બજાર » સમાચાર » કંપની સમાચાર

સપ્ટેમ્બરમાં બજાજ ઑટોનું વેચાણ 20% ઘટ્યુ એક્સપોર્ટ પણ ઘટ્યો

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 01, 2019 પર 11:52  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

સપ્ટેમ્બરમાં બજાજ ઑટોનું વેચાણ વર્ષના આધાર પર 20 ટકા ઘટીને 4.02 લાખ યૂનિટ રહ્યુ છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં કંપનીનું કુલ વેચાણ 5.02 લાખ યૂનિટ રહ્યુ હતુ. સપ્ટેમ્બરમાં બજાજ ઑટોનુ ઘરેલુ વેચાણ વર્ષના આધાર પર 31 ટકા ઘટીને 2.15 લાખ યુનિટ રહ્યુ છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં કંપનીનુ કુલ ઘરેલુ વેચાણ 3.11 લાખ યુનિટ રહ્યુ હતુ.

સપ્ટેમ્બરમાં બજાજ ઑટોના એક્સપોર્ટ વર્ષના આધાર પર 2 ટકા ઘટીને 1.86 લાખ યૂનિટ રહ્યા છે. જ્યારે ગત વર્ષ સપ્ટેમ્બરમાં કંપનીને 1.90 યૂનિટ એક્સપોર્ટ કર્યા હતા. સપ્ટેમ્બરમાં બજાજ ઑટોના મોટરસાઇકિલનું વેચાણ વર્ષના આધાર પર 22 ટકા ઘટીને 3.36 લાખ યૂનિટ રહ્યુ છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં કંપનીની કુલ મોટરસાઇકલનું વેચાણ 4.30 લાખ યૂનિટ રહ્યુ હતુ. સપ્ટેમ્બરમાં બજાજ ઑટોનું 3-વ્હિલર વેચાણ વર્ષના આધાર પર 8 ટકા ઘટીને 65305 યૂનિટ રહ્યુ છે. સપ્ટેમ્બર 2018 માં કંપનીના 3-વ્હિલર સેલ્સ વેચાણ 71070 યૂનિટ રહ્યુ હતુ.