બજાર » સમાચાર » પરિણામ

એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટનો ₹ 22.8 કરોડની ખોટ

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 06, 2017 પર 07:35  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટનો નફો 22.8 કરોડ રૂપિયાની ખોટ થઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટને 24.2 કરોડ રૂપિયાની ખોટ રહી હતી.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટની આવક 8.6% ઘટીને 60.5 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટની આવક 66.2 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટના એબિટડા 14.6 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 17.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં એડલેબ્સ એન્ટરટેનમેન્ટના માર્જિન 22.1% થી વધીને 29.3% રહ્યા છે.