બજાર » સમાચાર » બજાર

ક્રેડિટ પૉલિસીની ​​જાહેરાત આજે, જાણો શું કહે છે CNBC-બજાર બેન્કર્સ મહાપોલ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 06, 2020 પર 11:14  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

આજે ક્રેડિટ પોલિસી જાહેર કરવામાં આવશે. બજાર બેન્કર્સ મહાપોલેના મોટાભાગના નિષ્ણાતો કહે છે કે આ વખતે રેટ કટ મુશ્કેલ છે. આવો જોઈએ આ મહાપોલમાં બીજું શું બહાર આવ્યું છે.


ક્રેડિટ પૉલિસી વિશે શું અંદાજ છે, દર ઘટશે?


આ સવાલ પર 66 ટકા બેન્કરોએ કહ્યું કે આ વખતે દરોમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરવામાં આવશે. જ્યારે 34 ટકા લોકોએ જણાવ્યું હતું કે દરોમાં ઘટાડો કરી શકાય છે.


દરોમાં કેટલી કાપવાની અપેક્ષા છે?


આ સવાલ પર 17 ટકા બેન્કરોએ જણાવ્યું હતું કે 15 BPSનો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ત્યારે 66 ટકા બેન્કરોએ 25 BPSની પક્ષમાં તેમની રાય આપી, જ્યારે 17 ટકા લોકોએ 35 BPS કપાતની સંભાવના રાખી છે.


RBIના વલણમાં પરિવર્તન આવશે?


આ સવાલ પર 17 ટકા બેન્કરોએ કહ્યું કે હા, RBIના વલણમાં પરિવર્તન આવશે, જ્યારે 83 ટકા લોકોએ કહ્યું કે RBIના વલણમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં નહીં આવશે.


CRR હવે 3 ટકા છે, પરિવર્તનની અપેક્ષા રાખશો?


આ સવાલ પર 100 ટકા બેન્કરોએ કહ્યું હતું કે CRRમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં નહીં આવશે.


તમને લાગે છે કે MPC થોડુ unconventional પગલાં લેશે?


આ સવાલ પર 58 ટકા બેન્કરોએ કહ્યું હતું કે MPC થોડા unconventional પગલા લઈ શકે છે જ્યારે 42 ટકા બેન્કરોએ કહ્યું હતું કે MPC આવું કંઈ નહીં કરશે.


તમે વન-ટાઇમ લોન રિસ્ટ્રક્ચરિંગની પક્ષમાં છે?


આ સવાલ પર 83 ટકા બેન્કરોએ કહ્યું કે તેઓ તેના પક્ષમાં છે જ્યારે 17 ટકા બેન્કરોએ આ સવાલનો જવાબ નથી આપ્યો.