બજાર » સમાચાર » પરિણામ

જીવીકે પાવરને ₹10.9 કરોડનો નફો

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 14, 2018 પર 14:12  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જીવીકે પાવરનો નફો 10.9 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જીવીકે પાવરનો નફો 70 લાખ રૂપિયાની ખોટ થઈ હતી.

નાણાકીય વર્ષ 2018 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જીવીકે પાવરની આવક 56 ટકા ઘટીને 3.1 કરોડ રૂપિયા રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જીવીકે પાવરની આવક 7.1 કરોડ રૂપિયા રહ્યા હતી.

વર્ષ દર વર્ષ આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જીવીકે પાવરના એબિટડા 3.1 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 90 લાખ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જીવીકે પાવરના એબિટડા માર્જિન 44.1 ટકા થી ઘટીને 28.4 ટકા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં જીવીકે પાવરની અન્ય આવક 11.3 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 18.2 કરોડ રૂપિયા રહી છે.