બજાર » સમાચાર » પરિણામ

Bandhan Bank Q3: નફો 13.5% ઘટ્યો, વ્યાજ આવક 34.5% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 21, 2021 પર 15:16  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2021 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બંધન બેન્કનો નફો 13.5 ટકા ઘટીને 632.6 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બંધન બેન્કનો નફો 731 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2021 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બંધન બેન્કની વ્યાજ આવક 34.5 ટકા વધીને 2071.7 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બંધન બેન્કની વ્યાજ આવક 1540.3 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બંધન બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 1.2 ટકા થી ઘટીને 1.1 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બંધન બેન્કના નેટ એનપીએ 0.36 ટકાથી ઘટીને 0.26 ટકા રહ્યા છે.

રૂપિયામાં એનપીએ પર નજર કરીએ તો ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બંધન બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 874 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 859.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બંધન બેન્કના નેટ એનપીએ 262.5 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 201.3 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.