.9 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 91D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
73.91 0.6 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 91D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.72 0.6 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 94D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 94D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 99D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 99D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-84 - 1101D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.04 0.7 2.4 5.6 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-84 - 1101D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.95 0.7 2.3 5.4 -- -- -- --
IDFC FTP Series 128 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 128 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.97 0.7 2.2 4.7 8.8 7.1 -- --
IDFC FTP Series 129 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.36 0.7 2.2 4.7 8.8 7.2 -- --
IDFC FTP Series 130 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 130 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 131 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
184.84 0.7 2.2 4.9 8.9 7.3 -- --
IDFC FTP Series 131 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.40 0.7 2.2 4.9 8.9 7.1 -- --
IDFC FTP Series 140 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
474.80 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
IDFC FTP Series 140 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.29 0.6 2.4 5.3 9.1 -- -- --
IDFC FTP Series 141 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.27 0.5 -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 141 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.36 0.5 -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 142 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
152.52 0.6 2.5 5.4 9.3 -- -- --
IDFC FTP Series 142 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.32 0.6 2.4 5.3 9.1 -- -- --
IDFC FTP Series 143 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 143 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 144 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
304.12 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
IDFC FTP Series 144 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.30 0.6 2.4 5.4 9.1 -- -- --
IDFC FTP Series 145 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 145 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 146 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
118.89 0.6 1.9 3.8 -- -- -- --
IDFC FTP Series 146 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.21 0.6 1.8 3.8 -- -- -- --
IDFC FTP Series 147 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 147 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 148 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.38 0.6 -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 148 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.12 0.6 -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 149 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
210.44 0.6 2.4 5.7 -- -- -- --
IDFC FTP Series 149 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
280.03 0.6 2.4 5.6 -- -- -- --
IDFC FTP Series 150 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.29 0.6 1.9 3.8 -- -- -- --
IDFC FTP Series 150 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
41.47 0.6 1.9 3.7 -- -- -- --
IDFC FTP Series 151 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.46 0.5 1.8 4.0 -- -- -- --
IDFC FTP Series 151 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.82 0.5 1.8 3.9 -- -- -- --
IDFC FTP Series 152 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.53 0.7 2.6 6.1 -- -- -- --
IDFC FTP Series 152 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.63 0.7 2.6 6.0 -- -- -- --
IDFC FTP Series 153 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.80 0.6 1.9 -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 153 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.31 0.6 1.9 -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 154 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.71 0.6 2.5 5.7 -- -- -- --
IDFC FTP Series 154 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.50 0.6 2.5 5.5 -- -- -- --
IDFC FTP Series 155 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 155 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 156 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.26 0.6 2.5 5.7 -- -- -- --
IDFC FTP Series 156 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.58 0.6 2.4 5.6 -- -- -- --
IDFC FTP Series 157 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 157 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 159 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.80 0.6 2.4 5.6 -- -- -- --
IDFC FTP Series 159 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.85 0.6 2.4 5.5 -- -- -- --
IDFC FTP Series 160 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.25 0.7 2.5 5.8 -- -- -- --
IDFC FTP Series 160 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.05 0.6 2.5 5.7 -- -- -- --
IDFC FTP Series 160 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.03 0.6 2.6 5.6 -- -- -- --
IDFC FTP Series 160 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.40 0.6 2.5 5.5 -- -- -- --
રિલાયન્સ ડાયનેમિક બોંડ (G) રેન્ક 3
939.94 1.1 2.7 4.9 7.6 4.7 6.7 8.1
રિલાયન્સ ડાઈનામીક બોન્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
145.78 1.1 2.9 5.3 8.4 5.4 7.4 8.8
SBI Debt Fund Sr-B-47 (365D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-47 (365D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-48 (365D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-48 (365D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-49 (1170D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.44 0.6 2.2 4.8 9.0 7.1 -- --
SBI Debt Fund Sr-B-49 (1170D) - RP (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 0.6 2.1 4.7 8.7 6.8 -- --
SBI Debt Fund Sr-B-50 (1165D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-50 (1165D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-1 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
94.04 -3.1 -2.3 0.2 4.0 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-1 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.27 -3.1 -2.4 -- 3.6 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-10 (1150D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
239.74 0.6 2.5 5.5 9.4 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-10 (1150D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.81 0.5 2.4 5.3 9.0 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-11 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.58 0.5 -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-11 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.11 0.5 -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-12 (1122D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
