બજાર » સમાચાર » પરિણામ

એસ્કૉર્ટ્સ: નફો 89% વધ્યો, આવક 40.5% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 17, 2018 પર 14:40  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સનો નફો 89 ટકા વધીને 112.5 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સનો નફો 59.5 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સની આવક 40.5 ટકા વધીને 1436.1 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સની આવક 1022.3 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સના એબિટડા 74.3 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 173.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સના એબિટડા માર્જિન 7.3 ટકાથી વધીને 12.1 ટકા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સના ટેક્સ ખર્ચ 20.3 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 58.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સના એગ્રી-મશીનરી કારોબારની આવક 801.8 કરોડ રૂપિયાથી 36.4 ટકા વધીને 1094 કરોડ રૂપિયા રહી છે. વર્ષના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસ્કૉર્ટ્સના એગ્રી-મશીનરી કારોબારના એબિટ 80.8 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 165.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.