મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (D) રેન્ક 1
32.2 13.9 9.5
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 1
32.2 13.9 9.5
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
32.6 14.7 10.1
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
32.6 14.7 10.1
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
15.8 -6.7 1.9
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
15.8 -6.7 1.9
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(D) રેન્ક 1
15.4 -7.5 1.1
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) રેન્ક 1
15.4 -7.5 1.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (B) રેન્ક 1
24.6 9.7 8.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (D) રેન્ક 1
24.6 9.7 8.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) રેન્ક 1
24.6 9.7 8.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (B) રેન્ક 1
25.4 11.2 9.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
25.4 11.2 9.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
25.4 11.2 9.1
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (ડી) રેન્ક 1
17.9 3.6 9.6
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 1
17.9 3.6 9.6
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
18.6 4.8 11.0
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
18.6 4.8 11.0
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (D) રેન્ક 1
16.6 8.2 4.5
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G) રેન્ક 1
16.6 8.2 4.5
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
17.3 9.3 5.6
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
17.3 9.3 5.6
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (D) રેન્ક 1
23.2 9.7 9.1
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (G) રેન્ક 1
23.2 9.7 9.1
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
24.2 11.3 10.5
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
24.2 11.3 10.5
JM Equity Fund (AD) રેન્ક 1
16.6 -7.2 1.0
JM Equity Fund (HD) રેન્ક 1
16.6 8.2 4.3
JM Equity Fund (MD) રેન્ક 1
16.6 8.2 2.8
JM Equity Fund (QD) રેન્ક 1
16.6 8.2 4.2
JM Equity Fund -Direct (AD) રેન્ક 1
17.3 9.3 5.6
JM Equity Fund -Direct (HD) રેન્ક 1
17.3 9.3 5.6
JM Equity Fund -Direct (MD) રેન્ક 1
17.3 9.3 5.5
JM Equity Fund -Direct (QD) રેન્ક 1
17.3 9.3 5.6
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (ડી) રેન્ક 1
17.8 0.2 6.8
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (જી) રેન્ક 1
17.8 0.2 6.8
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
18.3 1.0 7.8
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
18.3 1.0 7.8
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
27.9 18.9 7.3
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
27.9 18.9 7.3
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (D) રેન્ક 1
27.2 17.6 6.0
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (G) રેન્ક 1
27.2 17.6 6.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (D) રેન્ક 1
27.1 13.1 9.9
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (G) રેન્ક 1
27.1 13.1 9.9
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
27.8 14.2 10.9
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
27.8 14.2 10.9
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (G) રેન્ક 1
41.8 19.5 --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (G) રેન્ક 1
40.9 18.1 --
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો

ઓનલાઈન રોકાણ કરો

નવા ફંડ ઓફર

યોજનાઓ
પર ખૂલ્યો પર બંધ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ક્લાસરૂમ

પ્રદર્શન ટ્રેકર

અત્યાર સુધીના સરેરાશ વળતર Oct 25, 2020

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મીટર

શું તમારા ફંડ સર્વશ્રેષ્ઠ છે ?

ટૂલ્સ

 • પોતાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ પર નજર અને ટ્રેક કરો
 • પોતાના SIP માત્ર 2 સરળ પગલામાં અપડેટ કરો
 • ઓટો અપડેશન માટે તમારી ભાવિ SIP સેટ કરો
 • ડિવિડન્ડ અને રી-ઈન્વેસ્ટમેન્ટસને ઓટો એડજસ્ટ
ફંડના પ્રકાર
શ્રેણી
ટોંચના ફંડસ
સમયગાળો
 
વિવિધ માપદંડ પર ફંડની તુલના
શું તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સર્વશ્રેષ્ઠ વળતર આપે છે ?
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કયા શેરમાં રોકાણ કરી રહયા છે ?
ફંડ મેનેજર્સને કયા સેક્ટર આકર્ષક લાગે છે ?
ચેટ
D. P. Singh | Executive Director and CMO, SBI Mutual Fund
Staying invested during COVID  
17 Jun - 12:00hrs

તમારો અભિપ્રાય શો છે ?

તમે કેટલા સમય માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ રાખી શકો છો?
1 વર્ષ કરતાં ઓછા માટે
1-3 વર્ષ સુધી
3 કરતાં વધુ વર્ષ માટે
MUTUAL FUND - SIP CORNER


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

સમાચાર