330.98 0.5 2.4 5.3 9.1 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-12 (1122D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.99 0.5 2.3 5.1 8.7 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-13 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.32 0.5 -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-13 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.99 0.5 -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-14 (1122D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
138.30 0.6 2.3 5.3 9.1 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-14 (1122D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.83 0.5 2.2 5.2 8.7 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-15 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
163.09 0.6 1.8 3.9 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-15 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.59 0.6 1.8 3.8 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-16 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
490.63 0.6 2.5 5.6 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-16 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.87 0.5 2.4 5.4 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-17 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.08 0.6 -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-17 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
91.21 0.6 -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-18 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
448.51 0.5 2.5 5.5 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-18 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
154.26 0.5 2.4 5.4 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-19 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
278.06 0.6 2.5 5.6 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-19 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.89 0.5 2.4 5.5 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-2 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.77 0.6 2.2 4.9 9.0 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-2 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.55 0.6 2.1 4.7 8.6 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-20 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
97.63 0.6 2.5 5.6 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-20 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.52 0.5 2.4 5.4 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-21 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
149.21 0.6 2.5 5.5 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-21 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.01 0.5 2.4 5.4 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-22 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
75.68 0.6 2.5 5.1 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-22 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
216.49 0.6 2.4 5.0 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-23 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
301.29 0.6 2.6 5.6 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-23 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
319.90 0.5 2.5 5.5 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-7 (1190D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
227.33 0.6 2.4 5.4 9.1 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-7 (1190D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.83 0.5 2.3 5.2 8.7 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-8 (1175D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
192.14 0.6 2.4 5.4 9.3 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-8 (1175D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.78 0.5 2.3 5.2 8.9 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-9 (1150D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
193.13 0.6 2.4 5.4 9.3 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-9 (1150D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.84 0.5 2.3 5.2 9.0 -- -- --
Sundaram FIIF-Qtrly Srs-C-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FIIF-Qtrly Srs-C-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - HV (1155D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - HV (1155D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IC (1206D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.32 0.6 2.3 5.4 9.4 -- -- --
Sundaram FTP Sr - IC (1206D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.46 0.6 2.3 5.4 9.4 -- -- --
Sundaram FTP Sr - ID (1206D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - ID (1206D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IE (1200D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.72 0.2 2.2 3.6 7.3 -- -- --
Sundaram FTP Sr - IE (1200D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
44.14 0.2 2.1 3.5 7.0 -- -- --
Sundaram FTP Sr - IF (1164D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IF (1164D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IH (138D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.91 0.6 1.8 -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IH (138D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.03 0.6 1.8 -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - II (92D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.65 0.6 -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - II (92D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.16 0.6 -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IJ (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
105.55 0.6 2.4 5.6 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IJ (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.20 0.6 2.4 5.6 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IK (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.58 0.7 2.4 5.8 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IK (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.71 0.7 2.4 5.7 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IL (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IL (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૨ - પ્લાન એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 -- -- -- -- -- -- --
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૨ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 -- -- -- -- -- -- --
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૩ - પ્લાન એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. -- -- -- -- -- -- --
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૩ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.08 -- -- -- -- -- -- --
UTIFTIF Sr.26-XXVI-IV-(1133D)-DP-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
UTIFTIF Sr.26-XXVI-IV-(1133D)-RP-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
શ્રેણી સરેરાશ 0.6 2.1 4.7 8.3 7.1 7.1 8.5

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી May 21, 2019 ની એનએવી અને May 21, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.