બજાર » સમાચાર » વીમો

LIC પૉલિસી ઑનલાઇન સ્ટેસટ કેવી રીતે તપાસવુ, જાણો સંપૂર્ણ ડિટેલ

તમે જે LIC પૉલિસી લીધી છે, તેનું સ્ટેટસ ઑનલાઇન પણ ચકાસી શકો છો.
ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 09, 2021 પર 18:27  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

LIC Policy Status Check: જો તમારી પાસે પણ LIC (Life Insurance corporation of India)ની કોઇ પૉલિસી છે, તો તમારે હવે ઑફિસના ચક્કર લગાવાની જરૂર નથી. હવે તમે LIC પૉલિસીનું સ્ટેટસ ઑનલાઇન ચકાસી શકો છો. આટલું જ નહીં, તમે મેસેજ દ્વારા સ્ટેટસ પણ જાણી શકશો.


એવું ચપાસ કરો ઑનલાઇન સ્ટેટસ


ઑનલાઇન સ્ટેટસ જાણવા માટે, તમારે સૌથી પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.licindia.in/ પર વિઝિટ કરવું પડશે. અહીં સ્ટેસટ જાણવા માટે તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરાવું પડશે. રજિસ્ટ્રેશન કરાવા માટે તમારે કોઈ ચાર્જ ચૂકવવાની જરૂર નથી. આ માટે, તમારે તમારી જન્મ તારીખ, તમારું નામ, પૉલિસી નંબર દાખલ કરવો પડશે. એકવાર રજિસ્ટ્રેશન થયા પછી, તમે કોઈપણ સમયે તમારૂ સ્ટેટસ ચકાસી શકો છો. જો તમને કોઈ માહિતી જોઈએ છે, તો તમે 022 6827 6827 પર પણ કૉલ કરી શકો છો. આ સિવાય, તમે 9222492224 નંબર પર LICHELP <પૉલિસી નંબર> લખીને પણ સંદેશ મોકલી શકો છો. તેમાં સંદેશા મોકલવાથી તમારા પૈસા નહીં કાપશે.


SMS દ્વારા મેળવો માહિતી


મોબાઇલમાં SMS દ્વારા પણ તમે માહિતી મેળવી શકો છો. આ માટે તમારે 56677 પર SMS મોકલવો પડશે. જો તમે પૉલિસીનું પ્રીમિયમ જાણવા માંગો છો, તો પછી તમે ASKLIC PREMIUM લખીને 56677 નંબર પર SMS મોકલી શકો છો. જો પૉલિસી લેપ્સ થઇ ગઈ હોય, તો તે પછી ASKLIC REVIVAL લખીને SMS કરવું જરૂરી રહેશે.