બજાર » સમાચાર » બ્રોકર રિપોર્ટ - સ્ટૉક્સ

કેટલાક શેરો પર દિગ્ગજ બ્રોકરેજ હાઉસિસની નજર

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 07, 2018 પર 08:47  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

આવો જોઈએ આજે કેટલાક શેરો પર છે દિગ્ગજ બ્રોકરેજ હાઉસિસની નજર.


પીએનબી પર બ્રોકરેજ -
ક્રેડિટ સુઇસે પીએનબી પર આઉટપર્ફોમરના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 188 રાખ્યો છે. મોર્ગન સ્ટેનલીએ પીએનબી પર ઓવરવેઇટના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 215 રાખ્યો છે. જેપી મોર્ગને પીએનબી પર નેચરલના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 195 રાખ્યો છે.

લ્યુપિન પર બ્રોકરેજ -
સીએલએસએ લ્યુપિન પર ખરીદારીના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1060 થી ઘટાડીને રૂપિયા 1000 રાખ્યો છે. ક્રેડિટ સુઇસે લ્યુપિન પર નેચરલના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 850 રાખ્યો છે.

હીરો મોટોકોર્પ પર બ્રોકરેજ -
સીએલએસએ હીરો મોટોકોર્પ પર વેચાણના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 3000 થી વધારી રૂપિયા 3030 રાખ્યો છે. ક્રેડિટ સુઇસે હીરો મોટોકોર્પ પર નેચરલના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 3560 રાખ્યો છે. ડૉઇશ બેન્કે હીરો મોટોકોર્પ પર હોલ્ડના રેટિંગ રાખ્યા છે. તેના પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 4100 રાખ્યો છે.