બજાર » સમાચાર » પરિણામ

આઈઓબીમાં ₹342 કરોડની ખોટ

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 23, 2019 પર 15:23  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીને 342 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીને 919.4 કરોડ રૂપિયાની ખોટ રહી હતી.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીની વ્યાજ આવક 6.7 ટકા વધીને 1288.5 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીની વ્યાજ આવક 1208 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીના ગ્રૉસ એનપીએ 21.97 ટકાથી વધીને 22.53 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીના નેટ એનપીએ 10.81 ટકાથી વધીને 11.04 ટકા રહ્યા છે.

રૂપિયામાં એનપીએ પર નજર કરીએ તો ક્વાર્ટરના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીના ગ્રૉસ એનપીએ 33398 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 33262 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીના નેટ એનપીએ 14368 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 14174 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીના પ્રોવિઝન 4502 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 1158 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. જ્યારે ગત વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં આઈઓબીના પ્રોવિજનિંગ 2401 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.