બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ફેડરલ બેન્કનો નફો ₹440.6 કરોડ

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 20, 2020 પર 15:20  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કનો નફો 440.6 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કનો નફો 384 કરોડ રૂપિયાનું અનુમાન હતુ.

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કની વ્યાજ આવક 1154.9 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કની વ્યાજ આવક 1169.6 કરોડ રૂપિયા રહેવાનું અનુમાન હતુ.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 3.07 ટકા થી ઘટીને 2.99 ટકા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ઑક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કના નેટ એનપીએ 1.59 ટકાથી વધીને 1.63 ટકા રહ્યા છે.

રૂપિયામાં એનપીએ પર નજર કરીએ તો ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કના ગ્રૉસ એનપીએ 3612.1 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 3618.7 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કના નેટ એનપીએ 1843.6 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 1941 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

ક્વાર્ટરના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ફેડરલ બેન્કના પ્રોવિઝનિંગ 251.8 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 160.9 કરોડ રૂપિયા રહી છે. જો કે વર્ષના આધાર પર ફેડરલ બેન્કની પ્રોવિઝનિંગ 190.1 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.