બજાર » સમાચાર » કંપની સમાચાર

સપ્ટેમ્બરમાં અશોક લેલેન્ડનું વેચાણ 55% ઘટ્યુ

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 01, 2019 પર 12:13  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

સપ્ટેમ્બર 2019 માં અશોક લેલેન્ડનું કુલ વેચાણ 55 ટકા ઘટીને 8780 યૂનિટ રહ્યુ છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં અશોક લેલેન્ડનું કુલ વેચાણ 19374 યૂનિટ રહ્યું હતુ.

સપ્ટેમ્બર 2019 માં અશોક લેલેન્ડનું ઘરેલુ વેચાણ 57 ટકા ઘટીને 7851 યૂનિટ રહ્યુ છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં અશોક લેલેન્ડનું ઘરેલુ વેચાણ 18078 યૂનિટ રહ્યું હતુ.

સપ્ટેમ્બર 2019 માં અશોક લેલેન્ડના કમર્શિયલ વ્હીકલનું વેચાણ 21 ટકા ઘટીને 4036 યૂનિટ રહ્યુ છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં અશોક લેલેન્ડના મામૂલી કમર્શિયલ વ્હીકલ વેચાણ 5141 યૂનિટ રહ્યુ હતુ.

સપ્ટેમ્બર 2019 માં અશોક લેલેન્ડના મીડિયમ એન્ડ હૈવી કમર્શિયલ વ્હીકલનું વેચાણ 67 ટકા ઘટીને 4744 યૂનિટ રહ્યુ છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં અશોક લેલેન્ડના મીડિયમ એન્ડ હૈવી કમર્શિયલ વ્હીકલ વેચાણ 14233 યૂનિટ રહ્યુ હતુ.