બજાર » સમાચાર » પરિણામ

એશિયન ગ્રેનિટો: 91.5% વધ્યો, આવક 30% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 06, 2019 પર 15:23  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકિય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એશિયન ગ્રેનિટોનો નફો 91.5 ટકાથી વધીને 11.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. નાણાકિય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એશિયન ગ્રેનિટોનો નફો 5.9 કરોડ રૂપિયાનો થયો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એશિયન ગ્રેનિટોની આવક 30 ટકા વધીને 312 કરોડ રૂપિયા રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં એશિયન ગ્રેનિટોની આવક 238.7 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પહેલા ક્વાર્ટરમાં એશિયન ગ્રેનિટોના એબિટડા 20.4 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 34.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં એશિયન ગ્રેનિટોના એબિટડા માર્જિન 8.6 ટકાથી વધીને 11 ટકા રહ્યા છે.